KHN: ‘Verbod rookruimtes is klap in het gezicht horecaondernemers’

Uitspraak - KHN-voorman Robèr Willemsevindt het verbod van de rookruimtes, zoals dat vandaag door de Hoge Raad is bepaald, een klap in het gezicht van horecaondernemers die fors hebben geïnvesteerd in aparte rookruimtes. “Het valt ook moeilijk te rijmen met de afspraken die we met staatssecretaris Blokhuis van VWS hebben gemaakt in het Preventieakkoord.”

Volgens tellingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zijn er in Nederland ongeveer 7000 rookruimten. Afgesproken was met de staatssecretaris dat de rooklocaties binnen de horecagelegenheden per 1 juli 2022 zouden moeten verdwijnen. De uitspraak gedaan door de Hoge Raad doorkruist die afspraak.

Op straat

Dat betekent dat ondernemers onvoldoende tijd hebben om hun investeringen in de rookruimtes terug te verdienen, maar ook dat zij geen tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Rokers komen nu letterlijk en figuurlijk op straat te staan met alle mogelijke gevolgen voor geluid en openbare orde op straat. Ondernemers, maar ook gemeenten hebben nu door de uitspraak geen tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden, omdat het verbod per direct ingaat. Staatssecretaris Blokhuis is evenwel kort na de uitspraak wel aangegeven niet direct te gaan handhaven.

Overleg

Ook KHN wil deze ruimte gebruiken om met overheid en gemeentes in gesprek te gaan om geen ongewenste situaties te krijgen. KHN wil daarom een genuanceerde aanpak door de handhaver en niet dat de NVWA als een dolle gaat handhaven en boetes gaat uitschrijven. Ook wil zij steun van het kabinet voor de oproep aan gemeenten om met de horeca in gesprek te gaan en goede afspraken te maken om gedoe op straat te voorkomen. Daarnaast vraagt de belangenvereniging ook om actie van het kabinet om zo snel mogelijk een wetsvoorstel in gang te zetten waarmee rookruimtes in alle openbare gebouwen (dus ook in kantoren, (semi)overheidsgebouwen en fabrieken) worden verboden. Want het kan volgens KHN niet zo zijn dat de horeca de rookruimtes moet sluiten, terwijl andere bedrijven en instellingen de ruimtes mogen laten bestaan.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Organisaties gaan zich sterk maken voor duurzame en gezonde voeding voor ouderen

Zorg - Gezonde en duurzame voeding als het ‘nieuwe normaal’ in de zorg. Met die ambitie starten verschillende organisaties, die betrokken zijn bij het Pact voor de Ouderenzorg en Green Deal binnenkort initiatieven voor chefs, managers en bestuurders in de zorg.

Eerder dit jaar bleek tijdens de bijeenkomst ‘Pact voor de Ouderenzorg: Aandacht voor voeding’ een groot animo bij verpleeghuisorganisaties om hun voedingsaanbod te verbeteren. Vanuit het Pact voor de Ouderenzorg wil het ministerie van VWS partijen met ambitie verbinden. Met het initiatief van de actieleernetwerken ‘Voeding in de Zorg’ stimuleert het ministerie de stap van goede ideeën naar de praktijk. De thema’s van deze netwerken, met de stichting Eten+Welzijn als regievoerder, zijn: ‘Smakelijk eten voor complexe doelgroep’, ‘Verpleeghuis met hart voor de wijk’ en ‘Maaltijdorganisatie binnen woongroepen’.

Green Deal Duurzame Zorg

Stichting Eten+Welzijn en Platform Patiënt en Voeding starten in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg het programma ‘Verduurzaming voedings- en voedselbeleid’. Het programma vergroot de kennis over de gezondheids- en milieueffecten en zorgt ervoor dat gezonde en duurzame voeding de norm wordt. Drie activiteiten staan centraal: het organiseren van jaarlijkse regionale duurzaamheidstafels voor zorgbestuurders, het opstarten van lerende netwerken tussen managers, cliënten en experts, en het uitgeven van verhaallijnen waarbij (cliënt)ervaring, kennis en toepassing in beeld worden gebracht. 

Nieuwe lerende netwerken

In navolging van drie succesvolle lerende netwerken gedurende het afgelopen jaar, start Eten+Welzijn op 26 september 2019 nieuwe lerende netwerken. Zorgprofessionals leren en werken hierin met elkaar rondom een specifiek thema. Ze komen in contact met de praktijk en gaan het gesprek aan met cliënten, patiënten en experts. Thema's zijn onder andere ‘Integraal proces en bekostiging van het voedingsproces’, 'Arbeidsproblematiek' en 'Verbinding zorg en facilitair in relatie tot eten en welzijn'.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

‘Rookruimten in de horeca blijven open tot 2022’

Horeca –Horecagelegenheden mogen hun rookruimten tot 2022 open houden. Dat maakte Robèr Willemsen, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN), gisteren bekend in Burgers Zoo in Arnhem tijdens een bestuurdersdag. Het uitstel is een belangrijk punt voor veel horecabedrijven dat de vereniging recent wist binnen te halen.

Willemsen was dan ook zichtbaar tevreden met de uitkomst, dat naar alle waarschijnlijkheid wordt opgenomen in het Preventieakkoord, waarmee staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) later deze maand mee naar buiten komt. In februari oordeelde de rechter dat de rookruimten in horecagelegenheden per direct zouden moeten sluiten. Gesprekken tussen de belangenvereniging en het ministerie hebben er nu toe geleid dat die rookruimtes voorlopig open mogen blijven tot 2022.

Staatssecretaris Blokhuis had eerder in april van dit jaar al laten weten dat hij voor een soort overgangsregeling was. Hij wilde de rookruimten in de horeca na twee jaar sluiten. Daar zijn nu door de inspanningen van KHN nog twee extra jaren bijgekomen.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek