‘Aanpak frisdranksector effectiever dan Britse suikertaks’

Suikerreductie – De Nederlandse aanpak om het suikergehalte in frisdranken te reduceren is twee tot drie maal zo effectief dan de Britse suikertaks. Dat zegt de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) naar aanleiding van de recente cijfers over vorig jaar. Nederlandse producenten van frisdrank hebben in 2017 20% calorieën gereduceerd ten opzichte van 2012.

Volgens de FWS is dat percentage al twee keer zoveel als oorspronkelijk met het ministerie van VWS is afgesproken en bovendien ook drie jaar eerder. In 2015 heeft de belangenvereniging namelijk in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de afspraak gemaakt om het gemiddelde aantal kcal per 100ml in frisdrank te verlagen met 10% tussen 2012 en 2020. In die periode, maar ook daarvoor al, zijn tientallen light en zero varianten geïntroduceerd, die aan de reductie een bijdrage hebben geleverd. Daarnaast worden resultaten geboekt door herformulering, kleinere verpakkingen het onder de aandacht brengen van light en zero frisdranken. Volgens de fws heeft de sector sinds begin 2017 de doelstelling uit eigen beweging ook nog eens verhoogd naar 15%.

Al deze inspanningen werpen steeds duidelijker vruchten af. Raymond Gianotten, directeur FWS: “Uit de monitoring over 2017 is gebleken, dat inmiddels een verlaging is bereikt van 20%. Wij kunnen VWS hiermee laten zien dat de sector doet wat wordt afgesproken. Al ruim voor de einddatum van het akkoord is de doelstelling reeds ruimschoots, zelfs dubbel gehaald.” Volgens Gianotten is dat omgerekend naar hoeveelheden suiker twee tot drie zo veel als in Engeland.  Daar komt bij dat de cijfers over de Britse suikerreductie betrekking hebben op de gehele markt, terwijl de reductie (26.000 ton suiker volgens berekeningen, red.) in Nederland alleen nog de gerealiseerde reductie bij A-merken betreft. De reductie van huismerkfabrikanten (in liters ongeveer 40 procent van de markt) is daarin nog niet meegerekend, omdat deze geen onderdeel zijn van het Nederlandse commitment en hun cijfers niet in de monitoring worden betrokken. De reductie zou daarmee nog hoger uitkomen, omdat ook binnen de huismerken initiatieven zijn genomen om het suikergehalte te reduceren.

Bron: fws/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

FWS gaat eind maart verhuizen

Verhuizing – De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen, kortweg FWS, gaat op 30 maart vanuit het centrum van de Hofstad verhuizen naar het kantoorpand 'De Haagsche Zwaan' in Den Haag.

Het bureau gaat daar de etage delen met de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en enkele van hun leden.

De Haagsche Zwaan is een moderne werkomgeving, centraal gelegen en makkelijk te bereiken met zowel het openbaar vervoer als de auto. FWS en FNLI gaan de dertiende etage betrekken van waaruit de medewerkers een prachtig uitzicht hebben over Den Haag.

Het nieuwe adres wordt:  Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS), Schenkkade 50 - etage 13, 2595 AR Den Haag. Postbus en telefoonnummer blijven ongewijzigd: Postbus 179, 2501 CD Den Haag. Telefoon: 070-3180710.

Bron: FWS

Auteur: Steffen van Beek

Consumptie mineraalwater met smaakje stijgt 15,6%

Onderzoek - De consumptiecijfers van mineraal- en bronwater laten voor het vierde jaar op een rij een duidelijke stijging zien. In 2016 steeg de categorie in een jaar tijd met 7,5%. Mineraalwater met een smaakje liet maar liefst een groei van 15,6% zien.

De populariteit van waterconsumptie wordt ook bevestigd door de resultaten uit het Nationaal Wateronderzoek 2017 in opdracht van het FWS, uitgevoerd onder 509 Nederlanders die wel eens verpakt water drinken. Het onderzoek toont aan dat consumenten steeds bewuster bezig zijn met hun waterconsumptie. Het gezonde drankje wordt niet alleen gedronken omdat het de dorst lest (73%), maar ook om het vochtgehalte op peil te houden (66%) en omdat het past binnen een gezonde leefstijl (50%).

Meer water

Vrijwel alle Nederlanders drinken wel eens water. Kraanwater wordt het meest gedronken (92%) gevolgd door verpakt bron- en mineraalwater (77%). Bijna alle deelnemers geven aan dagelijks water te drinken (89%). Gemiddeld drinken zij 4,6 glazen per dag. Twee vijfde van de deelnemers is dit jaar meer water gaan drinken, voornamelijk omdat het gezond is en dat men zich bewuster is van de hoeveelheid water die gezond is om te drinken. De bewuste trend om meer water te drinken is met name gestegen onder jongeren, waarbij 68% aangeeft (veel) meer water te zijn gaan drinken.

Mineraalwater met een smaakje

Met name mineraalwater met een smaakje is een populaire keuze binnen de categorie mineraalwaters. Een derde van de deelnemers geeft aan dat het voor hen gemakkelijker is om voldoende water te drinken door de beschikbaarheid van water met een smaakje. Ook hier zijn het met name de jongere Nederlanders (25 tot en met 34 jaar) die vaker voor verpakt bron-en mineraalwater met een smaakje kiezen.

Calorieën

De deelnemers overschatten het aantal calorieën in de verschillende soorten verpakt bron-en mineraalwater. Alle soorten verpakt bron-en mineraalwater bevatten 0 calorieën per 500 ml. De meerderheid van de deelnemers denkt onterecht dat water met koolzuur (54%) of water met een smaakje (87%) calorieën bevat.

Bron: FWS

Auteur: Steffen van Beek

Frisdranken op middelbare scholen in 2018 allemaal laag calorisch

Scholen - De Nederlandse frisdrankproducenten gaan het assortiment op middelbare scholen fors aanpassen. Zo stoppen zij met de verkoop van de traditionele, suikerhoudende frisdranken. De aanpassingen moeten eind 2018 zijn afgerond. Naast water zijn dan alleen nog laagcalorische en calorievrije frisdranken te verkrijgen.

De industrie loopt met de maatregelen vooruit op de reeds bestaande afspraken gemaakt in het  Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen’ (2016-2020). Het commitment zoals dat vandaag bekend is gemaakt, is onderdeel van een commitment van de gehele Europese frisdrankindustrie, waarbij is afgesproken dat in 2019 in heel Europa alleen nog maar laagcalorische en calorievrije frisdranken op middelbare scholen worden aangeboden.

Raymond Gianotten, directeur Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) is verheugd met het nieuwe commitment: “De frisdrankproducenten willen graag bijdragen aan oplossingen om obesitas onder jongeren verder te laten dalen. We ondersteunen het Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen’ en kunnen hier door het aanbieden van laagcalorische en calorievrije frisdranken en water op middelbare scholen op een concrete wijze invulling aan geven. We zullen ook andere toeleveranciers en cateraars vragen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en ons beleid te volgen.”

Het is een nieuwe stap in een reeks aan maatregelen die de Nederlandse frisdrankindustrie reeds heeft genomen. Zo zijn er geen marketingactiviteiten gericht op kinderen tot 13 jaar, is de frisdrankindustrie niet actief op lagere scholen, zijn frisdrankautomaten op middelbare scholen non-branded en is de huidige ambitie om 60% van de automaten te vullen met water en/of laagcalorische frisdranken. “Dit alles sluit naadloos aan op de aangescherpte ambitie die de sector begin dit jaar aankondigde om in 2020 een caloriereductie van 15% via frisdranken te realiseren” aldus Gianotten.

Bron: FWS/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

'Consument drinkt vaker light en zero'

Onderzoek – De consument kiest steeds bewuster zijn of haar verfrissende drankje. Dit blijkt uit het 3e Nationaal Frisdrankonderzoek 2017. Cola regular blijft weliswaar nog altijd de meest populaire frisdrank, maar consumenten kiezen ook steeds bewuster voor de light en zero varianten van frisdranken omdat er minder suiker en daardoor minder calorieën in zitten.

Het Frisdrankenonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de koepelorganisatie FWS. Naast de ontwikkeling naar frisdranken met minder suiker en calorieën is er in de consumptiecijfers ook een duidelijke verschuiving zichtbaar naar mineraalwater en water met een smaakje. Een verandering die ook wordt waargenomen bij de introducties van nieuwe frisdranken. Ook daar zijn het met name de suikerarme varianten en de waters met een smaakje die worden geintroduceerd.

Lichte daling

Bijna alle Nederlanders (92%) drinken wel eens frisdrank. Het gemiddeld aantal glazen per dag dat wordt gedronken  is licht gedaald van 1,8 glas (2015) naar 1,6 glas (2017). Deze lichte daling is ook ook terug te zien in de consumptiecijfers van 2016. Er tekent zich een duidelijke verschuiving af binnen de categorieën, waarbij mineraal- en bronwater en water met een smaakje voor het vierde jaar op rij een gestage groei laten zien van respectievelijk 7,5% en 15,6%.

Kennis

Om een goede afweging te maken, is het belangrijk dat de consument de juiste kennis heeft over de producten. Raymond Gianotten, directeur Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) geeft aan:  “Een groot deel van de frisdrank drinkers overschat het aantal calorieën (88%) en suiker (65%) in cola light en het aantal calorieën (69%) en suiker (46%) in cola zero/MAX. Alleen regular frisdranken bevatten echter suiker en daarmee calorieën. In light en zero varianten van frisdranken wordt suiker vervangen door zoetstoffen die nul calorieën opleveren”. Ook denkt ruim de helft van de frisdrank drinkers ten onrechte dat zoetstoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Zoetstoffen zijn echter uitgebreid onderzocht door onafhankelijke wetenschappers van de Europese Voedsel Autoriteit EFSA en volkomen veilig om te consumeren binnen de gestelde normen.

Bron: FWS

Auteur: Steffen van Beek