Verbazing bij Philip Morris over NVWA-bericht

Tabak - Philip Morris Benelux heeft met verbazing kennis genomen van het nieuwsbericht van de NVWA dat er een aantal overtredingen zijn geconstateerd van de Tabaks- en Rookwarenwet. Het zou gaan om 10 door de NVWA geconstateerde gedane vergoedingen door tabaksfabrikanten aan winkeliers die volgens de wet niet zijn toegestaan.

De tabaksfabrikant laat in een reactie weten wel een melding van een overtreding te hebben gekregen, maar niet het onderzoeksrapport zelf waarin de constateringen staan. Het wordt de fabrikant op die manier onmogelijk gemaakt in te gaan op de beschuldigingen. Philip Morris laat ook weten zich in algemene zin niet te herkennen in de bevindingen zoals die door het NVWA naar buiten zijn gebracht: “ Wij willen benadrukken dat wij onze producten op de markt brengen conform de geldende wet- en regelgeving.” Het bedrijf heeft dan ook alle in het vervolg van de procedure.

Onzorgvuldig

Philip Morris vindt het onzorgvuldig en voorbarig dat de NVWA de bevindingen nu al heeft gepubliceerd en het Ministerie van VWS op basis daarvan de Kamer heeft geïnformeerd dat fabrikanten de wet zouden hebben overtreden. Vooral omdat uit de informatie van het NVWA zou blijken dat het onderzoek nog in volle gang is.

Leeftijdscontrole

De NVWA bracht het rapport over de vermeende overtreding van de tabakswet naar buiten in een verklaring waarin het ook zegt volgend jaar scherper op de naleving van leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak te gaan controleren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet daarvoor vanaf januari 2020 17-jarige testkopers in. Deze testkopers gaan bij supermarkten, tankstations, tabaksspeciaalzaken, horecabedrijven en kleinere verkooppunten (kiosken, belwinkels en avondwinkels) proberen tabaksproducten te kopen. Een toezichthouder van de NVWA observeert de aankoop en legt aan de verkoper een maatregel op als het de testkoper lukt om tabak te kopen.

Cafetaria’s

Deze controlemethode hanteert de NVWA wel vaker. Uit een vorig onderzoek bleek dat horecabedrijven en dan vooral de cafetaria’s zich het slechts aan de regels hielden. Het was voor de testkopers bij de snackbars het gemakkelijkst om aan tabak te komen (naleving 26%).

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Per 1 april 2020 handhaving rookruimten cafés

Rookruimten – Gesprekken tussen KHN en staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS hebben er toe geleid dat de handhaving van het verbod op rookruimten bij cafés pas per 1 april 2020 wordt doorgevoerd. Horecaondernemers hebben op die manier meer tijd om zich in te stellen op de nieuwe situatie.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen vindt het nog steeds zuur dat de rookruimten dicht moeten, maar is tevreden over de gemaakte afspraak om dat per 1 april 2020 te doen. In principe zouden alle rookruimten bij cafés en andere horecagelegenheden al onmiddellijk moeten zijn gesloten, direct na de uitspraak van de Hoge Raad.

Overgangsperiode

Op 27 september heeft de Hoge Raad namelijk bepaald dat de regelgeving in Nederland die het mogelijk maakte dat rookruimten in de horeca zijn toegestaan ‘onverbindend’ is. Rookruimten in de horeca werden daarmee per direct verboden. In een reactie op dat besluit maakte Staatssecretaris Blokhuis toen in een brief aan de Kamer duidelijk dat handhaving per direct niet aan de orde was. Ook omdat de controlerende instantie NVWA daarop nog niet was toegerust. Meer informatie over de handhaving van zijn hand zou medio oktober komen. Na tussentijds overleg met KHN is nu gekozen voor een overgangsperiode tot 1april volgend jaar.

Geluidsoverlast

KHN schrijft dat de belangenbehartiger in een poging een overgangsperiode af te spreken niet alleen stond. Ook van de kant van veel gemeenten werd duidelijk dat zij niet zaten te wachten op onmiddellijke handhaving. Bovendien vrezen gemeenten straks meer te maken te krijgen met overlast door meer rokers op straat, wat het gevolg zal zijn van het sluiten van rookruimten. Door nu 1 april te kiezen valt het moment van handhaving meer samen met de opening van het terrsseizoen, het moment waarop toch al meer horecabezoekers naar buiten gaan.

Andere rookruimten

De staatssecretaris heeft tevens bekendgemaakt dat hij werk gaat maken om ook andere rookruimten, zoals die bij bedrijven en instellingen, eerder gaat sluiten. KHN had daar op aangedrongen omdat die rookruimten niet echt gezonder zijn dan de rookruimten binnen de horeca. Het streven is nu dat dat verbod en de handhaving ervan per 2021 voor (semi)overheidsgebouwen gaat gelden en voor de rest van het bedrijfsleven het jaar 2022 wordt aangehouden.

Bron: KHN/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

NVWA waarschuwt feestgangers te letten op hygiëneregels bij foodkramen

Voedselveiligheid – Ondernemers met een foodkraam moeten er voor zorgen dat etenswaren niet kunnen worden aangeraakt door voorbijgangers en er tevens voor zorgen dat er geen vuil in of op het eten kan waaien. Twee waarschuwingen, die  de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) meldt op de eigen site met het oog op de straatverkoop van levensmiddelen de komende feestdagen.

Jaarlijks lopen ongeveer 700.000 Nederlanders een voedselinfectie op, meldt de NVWA. Meestal komt dat door het eten van bedorven vlees, vis, salades of zuivel. Ook voedsel dat is bereid met vies keukengerei kan leiden tot voedselinfecties, zo laat de controlerende instantie weten.

Ieder jaar weer zijn er tal van foodtrucks en verkopers van levensmiddelen met een kraam die bedoet worden omdat zij de hygiëneregels onvoldoende naleven. In sommige gevallen wordt zelfs besloten de verkoopactiviteiten direct te beëindigen. Zeker met hoge buitentemperaturen vormen slecht gekoelde etenswaren een hoog risico op voedselvergiftiging.

Handenwassen

De NVWA roept nu ook consumenten op scherp te letten op hoe de levensmiddelen worden aangeboden en geven aan: ‘Koopt u eten bij een kraam? Controleer dan of het eten hygiënisch is bereid en bewaard. Zo voorkomt u een voedselvergiftiging.’ In de kraam moet bijvoorbeeld, bij voorkeur stromend, water en zeep aanwezig zijn waarmee de bereider en verkoper zijn handen kan wassen. Bij veel kramen en foodtrucks is dat lang niet altijd het geval. Ook moet er gelegenheid en materiaal zijn waarmee de bereider en/of verkoper de werkplek kan schoonhouden.

Goed koelen

Naast het goed gekoeld houden van de voorraden van bederfelijke etenswaren, moeten juist bereid eten goed warm gehouden kunnen worden. Verder mogen etenswaren niet direct op de grond staan en moeten uitbaters voorkomen dat langslopende dieren niet bij de levensmiddelen mogen komen.

Het NVWA zegt vooralsnog niet extra streng te zullen controleren de komende feestdagen, maar controleert wel. Nog belangrijker is dat ondernemers zelf het risico niet willen nemen met hun klanten en rekening houden met de hygiënerichtlijnen.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

KHN nuanceert gepubliceerde inspectiecijfers 2017 van RTL

Horeca – Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft de inspectiecijfers van de NVWA over 2017, die vandaag door RTL Nieuws naar buiten zijn gebracht, genuanceerd. Volgens KHN stonden in 2017 456 horecazaken van de in totaal 46.500 zaken onder verscherpt toezicht. Teveel, maar er sinds die tijd wel wat veranderd. Hierdoor zijn de cijfers niet meer representatief.

KHN onderstreept het belang van goede inspecties binnen de horecasector. In de horeca staat voedselveiligheid en de gezondheid van de gasten voorop, zo laat zij in een reactie weten. Daarom ook heeft  KHN een hygiënecode ontwikkeld. Horecaondernemers die volgens deze hygiënecode werken, voldoen aan de wettelijke eisen van voedselveiligheid.

Volgens KHN hebben de horecaondernemers die in 2017 onder verscherpt toezicht stonden direct maatregelen genomen om de voedselveiligheid in hun zaak te verbeteren. De belangenvereniging vindt het dan ook geen goede zaak dat er door RTL Nieuws nu gekeken wordt naar cijfers uit 2017. “Dat geeft geen goed beeld van de huidige werkelijkheid. Het is verouderde informatie en de betreffende horecaondernemers komen nu – twee jaar later – negatief in het nieuws. Dat vinden wij een slechte zaak”, aldus KHN i een reactie.

Afvalverwerking

In het bericht van RTL Nieuws wordt gesproken over onder andere gesignaleerde ongedierte bij de horecazaken die in 2017 onder verscherpt toezicht stonden. Hierbij speelt de inzameling en verwerking van afval een belangrijke rol, volgens KHN. In veel steden, waaronder Amsterdam, moeten ondernemers hun vuilniszakken ’s avonds buiten zetten, terwijl dit vuilnis pas ’s ochtends door de gemeente wordt opgehaald. Hierdoor is de kans groter dan er muizen en ratten op af komen. KHN pleit ervoor om (zoals sommige gemeenten al doen) te werken met een ondergronds afvalsysteem of afvalcontainers. Dat kan problemen met ongedierte voorkomen.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Nederland krijgt nieuw instituut voor voedselveiligheid

Voedselveiligheid - Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut voor voedselveiligheid. De nieuwe organisatie draagt de naam Wageningen Food Safety Research (WFSR). Vandaag was de ondertekening van de documenten voor het nieuwe instituut.

