KHN: ‘Verlaag lasten en geef ondernemen ruimte!’

Horeca - Wat betekent Prinsjesdag 2013 voor de Nederlandse horeca? Minder afzet, hogere accijnzen en inkoopprijzen en hogere (werkgevers)lasten. Resultaat: minder arbeidsplaatsen in de horeca. De belangenvereniging voor horecaondernemers roept daarom op de lasten van ondernemers en burgers juist te verlichten.

Dat laat Koninklijke Horeca Nederland weten in een reactie op de plannen van Prinsjesdag. Volgens de belangenvereniging kiest dit kabinet voor meer lasten en meer overheid. Voor burgers en bedrijven betekent dit meer vaste lasten. Als gevolg hiervan gaan burgers minder consumeren, wat voor bedrijven resulteert in minder werkgelegenheid. Dat is ook het geval voor de horeca, laat KHN weten. Werkgeverslasten nemen toe en de horeca wordt opnieuw geconfronteerd met hogere inkoopprijzen door hogere accijnzen op alcoholhoudende dranken en frisdranken. Omzetvolume en verkoopprijzen komen in 2014 weer flink verder onder druk. Anders dan de overheid kan een horecaondernemer dat niet anders oplossen dan door arbeidsplaatsen af te stoten.

Daar bovenop wordt op 1 januari aanstaande de leeftijd voor het gebruik en bezit van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Ook roken en de verkoop van tabak worden verder aan banden gelegd. Horecaondernemers krijgen te maken met nieuwe lokale regels, meer handhaving door gemeenten en hogere boetes.

Kortom: het is een wonder dat er nu nog 32.000 horecawerkgevers zijn. In het belang van de Nederlandse horecaondernemers, roept Koninklijke Horeca Nederland de politiek daarom op lasten voor burgers en ondernemers te verlagen. Zodat burgers geld kunnen besteden en ondernemers ruimte hebben om te ondernemen en werk te bieden.

Bron: KHN

Auteur: Steffen van Beek