Nieuwe cao voor medewerkers tankstations

CAO – De tankstations en de wasstations hebben een nieuwe cao voor de medewerkers. De nieuwe cao gaat 1 december dit jaar in. Voorop bij de onderhandelingen stond ‘het investeren in de medewerker.’

De cao is afgesloten door de BETA samen met de Bovag en vier vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV. In een recordtempo hebben de partijen het voor elkaar gekregen nieuwe afspraken te maken. Partijen hadden met het investeren in medewerkers een gezamenlijk belang en vertrekpunt. Dit zorgde er voor dat de onderhandelingen soepel verliepen.

De commissie die de voorbereidingen heeft gedaan voor de nieuwe cao bestaat uit een afspiegeling van de branche: grote en kleine bedrijven, grensstations en snelweglocaties. ‘Ook alle brandstofmerken zijn zo ongeveer vertegenwoordigd’, laat de BETA weten. Bij elkaar exploiteren zij een paar honderd locaties.

De nieuwe CAO loopt vanaf 1 december 2017 tot en met 31 december 2019 en heeft dus een looptijd van 25 maanden.

Partijen hebben de volgende afspraak gemaakt over de inkomensontwikkeling van werknemers:

• op 1 januari 2018 = 2,5% loonsverhoging van de salaristabellen. Dit dient voor elke werknemer te resulteren in een verhoging van minimaal 2% van het feitelijke salaris.

• op 1 januari 2019 = 2% loonsverhoging. Deze loonsverhoging vindt plaats volgens de gebruikelijke systematiek over het feitelijke salaris en de salaristabellen.

Opleiding

Partijen zijn het daarnaast eens over het belang van een goede opleiding en ontwikkeling van de medewerkers in onze branche. Deze onderwerpen worden voor de heel branche uitgevoerd bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Tankstations en Wasbedrijven (OOTW). In het bestuur van OOTW zullen daarom meer concrete afspraken worden gemaakt over de invulling van de onderwerpen maar zoals in de huidige CAO vastgelegd, zullen deze afspraken in ieder geval worden voortgezet:

• een hele betaalde opleidingsdag (8 uur) per jaar.

• elke medewerker ontvangt een opleidingsvoucher, die recht geeft op een dagdeel gratis training in de regio gedurende de looptijd van de CAO.

• de OOTW-premie bedraagt 0,3%.

Veiligheid

Daarnaast ook afspraken over de veiligheid. Een bemand tankstation moet immers een prettige en veilige plek zijn om te werken en te bezoeken. Door de vele preventieve maatregelen die op tankstations getroffen zijn en door intensieve samenwerking met politie en justitie, nemen de overvallen in de petrolbranche al jaren af. Tegelijkertijd veranderen de activiteiten in de tankshops. Het gebruik van kogelwerend glas (OBRI) waarmee de kassa omgeven dient te zijn (tussen 21 uur ‘s avonds en 6 uur ’s ochtends) blijkt volgens de werkgevers in de praktijk niet altijd aan te sluiten bij de gastvrije uitstraling en dienstverlening die wordt gezocht. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties. De verplichtingen uit de CAO aangaande de OBRI blijven staan maar er zal gedurende de looptijd van de CAO wel onderzoek worden gedaan naar het gebruik van de OBRI. Kan de veiligheid van medewerkers en klanten op een alternatieve manier geborgd worden die minimaal gelijkwaardig is aan de OBRI, en zo ja, hoe? De veiligheid van medewerker en klant dient daarbij te allen tijde het uitgangspunt zijn.

Verder zijn er ook afspraken gemaakt over het derde WW-jaar, duurzame inzetbaarheid en eventuele wetswijzigingen voortvloeiende uit het regeerakkoord. Hierover zal tijdens de looptijd van de CAO meer concreet inzicht in worden verschaft.

Bron: BETA

Auteur: Steffen van Beek

Consument koopt 'on the go' steeds meer duurzaam voedsel

Monitor - De trend om steeds duurzamer te eten zet onverminderd door. Voor het zevende jaar op rij is een forse toename te zien van de consumptie van duurzame producten. In 2016 hebben consumenten voor 3,8 miljard euro dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel gekocht. Dat is 26 procent meer dan het jaar daarvoor. Het marktaandeel is in een jaar tijd gestegen van 8 procent naar 10 procent, waar dit in 2010 nog slechts 3,5 procent bedroeg.

Dit blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2016, waarover minister Kamp van Economische Zaken de Tweede Kamer vandaag heeft geïnformeerd. In de supermarkten en bij verkooppunten op vliegvelden, treinstations en tankstations was de groei het grootst, respectievelijk 36 en 42 procent. Dit komt mede doordat deze ondernemers meer duurzamere producten aanbieden, zodat hun klanten vaker voor een duurzaam alternatief kunnen kiezen. In de gehele professionele markt, zoals horeca, zorginstellingen en catering, zet de groei van de afgelopen jaren door met 14 procent in 2016.

Minister Kamp: “De forse en aanhoudende groei van de vraag naar duurzame producten toont aan dat de markt voor duurzaam voedsel al lang geen nichemarkt meer is. We zien dan ook dat het aanbieden van een breder, meer duurzaam productassortiment - echt zinvol is. Niet alleen voor natuur en dierenwelzijn, maar ook zeker voor de ondernemer. Ik verwacht dat het bedrijfsleven de komende jaren verder op deze trend inspeelt en een nog ruimer aanbod van duurzaam voedsel op de markt brengt.”

Duurzame eieren zijn het meest gewild, met een marktaandeel van maar liefst 40 procent van alle verkochte eieren. Ook duurzamere vis wordt goed verkocht, met een marktaandeel van 30 procent van de alle aangeschafte vis. Duurzame koffie en thee hebben eveneens een marktaandeel van 30 procent. De meeste producten werden verkocht met het keurmerk Biologisch (30 procent), gevolgd door Beter Leven (28 procent) en UTZ Certified (21 procent).

De Monitor Duurzaam Voedsel wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd door Wageningen Economic Research, mede op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en is voor het eerst uitgebracht in 2011. In de monitor wordt uitgegaan van de omzet in de belangrijkste afzetkanalen van producten voorzien van een voor de consument herkenbaar keurmerk met onafhankelijke controle. De monitor is voor iedereen in te zien via www.agrimatie.nl.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Auteur: Steffen van Beek

De Haan gaat toekomst-bestendige tankstationlocaties neerzetten

Petrol - De helft van de tankstations in Nederland is onbemand, maar toch neemt de behoefte aan consumptie onderweg toe. Dit klinkt tegenstrijdig, maar opvallend genoeg vormt deze redenering de basis voor De Haan Minerale Oliën om de 85 bemande tankstations die het in ons land heeft te voorzien van toekomstbestendige shops. Dit jaar worden er drie omgebouwd: twee aan de binnenwegen en een langs de snelweg.

“De huidige tankstations zijn simpelweg niet relevant genoeg voor de meeste mensen”, laat Ulrich Knieling van De Haan weten in de verschenen editie van @FoodClicks. Knieling is als zelfstandig adviseur aangetrokken om de tankstations van het Oosterhoutse oliebedrijf te moderniseren. “De meeste stations sluiten de shop omdat een bemand station niet meer renderend is. Maar als je voorziet in een behoefte voor de reiziger en voor de buurt waarin je gevestigd bent, is sluiting niet aan de orde.” Knieling werkte eerder bij Total Nederland en groothandel Lekkerland. Samen met category manager Arnold-Willem de Haan heeft hij een team samengesteld met een analist, merchandisers en categoriedeskundigen dat de komende jaren de ombouw en begeleiding van medewerkers van alle De Haan-locaties gaat verzorgen.

Behoefte

De invulling van de nog om te bouwen nieuwe tankstations aan de Meppelweg in Den Haag, de vestiging in Hendrik Ido Amacht en de snelweglocatie De Stroe krijgen in sfeer en inrichting een herkenbare vergelijking, maar worden qua invulling verschillend. Want dat is de kern van de nieuwe aanpak bij De Haan. Per locatie wordt gekeken wat er in de buurt zit en waaraan behoefte bestaat bij de reizigers en de omgeving. Op die manier zijn wel twintig verschillende elementen modulair binnen het concept te plaatsen.

Pijlers

Het nieuwe modulaire concept van De Haan steunt wel steeds op drie pijlers: personeel, foodservice en koffie. En ook in die volgorde. Knieling: “Personeel is het belangrijkste, want zij moeten het gehele concept vertalen naar de klant. Ze moeten vanuit hun horecagevoel de gast alle gastvrijheid bieden die denkbaar is.” Voor de foodservice-elementen hebben Knieling en De Haan zich laten inspireren door de foodhallen in Amsterdam, de vernieuwde horeca-afdeling binnen De Bijenkorf en de horecalocaties van Down Town Gourmet Market in Eindhoven van Hans Snoeijen.

De units die staan ingetekend zijn laagdrempelig, open en zijn afhankelijk van de wensen op een locatie schakelbaar. In totaal zijn er zo’n 22 modules beschikbaar, van pizza’s tot tosti’s en van een ballenbar tot hamburgers die onder de koepelnaam Tony’s naast elkaar geplaatst kunnen worden. Tony’s was als naam bij De Haan al eerder in gebruik voor een vernieuwend verblijfsconcept, dat op drie locaties werd uitgeprobeerd, maar het niet redde, omdat er te weinig aansluiting was met de behoefte en omgeveing.

Met  de nieuwe Tony’s wil De Haan toekomstbestendige tankstationlocaties inrichten. Knieling verwacht daarmee zelfs het aantal bemande stations verder te kunnen uitbreiden.

Lees het volledige interview met Ulrich Knieling en Arnold-Willem de Haan in de recent verschenen uitgave van @FoodClicks. Geen abonnee? Meld je hier aan.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Foodservice verkoopt meer duurzame producten; tankshops blijven achter

Convenience - Consumenten hebben het afgelopen jaar in Nederland voor het zesde jaar op rij meer duurzame producten gekocht. De foodservicebranche noteerde in de verkoop van duurzaam eten en drinken een omzetgroei van 10 procent. Tankshops en on-the-go locaties blijven achter in hun duurzame aanbod en laten een omzetdaling zien.

Dit blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2015 die staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken deze week naar de Tweede Kamer stuurde. De cijfers over de duurzame ontwikkelingen in de foodservicebranche zijn afkomstig van onderzoeksbureau Foodstep. De verkoop van duurzame producten nam in 2015 met 12 procent toe. Vooral de verkoop van duurzame eieren (24 procent) en vis (22 procent) steeg. In de supermarkten, specialzaken en foodservicebranche samen steeg het aandeel duurzaam voedsel binnen de totale voedselbestedingen van 7 procent in 2014 naar 8 procent in 2015.

Daling
De buitenhuishoudelijke markt, met daaronder de horeca- en cateringbranche, noteerde in 2015 een omzetgroei in duurzaam voedsel van 10 procent. Volgens Foodstep laten de meeste verkoopkanalen binnen de buitenhuishoudelijke markt een stijging in consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel zien. Uitzondering zijn de verkooppunten ‘onderweg’ waaronder tankshops, on the go locaties en faciliterende foodservice bij vervoer. Deze verkooplocaties noteren een omzetdaling in duurzaam eten en drinken van liefst 14 procent. Zorginstellingen in Nederland doen het daarentegen uitstekend met in 2015 een plus van 48 procent ten opzichte van het jaar ervoor; de grootste procentuele toename van verkoop van duurzaam voedsel.

Koffie
De grootste absolute stijger en ook de grootste omzetgroep in duurzaam is koffie en thee met een stijging van 478 miljoen euro in 2014 naar 572 miljoen euro in 2015. Procentueel noteert vlees en vleeswaren met een plus van 77 procent de grootste omzetstijging. Bij zuivel en dranken zijn volgens Foodstep juist minder omzetten aan duurzame producten geregistreerd: respectievelijk min 16 procent en min 65 procent. Vooral biologische frisdranken en sappen draaiden in 2015 een minder goed jaar.
Duurzame producten zijn producten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de sociale- en milieueffecten binnen de levenscyclus. Leveranciers van deze producten leveren een bijdrage aan het milieu en de samenleving.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Paul Peter Blonk

BP opent nieuw tankstation aan A1; shop heeft nieuwe generatie Wild Bean Cafe

Tankshops - BP Nederland heeft maandagmorgen aan de snelweg A1 bij Muiden een gloednieuw tankstation geopend. BP Honswijck is een van de grootste tankstations in Nederland en heeft als eerste het vernieuwde Wild Bean Cafe met een uitgebreid assortiment etenswaren voor onderweg.

De tankshop van het nieuwe BP tankstation is ruim vierhonderd vierkante meter groot, zo’n 170 vierkante meter meer dan het ‘oude’ tankstation. Dit maakt deze BP ook een van de grootste van de Nederland. BP Honswijck biedt de nieuwe generatie Wild Bean Cafe met een opgefriste look & feel en inrichting en een aangepast assortiment, met de nadruk op duurzame en vers voor de klant bereide etenswaren. Zo kunnen automobilisten in het vernieuwde Wild Bean Cafe terecht voor verschillende belegde broodjes, luxe sandwiches, ambachtelijke tosti’s en hotdogs. Een kop koffie, met keuze uit diverse soorten opgeschuimde melk, kan worden gecombineerd met nieuwe zoete en hartige bakkerijproducten. Een open koeling biedt ruimte aan voorverpakte producten onder eigen label, van sappen, salades, vers fruit en smoothies tot aan verse yoghurt met fruit of granola. In de warmhoudkast vinden klanten het vertrouwde, duurzame snackassortiment terug. Het Wild Bean Cafe bij BP Honswijck biedt klanten naast de gebruikelijke statafels ook een zitgedeelte waar aankopen kunnen worden gebruikt.

Energie
Bij het ontwerp en de bouw van het nieuwe BP tankstation is rekening gehouden met (energie)besparingsmogelijkheden, waaronder LED-verlichting en een geïntegreerd koel- en verwarmingssysteem. Het station werd gezamenlijk ontworpen met ingenieursbureau Meijer & Van Eerden, dat ook verantwoordelijk was voor het projectmanagement. De Antea Group trad op als hoofdaannemer.

Verbreding
Het nieuwe BP tankstation is een direct gevolg van de verlegging en verbreding van de A1, bedoeld om de doorstroming te verbeteren en de leefbaarheid van Muiden te vergroten. Het ‘oude’ BP Honswijck moest hiervoor worden verplaatst. BP maakte van de gelegenheid gebruik om een nieuw en groter tankstation te bouwen met voldoende capaciteit om het toenemende aantal klanten er snel te kunnen bedienen. Het totale concessiegebied heeft een oppervlakte van zo’n 11.500 vierkante meter. Er zijn 25 opstelplaatsen voor brandstoffen, waarvan twee voor LPG, 20 voor multi-producten en drie dubbelzijdige speciaal voor trucks. De snellaadvoorziening voor elektrische auto’s heeft twee laadpunten waar auto’s in minder dan 20 minuten tijd kunnen opladen. Het station heeft bovendien als een van de weinige snelwegstations in Nederland een carwash.
BP telt in Nederland in totaal ruim 350 tankstations, zo’n 70 hiervan hebben een Wild Bean Cafe. Daarnaast heeft zo’n 50 BP tankstations een WBC Express, een onbemand koffieconcept voor met name kleinere, lokale stations.

Bron: @FoodClicks

Meer achtergronden en foto's van de vernieuwde BP Honswijck in de komende uitgave van FoodClicks

Auteur: Paul Peter Blonk