‘Betere opleidingen voor frituur- en fastservicebedrijven van levensbelang’

Om te kunnen blijven concurreren moet er volgens ProFri in de fastservicebranche veel meer aandacht en geld zijn voor opleidingen

Convenience - Snackbars en cafetaria’s in Nederland blijven op het gebied van opleidingen ver achter bij andere branches. Frituur- en fastservicebedrijven moeten met opleidingen een flinke inhaalslag maken. Wordt er niets gedaan, dan verliezen fastservicebedrijven van de concurrentie.

Dat zegt Frans van Rooij van de Vereniging Professionele Frituurders. Hij reageert hiermee op het onderzoeksrapport dat deze week door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd gepubliceerd. “Ruim acht van de tien bedrijven in Nederland biedt zijn medewerkers bedrijfsopleidingen aan. Frituur- en andere fastservicebedrijven blijven hierbij ver achter. Als we niet uitkijken raken we achterop bij horecabedrijven die het opleidingsniveau wel bevorderen”, aldus Van Rooij. Op dit moment biedt 85 procent van alle bedrijven cursussen en opleidingen aan; in 2010 was dit 79 procent. De horeca scoort met 60 procent het laagst en friturende bedrijven nóg lager. “Ik weet wel zeker dat onze frituur- en fastservicebranche nog onder dit horecagemiddelde scoort”, aldus Van Rooij.

Kosten
Volgens het CBS geeft de horeca gemiddeld maximaal 700 euro uit aan cursuskosten voor een medewerker. “Het mag allemaal niks kosten”, aldus Van Rooij, “maar zelfs als het weinig kost, zoals de e-learningmodules die het Nederlands Frituurcentrum heeft ontwikkeld, wordt er nog maar beperkt gebruik van gemaakt.” Volgens Van Rooij leiden opleidingen op termijn tot een betere branche. “Als je medewerkers helpt om zich verder te ontwikkelen, kun je talent op termijn behouden voor de sector. Daar wordt iedereen beter van.” Maar ook op de korte termijn werpen opleidingen vruchten af. Van Rooij: “Als medewerkers niet alleen weten ‘hoe' iets moet, maar ook 'waarom', dan gaan ze beter functioneren. En dit simpele feit zet zich direct om in betere bedrijfsresultaten. Opleiden loont gegarandeerd!”

Aansluiting
Via de stichting waar het Fastservice Opleidingscentrum en de portal Fastserviceopleidingen.nl onder vallen, probeert ProFri de aansluiting met het middelbaar beroepsonderwijs voor de toekomst te waarborgen. SVO vakopleiding food is op dit moment de onderwijsinstelling waarmee wordt samengewerkt.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Paul Peter Blonk