Green Deal-coalitie gaat werk maken van duurzaam voedsel in de zorg

Zorg - Stichting Eten+Welzijn, Platform Patiënt en Voeding en Dutch Cuisine hebben 10 oktober de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ ondertekend. Zij gaan zich inzetten voor een duurzaam en gezond voedsel- en voedingsbeleid in de zorg.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft met 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven de Green Deal afgesloten om de zorg in Nederland duurzamer te maken. De inzet van de Green Deal is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Gezonde verblijfsomgeving

Een gezonde leef- en verblijfsomgeving is een van de pijlers van de Green Deal. In zorginstellingen waar mensen wonen en zorgen moet er mogelijkheid zijn voor beweging en ontspanning zowel voor de cliënt als het personeel. Datzelfde geldt voor ziekenhuizen omdat het een positieve bijdrage kan leveren aan het herstel van de patiënt, zo valt te lezen in de Green Deal.

Voeding

Onlosmakelijk verbonden met een gezondmakende leefomgeving binnen de zorg is een integraal duurzaam en gezond voedsel- en voedingsbeleid. De coalitie van Eten+Welzijn, Dutch Cuisine en Platform Patiënt en Voeding gaat zich hiervoor inzetten. Het uitgangspunt van de acties is om het aanbod aan kennis over het gezondheidspotentieel en de beschikbaarheid van gezond, duurzaam eten binnen de zorg te vergroten.

“Een duurzaam voedselbeleid begint door in de dagelijkse zorgpraktijk bij elke voedingskeuze de kansen en belemmeringen te benoemen en de wensen van cliënten, patiënten en ouderen daarbij voorop te stellen”, licht Rudi Crabbé van Eten+Welzijn toe. “Zo maken we telkens weer kleine stappen. De zorg is de sector bij uitstek om het maatschappelijk voorbeeld te geven op het gebied van duurzame en gezonde voeding.”

Bron: Eten & Welzijn

Auteur: Steffen van Beek

Gro Mushrooms en Dutch Cuisine gaan partnership aan

Circulariteit  – Oesterzwamverwerker Gro Mushrooms en Dutch Cuisine hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Partijen gaan later naar buiten brengen wat er in het kader van de overeenkomst zal worden gedaan.

In ieder geval komt het logo van Dutch Cuisine op de verpakkingen te staan van de Gro producten. Daarnaast gaat Dutch Cuisine activiteiten ontplooien die de gedachte achter Gro Mushrooms meer bekendheid moeten gaan geven.

Dutch Cuisine

Dutch Cuisine zet de Nederlandse keuken en eetcultuur nationaal en internationaal op de kaart voor een breed publiek. Een eetcultuur die uniek is in de wereld en waar we trots op zijn, volgens Dutch Cuisine. De aangesloten partijen doen dit vanuit de 5 principes: Cultuur, Gezond, Natuur, Kwaliteit & Waarde.

GRO Mushrooms gebruikt koffiedik als grondstof waarop Oesterzwammen worden gekweekt. Hiermee wordt niet alleen een afvalprobleem aangepakt, maar worden ook minder nieuwe grondstoffen gebruikt. Het koffiedik wordt door foodservice groothandelspartners opgehaald in hun bestaande logistieke stromen en aangeleverd bij de teler. Door deze combinatie ontstaat een circulair systeem.

Innovatie

De gekweekte paddenstoelen komen op die manier weer terug bij de consument via de restaurantketens en horeca die de koffiedik hebben ingezameld,  in verse hoedanigheid of als kant en klaar product. Voorbeelden daarvan kroketten, bitterballen, oesterzwamburgers en de nieuwe innovatie die op de Horecava wordt gelanceerd de Blended Burger, een hybride burger waarbij 50% van het vlees vervangen is door Oesterzwammen en enkele andere ingrediënten.

Restaurantketen La Place is partner van het eerste uur. Dutch Cuisine heeft zich nu ook achter het circulaire systeem van Gro Mushrooms geschaard en om de transitie van dierlijk naar meer plantaardig eiwit consumptie te bevorderen. Beide partijen zijn member van de Green Protein Alliance. (GPA)

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Dutch Cuisine pleit voor groenten als het nieuwe medicijn

Platform - Meer groenten en minder vlees op het bord en meer koken met producten van het seizoen en uit de buurt. Dat zijn een paar doelstellingen van Dutch Cuisine. Een beweging die mensen bewust wil maken van gezond en lekker eten. Niet alleen vanuit het oogpunt van gezondheid, maar ook vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid om straks negen miljard mensen te kunnen voeden op de wereld.

Maandag organiseerde de groep een bijeenkomst om persrelaties bij te praten en duidelijk te maken waar Dutch Cuisine voor staat. Uitganspunt daarbij is de Nederlandse eetcultuur, juist omdat die zo onderbelicht is. Door te laten zien welke gerechten er gemaakt kunnen worden met Nederlandse seizoensproducten, wil een groeiende groep koks samen met enkele horecapartners, waarmee een zogenaamde ‘Greendeal-overeenkomst’ is afgesloten, gasten en gebruikers bewust maken van gezonde en smakelijke voeding. Vis en vlees wordt hierin voor een deel ingeruimd voor meer groenten. De aloude verhouding 80 procent vlees of vis en 20 procent groenten, wil deze groep ombouwen naar een verhouding 20/80. Een verhouding die op termijn niet alleen de volksgezondheid ten goede komt, maar er ook voor zorgt dat de beschikbaarheid van voedsel voor negen miljard mensen is gewaarborgd.

Medicijn

Rob Baan, eigenaar van het recent met de Willem 1-duurzaamheidsprijs onderscheiden bedrijf Koppert Cress dat gespecialiseerd is in ‘smaakplantjes’, vergeleek het eten van groenten met medicijngebruik: “Het is vreemd dat groenten tal van stoffen bevatten die goed zijn tegen onze belangrijkste welvaartsziekten als gevolg van verkeerd eten, maar dat we juist voor die ziekten medicijnen voorschrijven.” Baan ziet daarom het eten van groenten als het nieuwe medicijngebruik en pleit tevens voor een minister van Voeding en Volksgezondheid.

Principes

Dutch Cuisine hanteert vijf principes bij het gezond en verantwoord koken: cultuur, gezond, natuur, kwaliteit en waarde. Vijf ambassadeurs van Dutch Cuisine gingen tijdens de bijeenkomst op deze principes in. Bij het hanteren hiervan blijkt het niet uitsluitend te gaan om biologisch en fairtrade, wél van belang zijn kernwaarden als kwaliteit, gebruikmaken van wat de natuur biedt en geen kunstmatige toevoegingen.

Dutch Cuisine moet uitgroeien tot een internationale propositie, die zo uniek is dat het als toekomstig exportproduct in kennis kan worden ingezet. “Een verhaal dat binnen drie jaar in één adem genoemd wordt met Dutch Design”, aldus chef-kok Albert Kooy, één van de initiatiefnemers. De ‘beweging’, zoals zij zich graag noemen, gaat zich de komende jaren focussen op een aantal programma’s bij events en vakbeurzen, om meer aanhangers te krijgen. Dutch Cuisine gaat dat organiseren in samenwerking met overheid, onderwijs, lokale chef-koks, producten, zorginstellingen en deelnemende partijen aan het Greendeal-akkoord binnen de horeca, zoals Albron en Sligro.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek