Jumbo/Coop overweegt claim tegen Sligro om Emté

Groothandel – De combinatie Jumbo en Coop die vorig jaar de Emté-supermarkten van Sligro Food Group heeft overgenomen, overweegt een claim tegen Sligro. In een bericht meldt Sligro Food Group dat zij kennis heeft genomen van een mogelijke claim voorvloeiend uit de transactie rond de verkoop deze winkels.

De reden voor de claim zou zijn dat in de fase na de transactie de brutowinstmarge van EMTÉ zich volgens de kopers niet in lijn met de verwachtingen heeft ontwikkeld.

Sligro Food Group herkent zich niet in de verwijten die door het consortium rond dit thema aan haar adres worden gemaakt en neemt daar afstand van, aldus de verklaring. De omvang van een mogelijke claim is ons in deze fase niet bekend.

Sligro Food Group bereidt zich voor op de volgende stappen in dit proces en ziet een eventuele juridische procedure met veel vertrouwen tegemoet.

Bron: Sligro/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Sligro Food Group neemt activiteiten De Kweker/Vroegop over

Overname – Vandaag is bekend gemaakt dat de Sligro Food Group de activiteiten overneemt van Wheere B.V., de moedermaatschappij van levensmiddelengroothandel De Kweker, Vroegop Ruhe & Co en transportbedrijf L.A.J. Duncker.

Levensmiddelengroothandel De Kweker is met een zelfbedieningsgroothandel gevestigd op het Food Center Amsterdam (‘de groothandelsmarkt’) en richt zich voornamelijk op de restauratieve horeca in de stadsregio Amsterdam. In een toelichting laat Sligro weten dat de zelfbedieningsgroothandel  in de toekomst op dezelfde manier blijft opereren en dat ook de naam De Kweker blijft bestaan. In 2016 nam Sligro al de activiteiten over van De Kweker in Purmerend en Texel.

Op het terrein van bezorging wil Sligro deels de activiteiten verschuiven en integreren in een tweetal daarvoor ingerichte bezorgservicegroothandels in Amsterdam. De ruimte die daardoor vrijkomt op het Food Center Amsterdam wordt ingezet in het uitbreiden van de bezorgactiviteiten in het centrum van Amsterdam. Levensmiddelengroothandel De Kweker realiseerde, in de combinatie zelfbediening en bezorging, in 2018 een omzet van €131 mln.

De overname zorgt ook voor wijziging in het beleid van de Sligro Food Group. Tot dusverre had de groothandel uit Veghel geen transport in eigen beheer. Ook na eerdere overnames, zoals bij de overname van groothandel Van Oers dat eigen transport had, werd het transport na de overname direct uitbesteed. Nu laat de groothandel weten dat een eerste stap wordt gezet om een deel van het transport in eigen beheer te doen.

Vroegop AGF

De activiteiten van Vroegop AGF behoren niet tot de focus van Sligro Food Group en zijn in de huidige vorm verlieslatend. Sligro Food Group is voornemens deze activiteit af te stoten of te ontmantelen. De wijze waarop zal na afronding van de voorgenomen transactie nader geconcretiseerd worden.

Sligro laat weten dat het marktaandeel door de overname met circa 1,5% zal toenemen. Uitspraken over de koopsom worden niet gedaan. De overname wacht nog op goedkeuring van de ACM.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Sligro Food Group boekt recordwinst van 276 miljoen

Groothandel – Sligro Food Group heeft over 2018 een recordwinst geboekt van 276 miljoen euro. Het jaar 2018 werd gekenmerkt door relatief veel buitengewone en eenmalige baten en lasten. Zo was 2018 het jaar waarin de activiteiten van supermarktketen EMTÉ werden afgerond en waarin de groothandels activiteiten van Heineken werden meegeteld.

Koen Slippens, CEO: “Het jaarthema van 2018 was ‘Focus’ en dat betekende zeker niet dat we ons wilden beperken in het aantal zaken die we gingen oppakken. Focus betekent dat alles dat we aanpakken gericht is op het waarmaken van onze ambitie om een toonaangevende Internationale Foodservicespeler te worden.”

In Nederland groeide SFG met 9% en in België met 14%, lat Slippens weten. In beide landen heeft de groothandel dus fors aan marktaandeel gewonnen. Ook voor het lopende jaar verwacht Slippens door te kunnen groeien. “De marktomstandigheden waren gunstig en blijven dat naar verwachting ook komend jaar. Dat gaat gepaard met een stevige kosteninflatie die ons dwingt de balans tussen groei en kostenbeheersing te blijven bewaken. Dat is een omgeving waarin wij ons als marktleider prima thuis voelen en wij kijken dan ook vol energie terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2019.”

“Na een jaar met, ons inziens terecht, veel aandacht voor 'niet kernactiviteiten' zal er in 2019 weer alle aandacht zijn voor de operatie en de handel. Excelleren in een gespannen transportmarkt, na een jaar van verdedigen weer aanvallen in de bezorging, de ZB van de toekomst en naast de strijd om vergunningen vooral die om de klantwaardering in België. Ons jaarthema is dan ook 'Back to Business' en daar hebben we heel erg veel zin in”, aldus de topman.

Vooruitzichten

Slippens verwacht voor de toekomst weinig zware pijnpunten. “De werkloosheid bevindt zich ultimo 2018 nog altijd op een relatief laag niveau en het consumentenvertrouwen is relatief hoog. Ondanks de dalende lijn in het consumentenvertrouwen van de laatste maanden van 2018, denken wij dat in 2019 nog sprake zal zijn van een relatief gunstig economisch klimaat en groei in onze afzetmarkten. De bij aanvang van 2019 ingegane BTW-verhoging op voedingsmiddelen zal, naar onze verwachting, door onze klanten worden doorberekend aan de consument en daarmee slechts zeer beperkt invloed hebben op de afzet vanuit het groothandelskanaal.”

In Nederland zal het komende jaar de aandacht vooral uitgaan naar de verdere integratie van Sligro en de Heineken groothandelsactiviteiten. In België wordt het komende jaar verder uitgebouwd aan de eigen marktpositie. “Na het moeizame proces rond vergunningen in Antwerpen en een naar verwachting zelfde route in Brugge, zullen wij de zoektocht naar locaties en de opstart van vergunningsprocedures versnellen en intensiveren. Wij denken daarbij voor de komende jaren aan zes tot acht additionele locaties. Daarnaast zullen we in België de verdere samenvoeging en integratie van de reeds bestaande activiteiten en organisatie vormgeven.”

Bron: Sligro/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Sligro-ISPC opent groothandelspand in Antwerpen

Groothandel – Sligro-ISPC is dinsdag 27 november opengegaan. De Veghelse groothandel zet daarmee de eerste stappen in de foodservicemarkt bij onze zuiderburen.

Het feit dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen van het Vlaamse bestuursrechtscollege het bouwbesluit heeft vernietigd, heeft geen gevolgen gehad voor het moment van opening. Woordvoerder Wilco Jansen van Sligro Food Group geeft aan dat er momenteel goed overleg is met de instanties die er over gaan. De vernietiging van het bouwbesluit ging volgens Jansen over veronderstelde overlast van bouwverkeer tijdens de bouw, maar dat is nu achter de rug. “Het lijkt vooral een administratieve kwestie”, zegt hij. Dat er partijen zijn in België die de komst van de Nederlandse groothandel minder leuk vinden kan hij begrijpen. “Elk horecabedrijf wordt ook nu beleverd en een nieuwkomer zorgt toch voor verschuivingen in de markt.”

Grootste vestiging

Sligro heeft nabij de ringweg van Antwerpen een ogenschijnlijk nieuw pand neergezet van circa 16.000 vierkante meter. Ogenschijnlijk omdat het feitelijk ‘vernieuwbouw’ is, omdat de hoofdstructuur van het bestaande pand in tact is gebleven. De enorme oppervlakte van het pand is het gevolg dat het pand de combinatie heeft van distributiecentrum en afhaal. In Nederland zou de Antwerpse vestiging ook gelijk de grootste Sligro-vestiging zijn.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek