Naleving alcoholverkoop bij supers gestegen

Supermarkten - Het CBL, de brancheorganisatie van de supermarkten en foodservicebedrijven, is blij dat steeds meer supermarkten zich houden aan de regels voor alcoholverkoop. Volgens de laatste peilingen van Onderzoeksbureau Objectief is de naleving gestegen van 63,3% naar 71,8%.

De naleving is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht bij diverse verkooppunten. In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat alle verkooppunten van alcohol in 2030 een nalevingspercentage van 100% moeten gaan halen. De huidige cijfers lopen in lijn met die ambitie, stelt de belangenorganisatie. Het CBL zegt daarover: “Dit zet onze branche aan om ambitieus te blijven en de ingeslagen weg te vervolgen. Training van medewerkers, voorlichting van de consument, de NIX18-campagne en onderlinge controles staan daarbij centraal.” Zo worden er bijvoorbeeld in week 21 tijdens de themaweek NIX Zonder ID verschillende activiteiten ondernomen om het onderwerp extra onder de aandacht te brengen bij medewerkers.

Het CBL verwacht dat de stijgende lijn zich voortzet.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Sigaretten kopen onder de 18 jaar blijft te makkelijk

Onderzoek - Het lukt veel jongeren van onder de achttien jaar toch om aan tabak te komen. In bijna de helt (49%) van de gevallen weten deze jonge mensen sigaretten en shag te bemachtigen bij een van de tabaksverkooppunten.

Dat meldt de Onderzoeksredactie Tabak naar aanleiding van de inzet van 200 mystery shoppers, die de verkrijgbaarheid van sigaretten onder jonge mensen onder de 18 jaar onderzochten. Uit het onderzoek blijkt dat de leeftijdscontrole bij supermarkten beter is dan in de horeca, tankstations en tabakszaken. In zeventig procent van de gevallen krijgen jongeren beneden de 18 jaar in de supermarkten geen tabak mee. Bij de overige verkooppunten is dat volgens deze resultaten aanzienlijk gemakkelijker.

Vorig jaar toonde staatssecretaris Blokhuis van VWS zich tevreden over de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor tabaksverkoop. Hij refereerde toen aan de cijfers van de koeplorganisatie van supermarkten, het Central Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Ten onrechte, vindt de Onderzoeksredactie Tabak omdat nu blijkt dat eén op de twee pogingen van minderjarigen om sigaretten te kopen toch succes heeft.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

CBL: Europese regulering brengt koopkracht in gevaar

Politiek – Ondanks waarschuwingen van de Europese consumentenbond (BEUC) is het Europees Parlement zodanig bezig met het reguleren van de hele Europese levensmiddelenketen, dat de consument straks meer geld kwijt zal zijn voor dezelfde boodschappen.

Die waarschuwing doet het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, aan de vooravond van een belangrijk besluit in Brussel over regulering van de levensmiddelenketen. De belangenvereniging spreekt zelfs van ‘nefaste gevolgen’, wat synoniem staat voor de rampzalige consequenties van het mogelijk nieuwe reguleringsbeleid.

Eén miljard euro

Het Europees Parlement (EP) zet erop in dat boeren en fabrikanten met méér dan één miljard euro aan omzet op jaarbasis onder nieuwe EU handelspraktijkenwetgeving voor de levensmiddelenketen beschermd zouden moeten worden tegen grote kopers (fabrikanten en retailers). De Nederlandse overheid daarentegen stelt zich op het standpunt dat in principe alleen kleine en middelgrote boeren en producenten (maximale jaaromzet 50 miljoen euro) onder de wetgeving bescherming behoeven. Dit is conform het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie, waar het CBL ook achter staat.

De Europese consumentenkoepel BEUC, waarvan ook de Nederlandse Consumentenbond lid is, maakt zich 'grote zorgen' over het de inzet van het EP en vreest voor duurdere levensmiddelen. 'In plaats van het MKB en boeren te beschermen creëert het parlement een situatie waarin grote producenten druk kunnen uitoefenen op exploitanten in de gehele toeleveringsketen in hun eigen economisch belang', aldus BEUC. Slechts een klein percentage van producenten realiseert meer dan 1,25 miljard euro omzet, waaronder Nestlé, Coca Cola en Unilever. 

In eigen zak

De Europese mededingingsdienst deelt de zorgen van de Europese consumentenkoepel BEUC. Het zou de druk die grote kopers kunnen uitoefenen op grote fabrikanten verminderen waardoor de marges kunnen oplopen. De dienst voorziet bovendien dat als grote fabrikanten hogere prijzen kunnen bedingen, zij dit voordeel niet zullen delen met boeren en tuinders en mkb-leveranciers maar in hun eigen zak zullen steken.

Woensdag komen EP, Commissie en lidstaten in Straatsburg voor de vijfde keer bijeen om tot een compromis te komen.  Het CBL roept de EU-lidstaten, en in het bijzonder vice-premier Carola Schouten, op de poot stijf te houden en de reikwijdte van de wetgeving te beperken tot MKB bedrijven en boeren.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

‘Overheid heeft regierol voor goed Klimaatakkoord’

Voedseldebat – Weg met wetten die circulaire voedselproductie belemmeren, die oproep klonk er bij Voedselpoort, het voedseldebat tussen politiek, bedrijfsleven en maatschappij, dat eerder deze week werd georganiseerd het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO Nederland en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Tijdens het debat, waaraan Tweede Kamerleden, ondernemers en belangenorganisaties debatteerden over de toekomst van ons voedsel trok dit jaar ruim 120 bezoekers. Het debat maakte onderdeel uit van de Dutch Agri Food Week, waar 12 dagen lang de toekomst van ons eten centraal staat. Aan dit interactieve debat namen drie Tweede Kamerleden deel: Tjeerd de Groot (D66), William Moorlag (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks).

Duurzamere voedselproductie

De klimaatuitdaging voor de landbouwsector en -ketens stond deze editie centraal. Manager Public Affairs van Heineken, Hayte de Jong, pleitte bijvoorbeeld voor een klimaatneutrale keten. GroenLinks Kamerlid Laura Bromet gaf daarop aan dat je echte ondernemers kunt herkennen doordat ze vooruit kijken. Het debat bevestigde het belang van samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten. Om nu en in de toekomst verder te verduurzamen is gezamenlijk optrekken én een sterke rol van de overheid noodzakelijk. Zo heeft de overheid bijvoorbeeld een rol in het bewust maken van ondernemers, vindt Jumbo supermarktondernemer Niek Leussink. “Groen is doen.” Ook Thijs Cuijpers, directeur van LTO Nederland, riep de overheid op om aan te jagen en partijen bij elkaar te brengen. “Zodra boeren en tuinders op de goede manier gestimuleerd worden boeken ze geweldige resultaten.” Tjeerd de Groot riep op om te stoppen met polderen en te beginnen met timmeren. William Moorlag maakte de vergelijking dat vroeger de afvallozing op sloten werd aangepakt en dat dat nu met CO2-uitstoot moet gebeuren door overheid en bedrijfsleven.

Belang van het Klimaatakkoord

Tijdens het debat was er volop aandacht voor het belang van het Klimaatakkoord en de concretiseringsslag die nog moet plaatsvinden. Pieter van Geel, voorzitter van de Klimaattafel Landbouw en Voedsel, gaf aan dat goede voortgang gemaakt wordt en dit jaar het Klimaatakkoord gereed komt met concrete acties. De stellingen waren voer voor discussie en gingen over de regierol van de overheid voor level playing field en het ontlasten van de consument door klimaatvriendelijke producten te subsidiëren.

Bron: Nederland Voedselland

Auteur: Steffen van Beek

‘Nederlanders zijn ongemerkt gezonder gaan eten’

Foodindustrie – De foodsector is er wederom in geslaagd de samenstelling van de producten zodanig te veranderen dat Nederlanders – ongemerkt – gezonder zijn gaan eten. Elk jaar worden er in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling afspraken gemaakt over het verlagen van suiker, zout en verzadigd vet en sinds 2013 worden die elk jaar naar beneden bijgesteld.

Een van de producten waar goede resultaten zijn geboekt zijn zomergroenten en appelmoes. Zo bevatten diverse soorten appelmoes minder suiker en is de suiker helemaal verdwenen uit de zomergroenten in blik en pot, zoals broccoli of andijvie. Hamburgers, zowel rauw als gegaard,  bevatten tenminste 10% minder zout. Ook kant-en-klare maaltijden, saucijzenbroodjes, chips, brood, vleeswaren en kaas bevatten substantieel minder zout. Dit jaar gaan de toeleveranciers verder met de rest van het assortiment. Inmiddels zijn er in 2018 al afspraken gemaakt voor hartige broodjes, smeerkaas, ontbijtgranen en hartige diepvriessnacks. Gedurende de rest van het jaar wordt nog gewerkt aan zoutvermindering in pizza’s alsmede suikervermindering in zuivel en salades, zoals salades voor op brood en hummus. Ook sauzen komen aan bod.

