‘Anonieme lokjongere bij alcoholcontrole mag niet’

Drankcontrole – De rechtbank Gelderland heeft de inzet van anonieme lokjongere bij alcoholcontroles veroordeeld en bepaald dat de boetes die de gemeente Nijmegen aan voetbalclubs oplegde voor het schenken van drank aan minderjarigen kunnen worden verscheurd.

Volgens een bericht op de site van het AD vecht de gemeente Nijmegen de uitspraak nog wel aan, maar heeft dat weinig kans, in de ogen van de Nijmeegse rechtsgeleerde Henny Sackers. De inzet van mystery guests mag dan wel worden ingezet als controlemiddel, maar alleen als de identiteit van de jongere later wordt bekend gemaakt, iets dat de gemeente Nijmegen weigert.

Het inzetten van lokjongeren om het schenken van alcohol te controleren aan personen onder de 18 jaar wordt door veel meer gemeenten gedaan. Niet alleen bij sportkantines of cafés, maar ook op events. Voor uitbaters is het van belang te kunnen vaststellen dat er geen sprake is van uitlokking aan de bar, Vandaar dat achteraf moet kunnen worden vastgesteld wie de lokjongere is.

De boetes voor het niet naleven van de regels zijn hoog. Zo is bij een eerste overtreding de boete 1360 euro en bij een tweede al 2040 euro. De Nijmeegse voetbalvereniging Trekvogels die de zaak nu succesvol aanhangig maakte bij de rechtbank, kreeg in 2016 een boete.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Horeca en gemeente Utrecht gaan naleving NIX18 samen beetpakken

Horeca - De gemeente Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland Utrecht (KHN) en Utrechtse horecaondernemers gaan een jaar intensief samenwerken om de naleving op het niet schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 (NIX18)  te verbeteren. Een speciale stichting, 'NIX18 in Utrecht', gaat horecaondernemers stimuleren om geen alcohol te schenken aan jongeren tot 18 jaar. Wethouder volksgezondheid Victor Everhardt en voorzitter Eddy Schouten van de stichting ‘Nix18 in Utrecht’ tekenden vandaag een convenant als start van een pilot, die loopt tot juni 2018.

Het initiatief is vooral ingegeven door de gezondheidsrisico’s die er kleven aan alcoholgebruik door jongeren. “Uit onderzoek blijkt dat het drinken van alcohol op jonge leeftijd schade kan toebrengen aan hersenen, die in de pubertijd nog volop in ontwikkeling zijn. Hoewel jongeren dit vaak wel weten, proberen jongeren onder 18 jaar nog te vaak alcohol te bestellen in openbare horecagelegenheden. Het is belangrijk dat iedereen de ernst van mogelijke gezondheidsschade onderkent,” aldus wethouder Volksgezondheid Victor Everhardt.

40 horecadeelnemers

Ondernemers van Utrechtse horecabedrijven kunnen zich opgeven bij de stichting 'NIX18 in Utrecht' om mee te doen aan een pilot, die vandaag van start gaat. Erik Derksen, vice-voorzitter van KHN Utrecht: “Er doen nu al zo’n 40 horecaondernemers mee aan de pilot. De ondernemers krijgen advies en hulp op maat vanuit de stichting NIX18 in Utrecht en er komen ieder kwartaal mystery quests over de vloer.”

Mystery visits

Deze mystery visits worden uitgevoerd door het bureau Objectief. Zij geven als bureau vanuit hun expertise ook aandacht en feedback aan de horecaondernemers die meedoen aan de pilot. Het doel is dat deze aandacht en feedback er toe leidt dat de naleving van de leeftijdgrens positief wordt beïnvloed. De gemeente hoopt dat de aanpak er voor zorgt dat steeds meer 'NIX18 ondernemers' het verbod op schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 naleven. De gemeente speelt als toezichthouder een actieve rol bij de stichting. De gemeente Utrecht zal dan het toezicht op de aan de pilot deelnemende horecagelegenheden voor het onderwerp ‘naleving leeftijdsgrens’ verminderen.

De gemeente, stichting NIX18 in Utrecht en KHN Utrecht evalueren in juni 2018 de resultaten van de pilot.

Bron: KHN

Auteur: Steffen van Beek