Bedrijven committeren zich aan gezonde voeding op scholen

Ondertekening ambitieakkoord Gezonde Voeding op Scholen

Catering - Ruim 20 bedrijven hebben de intentieverklaring getekend van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2016-2020.  De bedrijven uit de catering-en automatenbranche, producenten en leveranciers verbinden zich met de ondertekening aan de ambitie om samen een gezonder aanbod van voeding en dranken in 40% van het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs te realiseren.

Met het akkoord is het de bedoeling dat jongeren niet alleen een gezonde keus krijgt voorgeschoteld, maar dat de uitstraling van het aanbod ook aantrekkelijk wordt gepresenteerd. De ervaring leert namelijk dat consumptie van gezonde producten wordt gestimuleerd, bij een aantrekkelijke presentatie. De ondertekenaars voldoen voor de scholen die zij bedienen minimaal aan het niveau ‘Zilver’ volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. De kantine biedt groente én fruit aan en de aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze. Aan de start van elk jaar wordt, door middel van audits op de scholen, de stand van zaken en voortgang van de ondertekenaars gemonitord.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) bewaakt de gang van zaken. Marjon Bachra, Directeur JOGG: “Jongeren zijn veel op school. Een gezonde keuze in de kantine kan daarom veel invloed hebben op hun leefstijl. Met dit Akkoord nemen cateraars, automatenleveranciers, producenten en andere toeleveranciers samen de verantwoordelijkheid voor gezondere voeding op scholen.”

De ondertekenaars zien het belang van het structureel aantrekkelijk maken van de gezonde keuze. Zo werkt Sligro Food Group met het concept Break Point, waarmee gezonde voeding schoolbeleid wordt en waarbij het behalen van het Vignet Gezonde School het uiteindelijke doel is. Ook Vital4Skool Schoolcatering zet in op gezond. "Het Akkoord hebben we als cateraar in ons Vitaliteitsprogramma verankerd en creëert kansen om bij scholen aan tafel te komen die de Gezonde Schoolkantine serieus nemen,” aldus Michel Rietman, Operationeel Manager.

Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2016–2020 is een aangescherpt vervolg op het Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen (looptijd tot 31 december 2015).

Bron: JOGG

Auteur: Steffen van Beek