Marc Jansen, directeur van de koepelorganisatie CBL voor supermarkten, vindt dat aandacht voor gezond eten heel belangrijk is. “In het Akkoord Verbetering Productsamenstelling werken wij al jaren aan suiker- en zoutreductie. In 16 productcategorieën zijn inmiddels afspraken gemaakt, zoals kant-en-klaar maaltijden, hartige broodjes en vleeswaren en op dit moment werken we aan drie nieuwe afspraken. Deze gaan door het hele assortiment heen.”

Bron: FNLI/CBL

Auteur: Steffen van Beek

Voedingssector gaat productieketen verduurzamen

Duurzaamheid - De Nederlandse voedingsmiddelensector gaat zich gezamenlijk inzetten voor een internationaal verantwoorde productieketen. Een brede coalitie heeft daarvoor vandaag het Convenant Voedingsmiddelen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend.

Doel van het convenant is om door samenwerking in de hele keten risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan een verduurzaming van de productieketen. De partijen die zich hier achter scharen zijn de brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV), de vakbonden FNV en CNV, de ministeries van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de maatschappelijke organisaties ICCO, Woord en Daad en Global March Against Child Labour en het Initiatief Duurzame Handel (IDH). De onderhandelingen voor dit convenant zijn gefaciliteerd door de SER.

Convenant met hele branche

Het convenant heeft betrekking op alle bedrijven die zijn aangesloten bij CBL, FNLI en KNVS. Bij dit convenant tekenen de brancheorganisaties namens de sector. Zij moeten ervoor zorgen dat alle bij hen aangesloten bedrijven risico’s in kaart brengen en aanpakken. De brancheorganisaties en bedrijven trekken daarbij samen op met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties om zo problemen aan te pakken die de bedrijven niet individueel kunnen oplossen.

Zesde sectorconvenant

Het convenant Verantwoord Voedingsmiddelen is het zesde convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Eerder kwamen de convenanten in de textiel-, banken- en goudsector onder begeleiding van de SER tot stand. Convenanten voor verzekeringen, pensioenen, sierteelt, land- en tuinbouw, natuursteen en de metallurgische sector zijn in voorbereiding. De convenanten volgen het SER-advies van 2014 over Internationaal MVO.

Bron: SER

Auteur: Steffen van Beek

CBL komt dit najaar met eigen Klimaatplan

Supermarkt – Het CBL, de brancheorganisatie voor supermarkten en foodservicebedrijven, komt dit najaar met een eigen Klimaatplan. Onderdelen daarvan zijn duurzame verpakkingen en het tegengaan van verspilling in de Nederlandse supermarkten.

Dit meldt CBL-voorzitter Bert Roetert tijdens de CBL-bijeenkomst vanmiddag in het Kurhaus in Scheveningen. De voorzitter ziet duurzaamheid een steeds belangrijker thema worden binnen de supermarkt en daarnaast duurzaam voedsel een belangrijke bijdrage leveren aan de omzetgroei. Het CBL verwacht dat de supermarktomzet in 2018 uit gaat komen op 39 miljard euro. In 2017 bedroeg de omzet 37,5 miljard euro.

Duurzaamheid

Dat consumenten duurzaamheid steeds belangrijker vinden, bleek eerder deze maand ook uit de Monitor Keurmerken 2017, waaruit naar voren kwam dat de omzet van duurzaam geproduceerd voedsel tot 3,6 miljard euro is gestegen. In lijn met deze beweging kondigt het CBL nu ook de ambities aan op gebied van verpakkingen. “Vandaag spreken we af dat in 2030 minder verpakkingen in de supermarkt zijn. En de verpakkingen die we dan gebruiken zijn van gerecycled materiaal gemaakt. Dit wordt onderdeel van het nieuwe CBL-Klimaatplan dat het CBL in het najaar zal lanceren”, aldus Bert Roetert.

Zwerfafval

Daarnaast heeft de branche afspraken gemaakt met Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) over het tegengaan van zwerfafval. De ambitie van het CBL is om hier samen met de fabrikanten en leveranciers een forse bijdrage aan te leveren. Enerzijds door bewustwording bij de consument, anderzijds door het de consument zo makkelijk mogelijk te maken om afval weg te gooien. Dit deelt het CBL vandaag met staatssecretaris Van Veldhoven die de keynote speech verzorgde tijdens de CBL-bijeenkomst.

CBL-Klimaatplan

Naast forse inspanningen op het gebied van verpakkingen, wordt in het CBL-Klimaatplan ook het terugdringen van voedselverspilling, de inzet op energiebesparing, schone energie en efficiënter vervoer van levensmiddelen meegenomen. Deze maatregelen moeten leiden tot een drastische vermindering van de CO2-footprint. De branche voelt zich gesterkt door de toenemende vraag van de consument. Duurzaamheid loont en in de supermarkten is dat overal duidelijk zichtbaar.

Bron: CBL/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

'3% van de supermarktomzet is in 2017 online'

Supermarkten - 2017 belooft een topjaar te worden voor de Nederlandse supermarktbranche. In de eerste vijf maanden steeg de supermarktomzet met 3,5%. De omzet in 2017 komt hiermee naar verwachting uit op een record van 37 miljard euro. In 2016 bedroeg de omzet 36 miljard euro. Dit maakt het CBL vandaag bekend tijdens de jaarlijkse CBL-haringparty in Schevingen.

CBL-voorzitter Bert Roetert: “De levensmiddelenbranche is in al zijn uitingen het toonbeeld van een sterke branche. Koersvast en flexibel als het moet, met de consument als vertrekpunt. Daarom worden onlineverkopen steeds belangrijker in de levensmiddelenbranche.”

De online boodschappen, die bij de consumenten thuis worden bezorgd of door de consument worden opgehaald bij een afhaalpunt, zullen in 2017 3% van de omzet beslaan. Afgelopen jaar was dit nog 2% en in 2015 1,2%. Deze groei wordt vooral gerealiseerd door consumenten die al gebruik maken van de onlineboodschappenservice, maar meer gaan besteden. Zij zijn positief tot zeer positief over het aanbod. En daarnaast stijgt het aantal nieuwe onlineboodschappers.

Supermarkten bedienen deze onlineboodschapper met een groot assortiment, keuzevrijheid, volop aanbod van voordelige producten en een specifiek aanbod bij speciale gelegenheden en feestdagen. De verwachting is dat de komende jaren het aandeel van de online verkopen verder stijgt en een groter deel van de totale supermarktomzet inneemt.

Bron: CBL

Auteur: Steffen van Beek

Voedseldebat toont de diversiteit in beleidspunten

Bijeenkomst - Het was met ruim 170 belangstellenden een zeer geslaagd Voedsel Verkiezingsdebat dat dinsdag 28 februari was georganiseerd door LTO Nederland, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Aan het debat namen negen kandidaat-Kamerleden deel. En hoewel de nadruk in het debat lag op landbouw en veeteelt, viel vooral op dat de ervaren Kamerleden het in duidelijkheid duidelijk wonnen van de nieuwelingen.

De negen Kamerleden die in debat gingen met een aantal relaties van de drie belangenorganisaties LTO, CBL en FNLI waren Helma Lodders (VVD), Anna-Lena Hedin-Penninx (PvdA), Henk van Gerven (SP), Jaco Geurts (CDA), Tjeerd de Groot (D66), Carla Dik-Faber (CU), Suzanne Kröger (GroenLinks), Sjaak Simonse (SGP) en Esther Ouwehand (PvdD).

Met name Helma Lodders en Carla Dik-Faber wisten als ervaren Kamerleden de aanwezigen met steekhoudende argumenten te boeien, voor de rest betekende het debat meer het toetsen van een aantal onsamenhangende statements, die nauwelijks op enige steun in de zaal bij de aanwezigen konden rekenen; de onderbouwing van wensen en eisen was vaak te wollig en de onderbouwing te weinig concreet.

Desalniettemin blikken LTO Nederland, FNLI en CBL blikken terug op een geslaagd Voedseldebat. Zij wilden vooral laten zien met het gezamenlijke initiatief dat de kracht ligt in de samenwerking  tussen de verschillende schakels in de keten. Want juist om de Agrifoodsector in de toekomst verder te verduurzamen is gezamenlijk optrekken noodzakelijk. Daarom roepen de drie organisaties de politiek, en in het bijzonder het volgende kabinet op om aandacht te hebben voor alle schakels in de keten bij het maken van beleidskeuzes. Alleen zo kan de sector gezamenlijk aan de slag met de uitdagingen van de toekomst.

Tijdens het debat was er volop aandacht voor het belang van de Agrifoodketen voor de Nederlandse economie en kwamen drie thema’s over gezondheid, klimaatimpact en voedselverspilling aan de orde. Deze thema’s werden in stemming gebracht met dilemma’s. Daar werd zowel door de politiek als het publiek kritisch en met humor op gereageerd.

Voedseleducatie

Vrijwel alle negen partijen zien voedseleducatie als een belangrijk middel om een gezond voedingspatroon bij consumenten al van jongs af aan te stimuleren. PvdD, GroenLinks, SP en ChristenUnie gaven ook aan dat de voedselindustrie een belangrijke rol heeft in het aanbod van gezonder voedsel en als dit niet voldoende of niet snel genoeg wordt opgepakt, zullen deze partijen inzetten op aanvullende wetgeving. Helma Lodders van de VVD reageerde hier huiverend op en stelde niets te zien in een ‘koelkastpolitie’. De oproep van D66 om gezamenlijk af te spreken een 'preventiepact' te sluiten kon niet op steun rekenen.

Duurzaamheid

Nederlands voedsel wordt door de meeste Kamerleden als kwalitatief hoogwaardig beschouwd en velen gaven aan dat voedsel hier meer voor gewaardeerd moet worden en dat de prijs van voedsel minder belangrijk zou moeten zijn. Het CDA gaf daarentegen wel aan dat niet iedereen meer kan betalen voor voedsel en dat men niet bij de ander in de portemonnee kan kijken.

Alle partijen willen meer ruimte creëren binnen de huidige mededingingswet om zo een betere samenwerking op het gebied van duurzaamheid tussen producenten mogelijk te maken. Dat is goed nieuws voor LTO Nederland, FNLI en CBL aangezien zij hier meerdere malen om hebben gevraagd.

Vleesconsumptie

Het publiek in de zaal werd gevraagd waar men op let bij de aankoop van vlees. Een overgrote meerderheid gaf aan meer op de wijze van productie (dierenwelzijn, duurzaamheid) te letten en minder op prijs. Voor het duurder maken van vleesproducten leek bij de Kamerleden geen meerderheid te zijn. Veel gehoord argument is dat vlees voor alle consumenten beschikbaar en dus betaalbaar moet blijven.

Suzanne Kröger van GroenLinks stelde als reactie voor om minder vaak vlees te eten. Dit zou ook een antwoord bieden op het klimaatvraagstuk waar de sector mee te maken heeft. Zij werd hierin gesteund door de PvdD, maar andere partijen leken hier niets voor te voelen.

Bron: LTO/CBL/FNLI/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Campagne foodsector om zuivelverspilling tegen te gaan

Campagne – Door een pak vla of yoghurt goed uit te knijpen is eenvoudig 10 procent verspilling tegen te gaan. Met die boodschap is de campagne ‘zuivelpak’ gestart. De commercial laat zien hoe eenvoudig de restjes uit een pak zijn te verwijderen.

De supermarkt- en foodservicebranche zet zich in om voedselverspilling te verminderen. Door slim in te kopen, goed te plannen en op tijd af te prijzen proberen supermarkten het aantal niet-verkochte producten zo klein mogelijk te houden. Ook helpt zij de consument om verspilling thuis te verminderen.

“De commercial laat zien dat het kinderlijk eenvoudig is om te voorkomen dat je 10% yoghurt of vla weggooit. Dat staat naar onze schatting gelijk aan 30 miljoen liter melk die nodig is voor de productie hiervan. Dat is een mooi resultaat. En als je naar de mest kijkt die de koeien hiervoor produceren, dan scheelt dat ook nog eens een berg mest van 97.000 kubieke meter. En ook dat is een mooi resultaat, concludeert Marc Jansen, directeur van het CBL, aangezien de zuivelsector over het mestoverschot in discussie is met het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissies.

Bron: www.zuivelpak.nl

Auteur: Steffen van Beek