ING: Binnen franchise gelijkwaardiger samenwerken

Foto: Jamin

Analyse –Nu de omzet al geruime tijd onder druk staat, groeit de onenigheid over een eerlijke verdeling van winstmarges binnen formules. Wanneer franchisegever en franchisenemer op een gelijkwaardige en transparante manier samenwerken blijft franchise een krachtig bedrijfsmodel waar beide partijen voordeel bij hebben, volgens het ING Economisch Bureau.

 ‘Voor een ondergeschikte rol van franchisenemers tegenover de franchisegever is in deze tijd geen ruimte meer. In tegendeel, de grote bedrijfsmatige uitdagingen die uit de aanhoudende economische tegenwind en de opkomst van e-commerce voortkomen, vereisen juist een gezamenlijke strategie. De franchisegever kan niet om de franchisenemer heen en vice versa,’ aldus Esthrella Khouw, manager Zakelijke Arrangementen bij ING. ‘Onderlinge samenwerking tussen franchisenemers in een vereniging die zich constructief opstelt kan de gelijkwaardigheid tussen beide partijen bevorderen, doordat deze de versnipperde belangen van franchisenemers samenbalt tot een collectief belang.’

Eenzijdige besluitvorming vanuit de franchisegever leidt op termijn onherroepelijk tot onvrede onder franchisenemers, vervolgens is veel tijd nodig om de scheurtjes in de relatie weer te herstellen. Een vereniging van franchisenemers biedt de juiste structuur voor effectieve samenwerking waar ook de franchisegever baat bij heeft.

 ‘Wanneer het proces van belangenvertegenwoordiging en inspraak bij de franchisegever goed werkt, schept dit veel duidelijkheid. Op formuleniveau kunnen dan transparante afspraken voor alle franchisenemers worden gemaakt, bijvoorbeeld over het assortiment, de formule-uitingen en de verdeling van inkoopvoordelen. Dit neemt een belangrijke voedingsbodem voor geschillen weg.’ Aldus Esthrella Khouw van ING.

Bron: ING Economisch Bureau

Auteur: Steffen van Beek