Door het samenvoegen van beide organisaties ontstaat een unieke kennisinstelling voor de voedsel- en voederveiligheid in Nederland. Het nieuwe instituut kan de laboratoriumondersteuning voor de NVWA en de rijksoverheid effectiever en kennisintensiever uitvoeren. Door deze samenvoeging wordt de kennis op het terrein van voedsel- en voederveiligheid en voedselfraude vergroot. Het nieuwe instituut maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research.

Wageningen Food Safety Research moet de steunpilaar zijn bij incidenten en crises voor de NVWA, de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en speelt een rol bij milieu-incidenten en (voedsel)vergiftigingen. Daarnaast functioneert WFSR tevens als nationaal en Europees referentielaboratorium.

Samenwerking

Het RIKILT (230 medewerkers) en het Laboratorium voor Voeder- Voedselveiligheid (130 medewerkers) werken al geruime tijd samen en zitten ook in hetzelfde gebouw op de Wageningen Campus.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Steeds meer bedrijven erkennen Gedragscode Voedselveiligheid

Voedselveiligheid – Meer dan 230 bedrijven hebben inmiddels al de Gedragscode Voedselveiligheid en Productintegriteit ondertekend. Door te ondertekenen maakt een voedselfabrikant kenbaar dat het de borging van voedselveiligheid belangrijk vindt.

Dat het voedsel in Nederland veilig is, staat ook in het NVWA-rapport ‘Staat van voedselveiligheid’. Maar desalniettemin blijft de industrie investeren in verdere borging van de voedselveiligheid. Het ondertekenen van de Code past daarin.

De website ketenborging.nl laat zien welke bedrijven de Code hebben ondertekend. Hier is ook terug te vinden welke kwaliteitssystemen voldoen aan de eisen tot borging van de voedselveiligheid. Ondernemers kunnen via de website toetsen of hun zakenpartners gecertificeerd zijn en zien aan welke criteria van voedselveiligheid en integriteit zij voldoen.

De eisen waar een kwaliteitssysteem aan moet voldoen zijn gezamenlijk – door de NVWA én de industrie – gemaakt naar aanleiding van de paardenvleesaffaire (2013). Er zijn al zes systemen geaccepteerd (te weten Riskplaza, BRC, Feed Chain Alliance, IFS, FSSC22000 en GMP+ Feed Certification scheme). Bovendien staan er nog enkele in de rij om geaccepteerd te worden.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

NVWA constateert: ‘een op vijf horecazaken op events niet in orde’

Branche - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dit jaar 783 inspecties uitgevoerd bij 59 evenementen. Dit heeft concreet geleid tot 158 maatregelen en in 20% van de inspecties bleken er zaken niet in orde te zijn.

Dit meldt het NVWA in een tussenrapportage. In de meeste gevallen waar maatregelen genomen moesten worden, gaat het om het niet goed controleren van de temperatuur van bederfelijke waar. Gebruikers van deze artikelen en/of producten lopen het gevaar van voedselinfectie. Het onder controle houden van een koelkast of etenswaar onder niet geconditioneerde omstandigheden is altijd moeilijk, zeker wanneer de buitentemperaturen fors oplopen. In 54 gevallen was het zo dramatisch gesteld dat de inspectie de etenswaar onklaar moest maken.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

NVWA: vooral particulieren in de fout op Koningsdag

Inspectie – Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)  zijn vooral particulieren in de fout gegaan op Koningsdag 2017. De meeste overtredingen hadden te maken met het op temperatuur houden van de aangeboden producten, mede door het koude weer. In totaal is 9 keer een boeterapport opgemaakt en zijn 89 schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld.

Zo’n 50 inspecteurs van de NVWA waren gisteren op Koningsdag op pad om te controleren op voedselveiligheid op vrijmarkten en bij andere Koningsdagfestiviteiten. Zij voerden in totaal 411 inspecties uit, zowel bij professionele als bij particuliere standhouders. Bij het voedsel van particuliere verkopers  was in 9% van de inspecties iets mis was. Meestal ging het daarbij om het onvoldoende verhitten van voedsel.

Warm

Verreweg de meeste overtredingen hadden te maken met het goed op temperatuur brengen of houden van het aangeboden voedsel. Door de koude weersomstandigheden kon van tevoren bereid voedsel soms onvoldoende worden verhit of koelde bereid voedsel te snel af. Voedsel dat niet meer geschikt was voor consumptie moesten standhouders weggooien. Dat gebeurde in 15 gevallen.

De inspecteurs troffen soms vuile verkoopwagens aan; ook ontbrak vaak gelegenheid om de handen te wassen. Vaak was ook geen thermometer aanwezig om de temperatuur van het voedsel te kunnen meten of ontbrak een koelvoorziening. Ook werd kruisbesmetting van rauwe en bereide producten geconstateerd.

Bron: NVWA/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek