Belastingdienst geeft (zomer)tips voor de btw-aangifte

Zakelijk  – Ondernemers vergeten tijdens  de vakantieperiode soms tijdig hun belastingaangifte te doen. Dat signaleert althans de belastingdienst. Met name startende ondernemers realiseren zich te laat dat zij uiterlijk woensdag 31 juli de btw-aangifte en -betaling over het tweede kwartaal moeten indienen.

Via de ondernemersportaal ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ wil de belastingdienst startende, maar ook al langer opererende, ondernemers, behulpzaam zijn met vragen over de btw-aangifte en tips voor een tijdige betaling.

In het eerste halfjaar van 2019 registreerde de Kamer van Koophandel 118.103 startende ondernemers, 11% meer dan in het eerste halfjaar van 2018. In de horeca zijn deze periode 5.109 ondernemers gestart, een toename van 22% ten opzichte van vorig jaar. Veel startende ondernemers blijken vragen te hebben voor de Belastingdienst over het doen van btw-aangifte.  Voor deze startersvragen heeft de Belastingdienst het platform belastingdienst.nl/starters.

Zes tips

Met de deadline van 31 juli voor de btw-aangifte over het tweede kwartaal in aantocht geeft de Belastingdienst startende ondernemers zes aandachtspunten die moeten helpen bij een goede voorbereiding en het doen van de daadwerkelijke aangifte.

1. Noteer de deadlines voor de btw-aangifte. Zet de data voor de btw-aangifte en -betalingen als geheugensteuntje in je agenda. Stel twee weken voor iedere deadline een herinnering in, dan houd je de data altijd op je netvlies en voorkom je een verzuimboete. De deadlines voor de kwartaalaangiften zijn: 31 juli, 31 oktober, 31 januari en 30 april.

2. Gebruik het nieuwe ondernemersportaal ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ op belastingdienst.nl en log in met je DigiD (eenmanszaak) of eHerkenning. Voor het gebruik van Mijn Belastingdienst Zakelijk hoef je niets extra’s te regelen. Het oude portaal blijft in ieder geval dit jaar nog bestaan.

3. Zorg voor een goede administratie en houd deze wekelijks bij. Met een goede administratie is het doen van de btw-aangifte makkelijker en ben je sneller klaar. Een goede administratie begint bij een goed, liefst online, boekhoudpakket dat past bij jouw onderneming.

4. Doe altijd aangifte, ook als je een keer geen btw hoeft af te dragen of terugkrijgt. Heb je een kwartaal geen omzet gedraaid? Ook dán moet je btw-aangifte doen. Je geeft dan via je btw-aangifte door dat je niets hebt aan te geven.

5. Lage omzet? Check dan of de nieuwe kleineondernemersregeling iets is.

Ondernemers met een jaaromzet onder de € 20.000 kunnen vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Ondernemers worden dan vrijgesteld van btw en hoeven geen btw-aangifte te doen.

6. Geef correcties door. Ben je vorig kwartaal een factuur vergeten mee te nemen in de btw-aangifte? Of heb je al btw-aangifte gedaan maar ben je toch nog iets vergeten aan te geven? Geen probleem. Je kunt correcties tot maximaal €1.000 meenemen in de volgende btw-aangifte. Bij een hoger bedrag is de correctie door te geven via het online formulier op Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Net gestart of net aangemeld bij KVK?

Het kan zijn dat ondernemers die zich net hebben ingeschreven bij de KvK nog gen btw-aangifte vinden in hun portaal. Deze ondernemers ontvangen de btw-aangifte van de Belastingdienst op papier.

Bron: Belastingdienst

Auteur: Steffen van Beek

Een derde ondernemers in de horeca doet zelf belastingaangifte

Onderzoek – Een derde van de ondernemers werkzaam in de horeca doet de belastingaangifte zelf. Het merendeel (92,2%) doet dit met het vertrouwen dat zij de aangifte correct hebben ingevuld. Dit blijkt uit een recente peiling in opdracht van de Belastingdienst onder zelfaangevers.

Iets minder dan helft van de zelfstandigen in de horeca zegt wel eens uitstel van belastingaangifte te hebben aangevraagd. Volgens de peiling van de belastingdienst geeft 72,2 procent echter aan voor dit de belastingaangifte voor 1 april in te dienen.

Het doen van aangifte is tegenwoordig een stuk eenvoudiger, omdat de Belastingdienst al veel privégegevens zelf invult. Ondernemers hoeven in principe dus alleen het zakelijke deel in te vullen. Het gaat dan met name om omzetgegevens en de ondernemersaftrek en de aftrek van zakelijke kosten. Over dit laatste geeft 86% aan weleens aftrekposten of aftrekbare kosten te hebben opgevoerd. Het vaakst worden daarbij genoemd:

Top 5 aftrekposten en aftrekbare kosten

1.   Zelfstandigenaftrek (64,5%)

2.   Kantoorkosten of werkplaatskosten zoals huur, onderhoud en inrichting (50,6%)

3.   Startersaftrek (46%)

4.   Autokosten (44,4%)

5.   Reiskosten zoals openbaar vervoer en fiets (38,3%)

Voor veel van deze aftrekposten geldt dat je ondernemer moet zijn voor de inkomstenbelasting. Bijna de helft van de ondernemers (45,2%) geeft aan de OndernemersCheck weleens te hebben gebruikt om dit te checken. Opvallend is dat 12% van de ZZP’ers zegt nog nooit aftrekposten of aftrekbare kosten te hebben opgevoerd. Onder ondernemers met personeel is dit slechts 3%.

Vanaf vrijdag 1 maart kunnen ongeveer 1,3 miljoen ondernemers. De meeste ondernemers die hun aangifte zelf doen, weten exact welke gegevens zij nodig hebben (71,7%). Bijna 8 op de 10 ondernemers (78,8%) zoeken deze bij elkaar voor zij aan de aangifte beginnen. Ondernemers vinden belastingaangifte doen overigens niet vervelend. Slechts 15,3% geeft aan het echt niet leuk te vinden. Bijna de helft van de ondernemers heeft nog nooit overwogen om de belastingaangifte uit te besteden (48,2%). Bij ondernemers die hier weleens over nadachten zijn de belangrijkste redenen hiervoor: onzekerheid over de aftrekposten waarop zij recht hebben (21,5%) en onzekerheid over welke zakelijke kosten zij mogen aftrekken (20,8%).

Bron: Belastingdienst/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Belastingdienst gaat startende horecaondernemers helpen

Advies – De Belasdingdienst gaat startende ondernemers helpen met hun belastingen. Dat laat de dienst in een persbericht weten. Het advies maakt onderdeel uit van de campagne: ‘Een goede start is vooruitzien’.

Volgens de Belastingdienst is het aantal nieuwe horecagelegenheden de afgelopen vijf jaar flink gegroeid. Om ondernemers met een bedrijf jonger dan drie jaar te helpen, voert de Belastingdienst momenteel campagne. In deze campagne is er dit keer speciale aandacht voor startende ondernemers in de horeca, omdat het juist bij de start vaak misgaat.

“Startende ondernemers, waaronder ook ZZP’ers, hebben veel aan hun hoofd. Ze denken misschien niet gelijk aan hun administratie en aangifte, maar deze vormen juist een essentiële basis voor een succesvolle start”, zegt Erik de Kruijf, plaatsvervangend directeur MKB van de Belastingdienst. Uit cijfers van de Belastingdienst blijkt dat startende ondernemers vaker moeite hebben met hun belastingzaken. Om de kans op fouten te verkleinen biedt de Belastingdienst specifiek voor starters een aantal gerichte hulpmiddelen en tips, zoals een OndernemersCheck en -handboek, administratie- en aangiftetips, een rekenhulp en informatie over ondernemersregelingen voor starters. Tijdens deze campagne besteedt de Belastingdienst extra aandacht aan de sectoren horeca, detailhandel en bouw.

Daarnaast zet de Belastingdienst speciale Startersvoorlichters in die startende ondernemers voorlichten over belastingzaken. Ook op de website belastingdienst.nl/starters geeft de dienst concrete tips en hulpmiddelen.

Drie tips voor startende ondernemers in de horeca zijn onder andere:

Bij controle dient de Belastingdienst te kunnen nagaan hoe een omzet tot stand is gekomen. Een goed kassasysteem helpt daarbij.

Stel je kassasysteem juist in zodat de (detail)gegevens lang genoeg bewaard blijven en niet worden overschreven. Verder hoor je de administratie minimaal 7 jaar te bewaren.

In de horeca worden verschillende soorten dranken geschonken waaronder gemixte dranken met alcohol. Hiervoor gelden verschillende btw-tarieven die je apart dient bij te houden in de administratie.

Meer tips: www.belastingdienst.nl/starters

Bron: Belastingdienst/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek