KHN: Roken verbieden op terras is ‘betutteling ten top’

Horeca - Rokers moeten welkom zijn bij de horecabedrijven, vindt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het voorstel van Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS, om het roken op een terras te verbieden vindt de belangenverening dan ook ‘betutteling ten top’.

Blokhuis opperde zijn idee om het roken te verbieden op NPO Radio 1. KHN vindt dit betutteling ten top. De belangenvereging let daar direct weten dat mensen die roken (en dat is ongeveer 25% van alle Nederlanders boven de 18 jaar) van harte welkom zijn in de horeca en dat de bedrijven deze gasten graag goed willen faciliteren. Daarnaast wees KHn er op dat het niet zo kan zijn dat het kabinet roken op het terras gaat verbieden, terwijl er nog niet eens afspraken zijn gemaakt over het aangekondigde verbod op rookruimten. Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: “In april heeft staatssecretaris Blokhuis aangekondigd dat hij de rookruimten in de horeca over 2 jaar wil verbieden. En dat hij daarover met ons in gesprek wil. Dat overleg heeft nog niet eens plaatsgevonden en nu komt hij al met een volgend verbod. Ik vind dat geen manier van besturen! Als er straks geen rookruimten meer zijn in de horeca en onze gasten mogen ook niet op het terras roken, dan wordt het horecaondernemers toch onmogelijk gemaakt om rokers te ontvangen?””

Volgens de voorzitter zijn er horecaondernemers die een deel van hun terras rookvrij maken. “Dat is dan hun keuze. En zo hoort het ook. Want onze branche is gastvrij voor iedereen en zo moet het ook blijven,” aldus Willemsen. Hij laat weten dat KHN zich ook zeker zal verzetten tegen het voorstel van de staatssecretaris. “Wij vinden het hypocriet dat het kabinet ieder jaar wel 2,3 miljard euro aan tabaksaccijnzen int en nu inzet op een anti-rook beleid over de rug van de horeca. Dat gaat ons echt veel te ver.”

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Roken minder populair bij hoogopgeleiden

Marktcijfers - Steeds minder mensen roken, maar de verschillen in rookgedrag tussen mensen met verschillend opleidingsniveau worden steeds groter. Waar het aandeel rokers onder hoogopgeleiden sinds 1989 bijna is gehalveerd, daalde dit minder hard onder laagopgeleiden. Dit blijkt uit de laatste cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM en Trimbos-instituut.

Volgens de cijfers daalt het aandeel rokers van mensen die 25 jaar of ouder zijn al decennia. Het nam af van 38 procent in 1989 naar 24 procent in 2016. Die daling verloopt echter niet overal op dezelfde manier. Zo bevinden zich onder hoogopgeleiden minder rokers dan onder laagopgeleiden. Rond 1990 rookte 38 procent van de laagopgeleiden, 40 procent van de middelbaar opgeleiden en 34 procent van de hoogopgeleiden. Een kwart eeuw later rookte nog 28 procent van de laag-, 26 procent van de middelbaar- en 18 procent van de hoogopgeleiden. Onder de hoogopgeleiden is het aandeel rokers dus sterker gedaald dan onder de laag en middelbaar opgeleiden. Ook het verschil in het aandeel rokers tussen hoogopgeleiden enerzijds en middelbaar en laagopgeleiden anderzijds is groter geworden.

Laagopgeleiden roken vaker

Laagopgeleiden roken niet alleen vaker dan hoogopgeleiden, zij zijn gemiddeld genomen ook de stevigste rokers. Van de laagopgeleide rokers rookt de overgrote meerderheid dagelijks (87 procent). Bij de rokers met een universitaire opleiding is dat minder dan de helft.

Ook zwaar roken (minstens 20 sigaretten per dag) komt meer voor onder lager opgeleiden. Zeven procent van de laagst opgeleiden is een zware roker, terwijl zwaar roken onder de hoogst opgeleiden nauwelijks voorkomt.

Bron: CBS

Auteur: Steffen van Beek