Prisma en Albron openen deuren van Lokaal 12

Lokaal 12

Catering – Prisma, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en foodservice-organisatie Albron hebben de deuren geopend van Lokaal 12, een lunchvoorziening voor én door mensen met een beperking waar ook familie, medewerkers van Prisma en vrijwilligers naar toe kunnen.

Lokaal 12 is gevestigd op Landpark Assisië in Biezenmortel. De mensen met een beperking, waarvoor de Brabantse Prisma-organisatie zich inzet, vullen in deze horecagelegenheid een groot deel van de horecawerkzaamheden in. Albron heeft daarbij de functie als kwaliteitsbewaker én leermeester. Zij ondersteunen, als foodserviceorganisatie, het leerproces van de horecamedewerkers. De begeleiders van Prisma behouden hun rol van begeleider en zorgen dat de werkwijze past bij ieders leerstijl. Op deze manier geven Prisma en Albron samen invulling aan de overtuiging dat ook mensen met beperking recht hebben op een loopbaan. De bedoeling is dat het aantal werknemers met een beperking in de toekomst steeds groter wordt.

Angela Elshout, teamleider Dagbesteding en Arbeid: "Prisma wil loopbanen creëren voor mensen met een verstandelijke beperking op alle niveaus. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking met reguliere bedrijven en organisaties. Voor het onderdeel horeca in Lokaal 12 vinden we in Albron een goede partner. Bovendien worden we door de concepten van Albron verleid tot het maken van gezondere keuzes als het gaat om voeding."

Bron: Albron

Auteur: Steffen van Beek