Gemeenten moeten van KHN meer investeren in 'gastvrijheid'

Horeca – Stop het verhogen van de toeristenbelasting en ga meer investeren in gastvrijheid. Die oproep doet KHN-directeur Dirk Beljaarts. De toeristenbelastingbelasting wordt nu vooral ingezet om de kas van de gemeente te spekken, in plaats van dat de gelden ten goede komen aan het aantrekkelijker maken van dorpen en steden.

Gemeenten leggen, volgens belangenvereniging van horecabedrijven, steeds vaker een hogere belasting op aan toeristen die komen overnachten. De opbrengst van gemeenten uit toeristenbelasting verdubbelde van 131 miljoen in 2009 naar 294 miljoen in 2019. Het gemiddelde tarief per overnachting steeg van 1,54 euro naar 2,70 euro. Verhogingen die niet worden ingezet om de gastvrijheid te vergroten, vandaar dat KHN vandaag een campagne start waarin zij gemeenten oproept te stoppen met structurele belastingverhogingen en te kiezen voor gastvrijheid. KHN wil dat de opbrengsten van de toeristenbelasting gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn, namelijk om de steden en dorpen mooi, schoon en overlastvrij houden.

Inkomsten

Inmiddels heft 83 procent van de gemeenten toeristenbelasting (bron CBS). Deze belasting wordt geïnd bij bedrijven die overnachting aanbieden. In 2009 was dit percentage nog 72 procent. Toeristen betalen gemiddeld ook één euro per nacht meer aan gemeentelijke belastingen. Lag het gemiddelde tarief per overnachting in 2009 nog op 1,54 euro, in 2019 ligt dit op 2,70 euro (bron COELO). Deze stijgende tarieven zijn terug te zien in de opbrengsten van toeristenbelasting. De gezamenlijke inkomsten van gemeenten uit toeristenbelasting stegen van 131 miljoen in 2009 naar 294 miljoen in 2019.

Onvrede

Volgens KHN-directeur Dirk Beljaarts leiden de snel stijgende tarieven van de toeristenbelasting tot veel onvrede in de toeristische sector. Het is volgens de brancheorganisatie daarom tijd voor een hervorming. In een brief aan de VNG pleit KHN ervoor dat de toeristische sector vooraf beter wordt betrokken bij de hoogte van de toeristenbelastingen en de bestedingen hiervan. Beljaarts: “De gastvrijheid en leefbaarheid moeten bij dit belastinginstrumentarium weer op één komen te staan.”

Ook wil KHN dat de inning van toeristenbelasting eerlijker verloopt. Aanbieders van Airbnb ontduiken nu bijvoorbeeld massaal de belastingplicht. Als zij ook eerlijk mee gaan betalen kunnen de kosten voor iedereen aantrekkelijk worden gehouden.

Bron: KHN/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

HalloBoer moet landelijk platform worden voor streekproducten

Platform – Een platform dat een overzicht geeft van alle streekproducten. Dat moet HalloBoer worden. De ‘Airbnb van lokaal voedsel’ start in Overijssel en moet zich als digitale vindplaats gaan bewijzen voor de rest van Nederland.

Het platform werd afgelopen vrijdag gepresenteerd. Niels Tomson, kartrekker van HalloBoer in Overijssel presenteerde tijdens een symposium de eerste resultaten van al 195 deelnemende organisaties welke inmiddels op de kaart staan.

HalloBoer moet een digitale vindplaats worden die toegang geeft tot het eetbare landschap. Klasien van de Zandschulp, een van de initiatiefnemers van HalloBoer: “Steeds meer mensen zijn bewust met hun eten bezig. Ze willen weten wat ze eten, waar het vandaan komt, of dieren een goed leven hebben gehad en of boeren hier wel een fatsoenlijke prijs hebben gekregen.” Hallo Boer moet dat inzichtelijk maken doordat zij daarover transparant is. Mensen zien wat groeit en bloeit er op welk perceel; ze zien waar het wordt verwerkt en ze krijgen de informatie waar het kan worden geproefd en waar het te koop is?

HalloBoer collega Corine Holtmaat: “We verbinden boer, verwerker, horeca, winkel, recreatie, consument én het landschap met elkaar. Een paraplu die de lokale korte keten initiatieven aan elkaar verbindt en op de kaart zet om zo gezamenlijk tot systeemverandering te komen en elkaar te versterken.” Mede-initiatiefnemer Peter Hermens: “In de toekomst stelt HalloBoer de consument straks in staat om de status van percelen te bekijken, routes te fietsen door het eetbare landschap, activiteiten te bezoeken en producten van dichtbij makkelijker in huis te halen.”

Het digitale platform biedt ook restaurants, versspecialisten en verwerkers de mogelijkheid om lokale leveranciers te vinden. Dit maakt nieuwe verbindingen en nieuwe regionale businessmodellen mogelijk. De volgende stap is het platform verder uitbouwen met meer functionaliteiten en uitbreiden naar andere provincies. Ernst Ruijgrok, ook van HalloBoer: “Bovenal moet  HalloBoer  een  landelijk dekkend netwerk  van  ondernemers worden,  waar  we  samen  optrekken  om  er  voor  te  zorgen  dat  er  meer  lokaal  voedsel  uit  de  eigen  omgeving  wordt  gegeten.”

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

KHN: ‘Sterke opkomst Airbnb vraagt om maatregelen’

Politiek - Toeristen maken steeds vaker gebruik van particuliere woningen die worden aangeboden voor vakantieverhuur. Platforms zoals Airbnb winnen na Amsterdam ook terrein in steden als Eindhoven, Nijmegen en Maastricht. Dit blijkt uit een analyse van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Vaak gaat het hierbij om illegale verhuur van woonruimte door vastgoedeigenaars die zonder vergunning werken, geen belasting betalen en niet voldoen aan de wettelijke regelgeving. Dit leidt tot overlast in de buurt en is slecht voor het toerisme. KHN pleit daarom voor landelijke maatregelen, waarmee verhuur van woonruimte aan toeristen wordt gereguleerd.

Het was al bekend dat Airbnb, het grootste online platform voor particuliere verhuur van woningen, een grote impact heeft in de grote steden in de Randstad. Zo is het marktaandeel  ten opzichte van echte hotels in Amsterdam meer dan 10 procent. Een deel van de verhuringen is illegaal. Naar schatting zijn in Amsterdam zelfs 6000 illegale hotelkamers aanwezig. Uit de analyse van KHN van de meest recente cijfers blijkt dat Airbnb inmiddels ook buiten de Randstad sterk in opkomst is. Deze analyse laat forse groeicijfers zien. In de provincie Groningen nam het aantal locaties in drie jaar tijd met maar liefst 200 procent toe, in Leeuwarden en Maastricht met meer dan 150 procent en in de provincie Noord-Brabant met meer dan 100 procent. Om Amsterdamse toestanden te voorkomen en de overlast van Airbnb te beperken vindt KHN het echt tijd worden dat de overheid ingrijpt en de vakantieverhuur van woonhuizen aan banden legt.

Oproep aan Tweede Kamer

Morgen spreekt de Tweede Kamer over de deeleconomie. KHN roept de Tweede Kamer op om maatregelen te nemen. Het is belangrijk dat er een landelijk kader komt met een duidelijk pakket aan maatregelen. Met in ieder geval een landelijke registratieplicht voor particuliere aanbieders, een beter toezicht door bijvoorbeeld de brandweer, belastingdienst en Inspectie Leefomgeving en een maximum van 30 dagen per jaar dat iemand zijn woning verhuurt.

Bron: KHN

Auteur: Steffen van Beek

Stockspot.eu, de ‘Airbnb voor warehousing’, start in Nederland

Platform - Vanaf 2 oktober start officieel stockspot.eu in Nederland. Het nieuwe platform brengt vraag en aanbod van warehousecapaciteit samen. De groeiambities van Stockspots.eu liegen er niet om: eind 2017 wil men minimaal 150 warehouselocaties aangesloten hebben in zowel binnen- als buitenland. Ook de foodsector kan van het platform profiteren.

Stockspots biedt de mogelijkheid tijdelijk ruimte en dienstverlening in te kopen totdat de exacte capaciteits-behoefte meer inzichtelijk is. Het plaform wil de Airbnb worden voor warehousing. Zoeken, vergelijken en boeken van tijdelijke opslagruimte moet via het platform eenvoudig maken. Sinds de bekendmaking van het initiatief groeit het platform al hard, volgens Remko Been, één van de oprichters. Na enkele maanden is er al ruim 450.000m2 warehouseruimte op meer dan 60 locaties in Nederland beschikbaar. Naast lokale partijen is ook een aanzienlijk deel van de top 100 logistieke dienstverleners aangesloten om de warehousemarkt flexibeler, sneller en duurzamer te maken.

Flexibele warehousemarkt

Naar schatting is in Nederland, onder andere door seizoenschommelingen 10-20% van de lading beschikbaar voor handling en tijdelijke opslag. Been: “We zien nu al dat er een enorm potentieel ligt voor de foodsector om goederen tijdens de seizoenpieken flexibel op te slaan op elke gewenste locatie. Vanuit de markt wordt hier enthousiast op gereageerd en verschillende food en koel/vries warehouses hebben al ruimte beschikbaar gesteld.

Verduurzaming door efficiency

Mede-oprichter Coen de Lange, ziet ook de verduurzaming van de warehousemarkt als groeipotentieel. “Door voorraden dichter bij de klant neer te leggen, bespaar je kilometers. Ook kan er door een betere bezettingsgraad van bestaande warehouse-ruimte de vraag naar nieuwe warehousemeters in Nederland worden beperkt zo is ook dit een besparing zowel voor het milieu als financiën.” Al eerder maakte de Top-sector Logistiek bekend dit initiatief te ondersteunen in het kader van verduurzamen door horizontale samenwerking. Partijen die al zijn aangesloten zijn onder andere Kloosterboer, Klaas de Jong, Partner Logistics, Leen Menken, Muller fresh-foods, Kennis Transport, Mepavex, Sanders Fritom, Koopman, Neele Vat, Ewals, Gaston Schul en VOS logistics.

Bron: Stockspot/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek