Duurzame producten met keurmerk vaker verkocht

Onderzoek – Producten voorzien van een duurzaamheidskeurmerk gaan vaker over de toonbank. Inmiddels gaat van elke zeven euro’s, die in de supermarkt aan voeding wordt besteed, er één euro naar producten met zo’n keurmerk.

De verkoop van deze duurzame producten is in 2017 opnieuw met dubbele cijfers gestegen. Gezamenlijk realiseerden de keurmerken een groei van € 830 miljoen (+30%) en een totaal van 3,6 miljard euro in 2017, zo blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI. De groei was in 2016 ook al 27%. De vrees van critici dat de groei in logo’s, merken en keurmerken belemmerend zou zijn voor marktgroei en voor de consument blijkt niet uit de jongste verkoopcijfers.

Meerprijs

De consument, A-merk-leveranciers en supermarkten zijn steeds vaker op zoek naar meer verantwoorde producten. De meerprijs die hiervoor betaald moet worden, blijkt in toenemende mate geaccepteerd te worden. Enerzijds vervangen supermarkten en A-merken reguliere producten voor varianten met een onderscheidend keurmerk (denk aan varkensvlees met Beter Leven keurmerk). Anderzijds kiest de shopper zelf ook steeds vaker bewust voor deze producten.

Vis het meest

Relatief het vaakst kiezen consumenten voor producten met een keurmerk in de categorie vis. Twee van de drie euro’s wordt in deze categorie besteed aan een duurzamer product met het MSC (wilde vis) of ASC (kweekvis) keurmerk. Recent bleek nog uit onderzoek van De Good Fish Foundation dat restaurants die claimen een verantwoorde menukaart te hebben met duurzame vis vaak de plank volledig mis slaan. Uit onderzoek bij 500 restaurants die aangaven duurzaamheid belangrijk te vinden, bleek dat bij minstens 81% van die restaurants een niet duurzame vissoort op de menukaart werd vermeld.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Bewuste Visweek moet consument bewust maken van viskeurmerken

Actieweek - Van 25 september tot 1 oktober is het weer Bewuste Visweek. De onafhankelijke keurmerken MSC (duurzame wilde visvangst) en ASC (verantwoorde viskweek) organiseren de week samen met steun van het Wereld Natuur Fonds.

In deze week zijn er diverse acties in supermarkten, bij foodketens en een aantal visdetaillisten om de twee keurmerken Marine Stewardship Council (MSC) en Aquaculture Stewardship Council (ASC) te promoten. Doel is de visconsument bewust maken dat hij kan bijdragen aan gezonde oceanen, meren en rivieren. Bekende vismerken als Queens en Ouwehand, en bedrijven als Hema en Sodexo doen mee met de actieweek.

De groei van de verkoop van visproducten met ASC- of MSC-keurmerk is in de eerste helft van 2017 met bijna 30% gestegen. Wereldwijd staat het overgrote deel van de gemonitorde visbestanden echter onder grote druk. Door de grote vraag naar vis is de aquacultuurindustrie de afgelopen decennia sterk gegroeid.  Wanneer viskweek niet goed beheerd wordt, kan het eveneens een reeks van negatieve effecten hebben. Denk hierbij aan watervervuiling, ontsnappingen, vervuiling van de zeebodem, verstoringen voor beschermde diersoorten en aantasting van de natuurlijke omgeving.

Het stimuleren van een duurzame visserij en een verantwoorde viskweek is dus van groot belang voor de gezonde oceanen, meren en rivieren. Door de vraag en verkoop van vis met het ASC- en MSC-keurmerk ontstaat er een prikkel voor vissers en kwekers om rekening te houden met het milieu.

Bron: MSC

Auteur: Steffen van Beek