Vijfde Ouderendag Bidvest Deli XL

Groothandel - Bidvest Deli XL organiseert voor de vijfde keer op rij, samen met het Nationaal Ouderenfonds een dagje uit voor een groep senioren. Op donderdag 25 juni nemen 100 vrijwilligers van de groothandel 100 cliënten van Attent Zorg en Behandeling mee op stap in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

De ouderen maken op deze manier een reis door de Nederlandse geschiedenis. Attent Zorglocaties Tertzio in Elst en De Oude Plataan en Beverode in Dieren zijn dit jaar benaderd voor de Ouderendag van Bidvest Deli XL. De cliënten van deze centra hebben veelal te kampen met lichamelijke beperkingen. De kosten voor een uitje lopen daardoor voor zorgcentra dermate hoog op, dat het te weinig haalbaar is een dag met bewoners op stap te gaan.

Attent heeft er voor gekozen om naast de bewoners van de genoemde locaties ook haar thuiszorgcliënten hiervoor uit te nodigen. “Dit maakt dat we ook een keer iets kunnen doen voor onze thuiszorgcliënten aldus Wim Timmer,” Manager Zorg bij Tertzio.

Voor Bidvest Deli XL is de Ouderendag een van de projecten waarmee de organisatie invulling geeft aan het integreren van MVO in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit jaar werpen ruim 100 medewerkers zich vrijwillig op om buddy te zijn voor de ouderen.

Bron: Bidvest Deli XL

Auteur: Steffen van Beek