Frituursector groeit 2,7%, maar beeld is wisselend

Fastservice - De frituurbedrijven, zoals cafetaria’s en snackbars, behaalden in de maanden juli, augustus en september van dit jaar goede resultaten, volgens de recente cijfers van het CBS, want ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar steeg de omzet met 2,7 procent. Maar KHN en belangenvereniging ProFri plaatsen ook hun zorgen bij de bedrijven die achterblijven.

De omzetcijfers van de afgelopen maanden vinden beide partijen uitermate bemoedigend en beide partijen geven ook aan het fijn te vinden dat de horecasector in de breedte weer lijn naar boven heeft te pakken. Maar de neergang in de afgelopen jaren heeft wel de sporen achter gelaten. Veel bedrijven zijn hun reserves kwijtgeraakt en – vooral – oudere bedrijven in steden presteren nog altijd onder de maat.

Volgens belangenvereniging ProFri groeit de frituursector al 14 kwartalen op rij. Een kleine uitzondering vormt het eerste kwartaal van 2015, toen er sprake was van een dip van 1,8 procent. Heel positief was het derde kwartaal van 2016 toen de grootste groei in een lange reeks van jaren werd gerealiseerd, namelijk liefst 10,4 procent. Deze cijfers zijn gebaseerd op gespecificeerd onderzoek onder leden van vakvereniging ProFri door het CBS.

Groei horeca

De horeca als geheel groeide volgens het CBS in juli, augustus en september met 5,6 procent, vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar. Dit betekent dat zelfs 17 kwartalen achter elkaar sprake is van groei. Terwijl het segment frituurbedrijven achterbleef bij het horecagemiddelde, presenteerde de totale fastfoodgroep waarbij cafetaria’s zijn ingedeeld juist beter. De groep ‘fastfoodrestaurants, ijssalons, cafetaria’s, lunchrooms et cetera’ kwam in het derde kwartaal van 2017 uit een op een omzettoename van 7,1 procent. Bekend is dat met name (Amerikaanse) fastfoodrestaurants in ons land uitstekende zaken doen. Zij krikken het gemiddelde in de ‘fastfoodgroep’ aanmerkelijk op. ProFri-directeur Van Rooij: “We weten zeker dat er ook frituurbedrijven zijn die soortgelijke groeicijfers behalen, meer dan 7 procent dus. Daar tegenover staan zoals gezegd de nodige achterblijvers. Een aantal daarvan, ik vermoed enige honderden bedrijven, zit in de min. Er staan niet voor niets zoveel snackbars, cafetaria’s en frituren te koop in ons land.”

Volume stijgt

In de totaalgroep fastfoodrestaurants et cetera nam niet alleen de omzet substantieel toe, maar zag het CBS ook volumegroei. Het aantal verkochte consumpties nam met 4,0 procent toe ten opzichte van 2016. De rest van de 7,1 procent komt op het conto van prijsstijgingen.

Bron: ProFri/KHN/CBS

Auteur: Steffen van Beek

ProFri laat CBS frituurbranche compleet in kaart brengen

Fastservicesector - De Nederlandse frituurbranche is veel groter dan de laatste tien jaar door onderzoeksbureaus werd getaxeerd. Er zijn niet 4800 professionele frituurbedrijven, maar circa 5650. De gezamenlijke omzet van deze bedrijven is minimaal 1,2 miljard euro. De Nederlandse frituurbranche biedt werk aan zeker 55.000 mensen.

Deze conclusies trekt de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) uit het pas verschenen rapport dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte in opdracht van de vakvereniging. De cijfers over de totaalomzet, recente omzetontwikkelingen en het aantal bedrijven brachten ProFri en CBS al eerder dit voorjaar naar buiten.

Nieuw is het gegeven dat de omzet van ProFri-leden (ondanks de crisis) sinds 2010 groeide met bijna 20 procent. De gegevens over het personeelsbestand zijn helemaal nieuw – en vastgesteld op basis van het CBS-onderzoek naar ProFri’s ledenbestand.

De personele gegevens op een rijtje:

● Cafetaria’s, snackbars en frituren hebben gemiddeld 10 medewerkers;

● In de frituurbranche werken circa 55.000 mensen;

● Ruim 58 procent van de medewerkers is vrouw;

● 87 procent van de medewerkers heeft een deeltijdbaan;

● 53 procent van de medewerkers werkt minder dan 12 uur wekelijks;

● 1 op de 5 medewerkers werkt 30 uur of langer per week;

● Ruim 63 procent van de medewerkers heeft een vaste arbeidsrelatie;

● Ruim 61 procent heeft een maandloon onder de 500 euro

Opleidingen

De Vereniging Professionele Frituurders is blij met de wijze waarop het CBS de frituurbranche in kaart heeft gebracht. ProFri-voorzitter Hans Hus: “De reguliere mbo-opleidingen sluiten niet goed aan op onze wensen. Het CBS-onderzoek laat ons zien waarom. Opleiden via het mbo past niet bij de aard van het dienstverband van het overgrote deel van onze medewerkers.” Samen met het Fastservice Opleidingscentrum werkt ProFri aan nieuwe leertrajecten op mbo-niveau. Deze worden vanaf september aangeboden. De eerste e-learningmodules worden inmiddels aangeboden.

Kennis en vakmanschap en het verbeteren ervan draagt ProFri hoog in het vaandel. Voorzitter Hus: “We vinden dit belangrijk, want de wetgever en de consumenten stellen steeds hogere eisen aan onze branche – en dus ook aan die hele grote groep parttime medewerkers.”

Het complete onderzoek is op te vragen bij de Vereniging Professionele Frituurders of te vinden op de website van het CBS.

Bron: ProFri

Auteur: Steffen van Beek