‘Meer belangstelling voor wijnen met lager alcoholpercentage’

Onderzoek – ‘Onder invloed van het groeiende bewustzijn van een verantwoorde en gematigde alcoholconsumptie staan consumenten meer open voor varianten met minder alcohol.’ Die conclusie was te horen tijdens het jaarfeest van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW).

Ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van de KVNW was een bijeenkomst georganiseerd waar verschillende sprekers hun toekomstverwachtingen uitspraken over de wijnhandel en –consumptie in Nederland. Tevens werden de resultaten gedeeld van het internationale onderzoeksbureau Wine Intelligence. Het onderzoek liet zien dat men in Nederland bewuster met wijn omgaat. Niet alleen neemt het aantal momenten waarop wijn wordt gedronken af, ook geeft ruim een derde van de consumenten aan, dat het belangstelling heeft voor wijnen met een lager alcoholpercentage.

In landen met een relatief hoge wijnconsumptie, vlak de afname in hoeveelheid iets af. Zo lieten de uitkomsten zien. Verder is het groeiende aantal ouderen en daarmee het welvaartsniveau sterk van invloed op de wijnconsumptie. In Nederland is duidelijk sprake van een toenemende belangstelling voor alcoholvrije dranken. Mede door het succes van alcoholvrij bier is er ook sprake van een toenemende vraag naar alcoholvrije wijn, zij het mondjesmaat.

Voorlichting

De KVNW zet als brancheorganisatie in op de verkoop en ontwikkeling van wijn die 'op een verantwoorde wijze deel uitmaakt van een plezierige en gezonde lifestyle'. De branche gaat in dat licht ook actief op zoek naar wijnvarianten met een lager alcoholpercentage. Daarnaast is de voorlichting aan de consument over verantwoorde wijnconsumptie één van de belangrijke activiteiten waar de KVNW de komende jaren op inzet.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

KVNW scherpt keurmerkregels verder aan

Keurmerk - De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) scherpt haar keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar verder aan. Wijnhandelaren krijgen het keurmerk na het behalen van een strenge toets. Voor consumenten, supermarkten, horeca en andere zakenpartners is het een garantie dat een wijnhandelaar van de druif tot het glas weet waar zijn wijn vandaan komt.

Consumenten zijn bij de aankoop van wijn steeds selectiever. Waar komt mijn wijn precies vandaan en onder welke omstandigheden is deze geproduceerd? Klopt alle informatie die ik online over de wijn lees? Deze vragen komen niet alleen bij wijnhandelaren terecht, maar ook bij supermarkten, slijters en horeca. De KVNW speelt in op deze ontwikkeling door de introductie van een geactualiseerd  keurmerk voor wijnhandelaren. ‘We merken dat wijnliefhebbers zich steeds vaker verdiepen in wijn en zelf wijncursussen volgen. Er worden hogere eisen gesteld aan wijnhandelaren,’ zegt Peter van Houtert, voorzitter van de KVNW.

Verantwoorde consumptie

In het aangescherpte keurmerk speelt verantwoord alcoholgebruik een nog prominentere rol dan voorheen. De KVNW voert een matigingscampagne, de WiM-campagne (www.wimoverwijn.nl). De  keurmerkhouders nemen verantwoorde alcoholconsumptie als uitgangspunt in de communicatie met hun afnemers. Genieten van wijn kan alleen door matige consumptie.

Bron: KVNW

Auteur: Steffen van Beek

Wijnhandelaren blij met Trimbos-rapport

Onderzoek - De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) is blij met het rapport van Trimbos over het drankgebruik bij mensen van 55 jaar en ouder. Overmatige alcoholconsumptie is de afgelopen jaren gedaald, zo blijkt uit het onderzoek.

Volgens de vereniging is dit het eerste onderzoek waarin een goed beeld wordt geschetst van de omvang van deze problematiek en waarin bruikbare oplossingsrichtingen worden aangegeven. Uit het rapport blijkt met name dat betere voorlichting kan helpen om bepaalde groepen meer bewust te maken van de gevaren van overmatig drinken.

Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de 55 plussers of niet drinkt, of licht of matig. Van deze bevolkingsgroep drinkt 6,7% overmatig. Juist deze groep is meer gaan drinken. De KVNW was daarom al eerder met een campagne gestart om verantwoord genieten van wijn te bevorderen.

Vergeleken met het percentage overmatige drinkers tussen de 23 en 55 jaar, scoort de groep van 55 plussers hoog. Ook de KVNW is van mening dat dit percentage omlaag moet en wil daarvoor nieuwe voorlichtingsactiviteiten ontplooien en de bestaande voorlichtingscampagne intensiveren.

 “Het onderzoek bevestigt dat we op de goede weg zijn”, aldus de voorzitter van de KVNW, de heer Peter van Houtert. “We willen graag met de staatssecretaris in gesprek om de inspanningen op dit gebied nog beter af te stemmen. We zien gelukkig dat consumenten steeds meer op een verantwoorde wijze omgaan met wijn, maar we hebben in deze groep nog wel een slag te maken.”

Bron: KVNW

Auteur: Steffen van Beek

Witte wijn meest populair en online wijnverkoop blijft beperkt

Onderzoek – Witte wijn is populairder dan ooit. De afgelopen tien jaar heeft het witte goud fors aan marktaandeel gewonnen, mede door mousserende wijn, zoals Prosecco. Opvallend ook dat de wijn gekocht in de winkel en niet online. Dat blijkt uit onderzoek van SAMR Marktvinders in opdracht van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW).

Ongeveer 10% van de wijn in volume wordt online aangekocht. Dit percentage is afgelopen jaren ongeveer stabiel gebleven. Het gaat dan om 7% van het aantal aankoopmomenten. Driekwart van alle aankoopmomenten van wijn vinden in de supermarkt plaats.

SAMR Marktvinders deed afgelopen periode onderzoek naar de consumptie en aankopen van wijn in Nederland. Het onderzoek werd gehouden onder ruim 1100 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Onderzoeker Goos Eilander trekt op basis van de gegevens over de consumptiepatronen twee conclusies. Ten eerste drinkt ongeveer 81% van de Nederlander wel eens wijn. Dit percentage is gelijk aan eerdere jaren, de absolute groei is er dus uit.  Ten tweede geeft 51% van alle ondervraagden aan witte wijn te nuttigen. Afgezet tegen eerdere cijfers van de KVNW kun je hieruit concluderen dat er beduidend meer witte wijn gedronken wordt dan 10 jaar geleden.

Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat vrouwen vaker voor witte wijn en rosé wijn kiezen dan mannen. Voor zowel rood, wit als rosé wijn geldt dat het aantal glazen dat per keer genuttigd wordt, laag genoemd kan worden, namelijk rond de 1,7 glazen per consumptiemoment.

Peter van Houtert, voorzitter van de KVNW: “Dit onderzoek onderstreept dat het totaalvolume niet verder groeit maar Nederlandse consumenten bewuster hun keuze maken. De cijfers passen ook helemaal bij onze inzet om optimaal te genieten van wijn, maar wel op een verantwoorde wijze”.

Populaire landen

Bij de landen van herkomst van de wijn is te zien dat Frankrijk nog altijd het belangrijkste land van herkomst is. Goos Eilander: “Zuid- Afrikaanse wijn is de stevige nummer 2 in de Nederlandse markt, Duitse wijnen en wijnen uit Zuid Amerika doen het nu wat beter dan voorheen. Dat geldt ook voor met name Italiaanse wijn, die ook in populariteit toenemen”.

Overzicht marktaandelen:

Frankrijk: 30%

Spanje: 9%

Italië: 9%

Duitsland 6%

Zuid-Afrika: 19%

Chili 10%

Australië 8%

Rest: 9%

Bron: KVNW

Auteur: Steffen van Beek