Cawston Press verlaagt calorieën met 24%

Frisdrank - Cawston Press heeft sinds dit jaar de toegevoegde suikers verwijderd zonder kunstmatige toevoegingen te gebruiken. Dit levert gemiddeld 24% minder calorieën per drank op.

Volgens de leverancier wordt met de frisdrank ingespeeld op de groep horecabezoekers boven de dertig jaar, waar een veranderende smaakbeleving wordt geconstateerd en waar ook sprake is van een groeiende behoefte aan non-alcoholische dranken. De vier smaakvarianten van Cawston Press spelen hierop in omdat zij minder zoet, maar wel sparkling zijn.  De smaken zijn: Rhubarb, Cloudy Apple, Ginger Beer en Elderflower Lemonade. De frisdranken zijn teven vegan en gutenvrij.

Cawston Press Kids

De smaakvarianten van Cawston Press voor kinderen bestaan alleen uit water en geperst fruitsap. Ook hier zitten geen toegevoegde suikers of zoetstoffen in. Cawston Press kids verschijnt in de smaken: Apple & Mango, Apple & Pear en Apple & Summer berries.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

‘Jongeren drinken te weinig water’

Onderzoek – Dat water drinken belangrijk is, weet iedereen, maar toch gebeurt dat te weinig. Gemiddeld drinken Nederlanders vijf glazen water per dag, terwijl zeven glazen wordt aangeraden. Vooral jongeren drinken te weinig, blijkt uit onderzoek in opdracht van zorgverzekeraar Menzis.

Het Voedingscentrum adviseert volwassenen om elke dag 1,5 tot 2 liter te drinken. Uit het gedane onderzoek komt naar voren dat maar 15 procent van alle Nederlanders deze hoeveelheid van zeven glazen haalt. Toch denkt ruim de helft van de respondenten dat ze wel voldoende water drinken. Dit blijkt ook de grootste valkuil te zijn; denken dat je al goed bezig bent, terwijl dat niet zo is. Gevraagd naar de reden waarom er minder wordt gedronken dan gedacht, blijkt vergeten in 35% van de gevallen het excuus te zijn en het ongemak van te vaak moeten plassen in 9% van de gevallen de reden te zijn.

Jongeren vergeten water

Vergeten is vooral bij jongeren een probleem. Maar liefst 46 procent van hen geeft aan het water drinken te vergeten. Ze willen wel meer dan gemiddeld geholpen worden om meer water te drinken. Vooral tips over hoe ze meer water kunnen drinken (27%) en iemand of iets die hen helpt herinneren (32%) om water te drinken heeft de voorkeur. Bij jongeren is ook het verschil het grootst in “weten wat goed voor je is (7,3 glazen)”’ en “daadwerkelijk ook drinken (4,6 glazen)”. En waar kraanwater bij alle onderzochte personen veruit favoriet is voor een goede hydratatie, is water met een smaakje twee keer zo populair onder jongeren (13%) dan 40-plussers (6%).

Vaker de waterfles

Maar liefst 68 procent van de respondenten drinkt water uit een eigen fles, waarvan 39 procent iedere dag. Onder jongeren (tot 30 jaar) drinkt zelfs de helft iedere dag uit een eigen waterfles. Vrijwel alle respondenten zijn dan ook voorstander van watertappunten op openbare plekken.

De resultaten komen uit de watertest van Menzis SamenGezond, een onderzoek onder 10.000 Nederlanders.

Bron: @FoodClicks 

Auteur: Steffen van Beek

‘Aanpak frisdranksector effectiever dan Britse suikertaks’

Suikerreductie – De Nederlandse aanpak om het suikergehalte in frisdranken te reduceren is twee tot drie maal zo effectief dan de Britse suikertaks. Dat zegt de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) naar aanleiding van de recente cijfers over vorig jaar. Nederlandse producenten van frisdrank hebben in 2017 20% calorieën gereduceerd ten opzichte van 2012.

Volgens de FWS is dat percentage al twee keer zoveel als oorspronkelijk met het ministerie van VWS is afgesproken en bovendien ook drie jaar eerder. In 2015 heeft de belangenvereniging namelijk in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de afspraak gemaakt om het gemiddelde aantal kcal per 100ml in frisdrank te verlagen met 10% tussen 2012 en 2020. In die periode, maar ook daarvoor al, zijn tientallen light en zero varianten geïntroduceerd, die aan de reductie een bijdrage hebben geleverd. Daarnaast worden resultaten geboekt door herformulering, kleinere verpakkingen het onder de aandacht brengen van light en zero frisdranken. Volgens de fws heeft de sector sinds begin 2017 de doelstelling uit eigen beweging ook nog eens verhoogd naar 15%.

Al deze inspanningen werpen steeds duidelijker vruchten af. Raymond Gianotten, directeur FWS: “Uit de monitoring over 2017 is gebleken, dat inmiddels een verlaging is bereikt van 20%. Wij kunnen VWS hiermee laten zien dat de sector doet wat wordt afgesproken. Al ruim voor de einddatum van het akkoord is de doelstelling reeds ruimschoots, zelfs dubbel gehaald.” Volgens Gianotten is dat omgerekend naar hoeveelheden suiker twee tot drie zo veel als in Engeland.  Daar komt bij dat de cijfers over de Britse suikerreductie betrekking hebben op de gehele markt, terwijl de reductie (26.000 ton suiker volgens berekeningen, red.) in Nederland alleen nog de gerealiseerde reductie bij A-merken betreft. De reductie van huismerkfabrikanten (in liters ongeveer 40 procent van de markt) is daarin nog niet meegerekend, omdat deze geen onderdeel zijn van het Nederlandse commitment en hun cijfers niet in de monitoring worden betrokken. De reductie zou daarmee nog hoger uitkomen, omdat ook binnen de huismerken initiatieven zijn genomen om het suikergehalte te reduceren.

Bron: fws/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Frisdranken op middelbare scholen in 2018 allemaal laag calorisch

Scholen - De Nederlandse frisdrankproducenten gaan het assortiment op middelbare scholen fors aanpassen. Zo stoppen zij met de verkoop van de traditionele, suikerhoudende frisdranken. De aanpassingen moeten eind 2018 zijn afgerond. Naast water zijn dan alleen nog laagcalorische en calorievrije frisdranken te verkrijgen.

De industrie loopt met de maatregelen vooruit op de reeds bestaande afspraken gemaakt in het  Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen’ (2016-2020). Het commitment zoals dat vandaag bekend is gemaakt, is onderdeel van een commitment van de gehele Europese frisdrankindustrie, waarbij is afgesproken dat in 2019 in heel Europa alleen nog maar laagcalorische en calorievrije frisdranken op middelbare scholen worden aangeboden.

Raymond Gianotten, directeur Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) is verheugd met het nieuwe commitment: “De frisdrankproducenten willen graag bijdragen aan oplossingen om obesitas onder jongeren verder te laten dalen. We ondersteunen het Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen’ en kunnen hier door het aanbieden van laagcalorische en calorievrije frisdranken en water op middelbare scholen op een concrete wijze invulling aan geven. We zullen ook andere toeleveranciers en cateraars vragen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en ons beleid te volgen.”

Het is een nieuwe stap in een reeks aan maatregelen die de Nederlandse frisdrankindustrie reeds heeft genomen. Zo zijn er geen marketingactiviteiten gericht op kinderen tot 13 jaar, is de frisdrankindustrie niet actief op lagere scholen, zijn frisdrankautomaten op middelbare scholen non-branded en is de huidige ambitie om 60% van de automaten te vullen met water en/of laagcalorische frisdranken. “Dit alles sluit naadloos aan op de aangescherpte ambitie die de sector begin dit jaar aankondigde om in 2020 een caloriereductie van 15% via frisdranken te realiseren” aldus Gianotten.

Bron: FWS/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

'Consument drinkt vaker light en zero'

Onderzoek – De consument kiest steeds bewuster zijn of haar verfrissende drankje. Dit blijkt uit het 3e Nationaal Frisdrankonderzoek 2017. Cola regular blijft weliswaar nog altijd de meest populaire frisdrank, maar consumenten kiezen ook steeds bewuster voor de light en zero varianten van frisdranken omdat er minder suiker en daardoor minder calorieën in zitten.

Het Frisdrankenonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de koepelorganisatie FWS. Naast de ontwikkeling naar frisdranken met minder suiker en calorieën is er in de consumptiecijfers ook een duidelijke verschuiving zichtbaar naar mineraalwater en water met een smaakje. Een verandering die ook wordt waargenomen bij de introducties van nieuwe frisdranken. Ook daar zijn het met name de suikerarme varianten en de waters met een smaakje die worden geintroduceerd.

Lichte daling

Bijna alle Nederlanders (92%) drinken wel eens frisdrank. Het gemiddeld aantal glazen per dag dat wordt gedronken  is licht gedaald van 1,8 glas (2015) naar 1,6 glas (2017). Deze lichte daling is ook ook terug te zien in de consumptiecijfers van 2016. Er tekent zich een duidelijke verschuiving af binnen de categorieën, waarbij mineraal- en bronwater en water met een smaakje voor het vierde jaar op rij een gestage groei laten zien van respectievelijk 7,5% en 15,6%.

Kennis

Om een goede afweging te maken, is het belangrijk dat de consument de juiste kennis heeft over de producten. Raymond Gianotten, directeur Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) geeft aan:  “Een groot deel van de frisdrank drinkers overschat het aantal calorieën (88%) en suiker (65%) in cola light en het aantal calorieën (69%) en suiker (46%) in cola zero/MAX. Alleen regular frisdranken bevatten echter suiker en daarmee calorieën. In light en zero varianten van frisdranken wordt suiker vervangen door zoetstoffen die nul calorieën opleveren”. Ook denkt ruim de helft van de frisdrank drinkers ten onrechte dat zoetstoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Zoetstoffen zijn echter uitgebreid onderzocht door onafhankelijke wetenschappers van de Europese Voedsel Autoriteit EFSA en volkomen veilig om te consumeren binnen de gestelde normen.

Bron: FWS

Auteur: Steffen van Beek

Meer keuze en beleving bij frisdrankenschap van Versmarkt Van der Valk

Frisdranken - Coca-Cola heeft bij Van der Valk Versmarkt in Voorschoten het frisdrankenschap aangepast. Klanten krijgen dankzij de nieuwe schapindeling en elementen meer keuze en inspiratie.

“In de Versmarkt staat klantbeleving centraal. Dit nieuwe schap is onderscheidend en sluit uitstekend aan op het aanbod en de indeling van onze verswinkel. Wij verwachten met deze nieuwe schapindeling meer rendement en een grotere diversiteit in de verkoop te realiseren”, vertelt Mark Vonk, categorie manager dranken bij Van der Valk Versmarkt.

In de nieuwe schapindeling is er veel aandacht voor genieten en beleving. Zo biedt Coca-Cola met haar merken inspiratie met recepten, nieuwe producten en nieuwe verpakkingen. Ook zijn zogenoemde ‘inspiratieboxen’ toegevoegd, die de consument inspireren met food- en drinkcombinaties. De Versmarkt kan hiermee inspelen op specifieke seizoensgebonden thema’s: van een zomerse BBQ  tot Pasen en Kerst.

 “We willen de consument inspireren en op elk moment van de dag laten genieten van verschillende producten in de meest geschikte verpakking”, zegt Bette Sijbranda, manager national accounts van Coca-Cola European Partners. Deze nieuwe schapindeling en schapaankleding biedt de klant niet alleen inspiratie, maar maakt het de consument ook makkelijker om bewustere keuzes te maken.

Bron: Coca-Cola/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Refresco wil Amerikaanse bottelaar Cott overnemen

Overname - Het Rotterdamse bedrijf Refresco wil de bottelarijen van Cott overnemen. Door de mogelijke overname van de Noord-Amerikaanse branchegenoot zou het bedrijf in één klap bijna twee keer zo groot worden.

De combinatie Refresco en Cott wordt door de overname de grootste onafhankelijke bottelaar van huis- en A-merken in Europa en Noord-Amerika, zo laat het bedrijf in een persbericht weten. Jaarlijks gaat het bedrijf zo'n 12 miljard liter frisdranken, sappen en waters bottelen.

Refresco, dat veel produceert voor zowel huismerken als grote partijen als Coca-Cola en Pepsi en ook eigenaar is van het merk Wicky, wil $1,25 mrd (€1,1 mrd euro) voor de overname van Cott neer leggen.

Bron: Refresco

Auteur: Steffen van Beek

Frisdranken extra belast in Philadelphia

Belastingen – Extra belastingen op frisdrank. Philadelphia is de eerste grote Amerikaanse stad die dit doet. De belasting van anderhalve cent gaat gelden op dranken waaraan suiker of kunstmatige zoetstoffen zijn toegevoegd.

Sinds 2009 hebben verschillende plaatsen in de Verenigde Staten geprobeerd een soortgelijke belasting in te voeren. Ook Philadelphia probeerde het twee keer eerder, maar zonder resultaat. Tot nog toe lukte het alleen in de relatief kleine Californische universiteitsstad Berkeley.

Het wetsvoorstel in Philadelphia onderscheidde zich van eerdere pogingen doordat burgemeester Jim Kenney de potentiele fiscale voordelen van de frisdrankbelasting benadrukte in plaats van de volksgezondheid. Die strategie kan bepalend worden voor de beweging die streeft naar de invoer van een belasting op suiker- of zoetstofhoudende dranken in meerdere steden in Amerika. De belasting betekent een nieuwe klap voor de frisdrankindustrie, die al te lijden heeft onder de groeiende bezorgdheid van consumenten over hun gezondheid.

Bron: De Telegraaf
 

Auteur: Martijn Louws

Coca-Cola presenteert nieuwe ‘One Brand’ design, uitrol wereld volgt dit jaar

Frisdranken - Frisdrankenreus Coca-Cola heeft maandag de nieuwe uitstraling onthuld voor het assortiment flesjes en blikjes die het wereldwijd gaat voeren. In het nieuwe design claimt het bedrijf nu nog nadrukkelijker de rode kleur over de complete productrange.

Het ontwerp brengt de verpakkingen van Coca-Cola Original Taste (Classic), Light (Diet), Zero en Life nog meer op een lijn met elkaar. De flesjes en blikjes in de nieuwe uitstraling zullen voor het eerst te koop zijn op de Mexicaanse markt. In de loop van 2016 en 2017 wordt het design doorgevoerd op de verpakkingen in meerdere landen verspreid over de wereld. The Red Disc’, de rode schijf die in januari voor het eerst te zien was in de wereldwijde ‘Taste the Feeling’ reclamecampagne, zal voortaan prominent op de verpakkingen te zien zijn. In alle varianten is de beroemde rode kleur van Coca-Cola de verbindende factor. Hiermee wil het bedrijf de eenheid laten zien tussen de verschillende varianten met of zonder calorieën en met of zonder caffeïne. De nieuwe uitstraling moet consumenten in staat stellen de cola-variant te kiezen die het beste bij hun smaak, lifestyle en dieet past.

Eenmaking
Mexico heeft de primeur van het nieuwe design en consumenten kunnen ze vanaf de eerste week van mei in de schappen aantreffen. “De eenmaking van het merk door middel van design, toont de eerste keer in onze 130 jarige historie dat de iconische Coca-Cola uitstraling op zo’n prominente manier in onze producten wordt doorgevoerd”, aldus Vice President Global Design James Sommerville van Coca-Cola.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Paul Peter Blonk