Naleving alcoholverkoop bij supers gestegen

Supermarkten - Het CBL, de brancheorganisatie van de supermarkten en foodservicebedrijven, is blij dat steeds meer supermarkten zich houden aan de regels voor alcoholverkoop. Volgens de laatste peilingen van Onderzoeksbureau Objectief is de naleving gestegen van 63,3% naar 71,8%.

De naleving is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht bij diverse verkooppunten. In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat alle verkooppunten van alcohol in 2030 een nalevingspercentage van 100% moeten gaan halen. De huidige cijfers lopen in lijn met die ambitie, stelt de belangenorganisatie. Het CBL zegt daarover: “Dit zet onze branche aan om ambitieus te blijven en de ingeslagen weg te vervolgen. Training van medewerkers, voorlichting van de consument, de NIX18-campagne en onderlinge controles staan daarbij centraal.” Zo worden er bijvoorbeeld in week 21 tijdens de themaweek NIX Zonder ID verschillende activiteiten ondernomen om het onderwerp extra onder de aandacht te brengen bij medewerkers.

Het CBL verwacht dat de stijgende lijn zich voortzet.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

KHN pleit voor polsbandjes voor leeftijdscontrole tijdens carnaval

Controle - Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pleit bij haar leden voor een systeem van polsbandjes, waarmee vooraf de leeftijd van jongeren wordt vastgesteld bij evenementen en het aankomende carnaval. In veel gemeenten in het zuiden van het land is het systeem al gangbaar, maar volgens KHN kan het nog veel vaker worden ingezet.

Volgens de wet is een horecaondernemer verplicht om de leeftijd van zijn (jonge) gasten te controleren voordat alcoholhoudende drank wordt geschonken. Hoewel ondernemers hun verantwoordelijkheid daarin nemen, is het tijdens evenementen als carnaval ondoenlijk omzeker bij de geschminkte gezichten – de leeftijd vast te stellen. Polsbandjes die vooraf beschikbaar worden gesteld als duidelijk is dat de betreffende aanvrager 18 jaar en ouder is, kan dan uitkomst bieden stelt de branchevereniging.

In de gemeente Dongen bijvoorbeeld gebruiken ze de bandjes al voor het vierde jaar. Vice-voorzitter Ferry van Kessel van KHN afdeling Dongen, noemt het systeem een groot succes. Als eigenaar van Café Gasterij Den Hamse Bok krijgt hij zelf ook en zeker tijdens carnaval veel jongeren over de vloer. “Bij ons kunnen jongeren tussen de 18 en 25 jaar de week voor carnaval een gratis polsbandje van textiel met een eenmalige metalen sluiting afhalen, nadat zij zich hebben gelegitimeerd. We kunnen wel ten allen tijde naar een legitimatiebewijs blijven vragen, want de legitimatieplicht blijft bestaan”

Naast de polsbandjes steunt KHN ook de posteractie van de GGD Hart voor Brabant. Op de poster is te lezen dat prins carnaval ‘van NIX18 weet’. Daarmee wordt aangesloten op de landelijke campagne om roken en drinken onder 18 jaar te ontmoedigen. Ook organiseert de GGD voorlichtingsbijeenkomsten met ouders.

Bron: KHN

Auteur: Steffen van Beek

Winkels mogen van rechter alcohol blijven schenken

Horeca – De rechter heeft bepaald dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) mag doorgaan met de proef waarbij winkeliers alcohol mogen schenken aan klanten. In zo’n veertig gemeenten wordt geëxperimenteerd met het schenken van een glas wijn of bier in bijvoorbeeld een kledingzaak of kapsalon.

De Koninklijke SlijtersUnie had de VNG voor de rechter gedaagd, omdat de proef in strijd zou zijn met de Drank- en Horecawet. Eerder dit jaar spande de SlijtersUnie met succes een kortgeding aan  tegen de gemeente Zwolle. Daar werd in onder meer een boekenwinkel wijn verkocht. De Koninklijke SlijtersUnie ging ervan uit dat na die uitspraak alle gemeenten met de proef zouden stoppen. Toen dat niet gebeurde daagde de SlijterUnie de VNG voor de rechter.

De rechter oordeelde dat de SlijtersUnie onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de VNG iets doet, dat wettelijk niet mag. Bovendien is de rechter van oordeel dat de handhaving van de Drank- en Horecawet een zaak is van individuele gemeenten. Of er sprake is van onrechtmatig handelen moet de bestuursrechter bepalen, aldus de uitspraak in kort geding.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek