Müller en Prins bundelen logistieke krachten

Overname - Müller Fresh Food Logistics uit Holten en Prins Transport in Lekkerkerk hebben overeenstemming bereikt over de overname van de vennootschappen van Prins door Müller.

Dit hebben beide partijen bekendgemaakt. Arjen Prins gaat bij Prins Transport de functie van directeur uitoefenen. Met de overname versterkt Müller haar positie in de koelvers- en diepvriesmarkt in de Benelux en verbreedt zij haar dienstenpakket aanzienlijk. De locatie bij Rotterdam biedt een geweldige geografische uitbreiding voor het bedrijf uit Holten. Voor Prins betekent de overname een stevigere positie in de markt en continuïteit.

Müller Fresh Food Logistics
Müller Fresh Food Logistics is gespecialiseerd in warehousing en distributie van koelverse- en diepvrieslevensmiddelen. Voor haar opdrachtgevers belevert Müller dagelijks alle grote retail DC’s, het foodservicekanaal en de industrie in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. De groep realiseerde in 2017 een omzet van €70 miljoen. Verdere uitbreiding van deze dienstverlening behoort tot de speerpunten voor de toekomst. “Met deze overname verstevigt Müller haar leidende positie binnen de Benelux op het gebied van koelvers- en diepvrieslogistiek en verbreden we ons dienstenaanbod”, aldus Jan Peter Müller, algemeen directeur van Müller Fresh Food Logistics.

Prins Transport
Prins is bijna 80 jaar geleden in Lekkerkerk ontstaan als transportbedrijf. In de loop der jaren heeft het zich ontwikkeld tot logistieke dienstverlener met specialismen als opslag, handling en het vervoer van levensmiddelen (koel, diepvries en licht gekoeld). Dagelijks wordt er landelijk in drie temperatuurzones zeer fijnmazig gedistribueerd.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Coca-Cola wil CO2-uitstoot in 2020 met 50% terugbrengen

Verduurzaming – De bekendmaking van de pilotresultaten met de vernieuwde diesel en de mededeling dat de proef wordt uitgebreid naar negen vrachtwagens, is slechts een tussenstop op de ambitieuze weg die Coca-Cola aflegt om de CO2-uitstoot in 2020 uiteindelijk met 50 procent te verminderen.

De opkomst bij Coca-Cola European Partners in Dongen was groot. Alle partners in het proces naar verdere verduurzaming van het bedrijf waren aanwezig. De pilot met vernieuwde diesel (de zogenaamde B30 diesel, red) die in 2016 werd ingezet met de logistieke partners is zo succesvol dat deze in 2017 verder wordt opgeschaald. De hernieuwbare diesel, dat een combinatie is tussen gewone diesel en biodiesel afkomstig van restafvalvermindert de CO2-uitstoot met 24% per vrachtwagentank, blijkt uit de proef. Dit jaar wordt de pilot daarom uitgebreid naar 9 vrachtwagens. Coca-Cola voert de pilot met de hernieuwbare diesel B30 uit in samenwerking met DAF Trucks, Nijol oliemaatschappij en vervoerders Boonzaaijer, Van Rijen en Zandbergen.

Rein de Jong, Director Supply Chain Nederland toonde zich content met de resultaten, maar wist niet te vertellen of het bedrijf nu aan het begin staat van een nieuwe weg of juist halverwege: “Iedere keer doen zich nieuwe technologische kansen voor om weer opnieuw naar het gehele proces te kijken om milieuwinst te boeken.” Om de hele keten te verduurzamen wordt steeds gekeken naar alle stappen in het proces. “Naast allerlei water- en energiebesparingsmaatregelen in onze fabriek in Dongen werken we ook aan het zuiniger maken van het transport en het koelen van onze dranken.”

Karen Maas, wetenschappelijk directeur aan de Erasmus Universiteit en als een van de sprekers aanwezig bij de presentatie van de pilotresultaten, gaf aan wat de maatschappelijke impact is van initiatieven zoals die van Coca-Cola European Partners: “De waarde van een bedrijf wordt steeds meer gevormd door andere zaken. Waar het vroeger om fysieke zaken en bezittingen ging, wordt de waarde nu vooral gevormd door niet-tastbare zaken als reputatie, vertrouwen,  toekomstbestendigheid en duurzaamheid.” Zij pleitte daarom voor een geïntegreerd jaarverslag waarin de jaarcijfers in relatie worden gebracht met verduurzaamingsresultaten. “We moeten af van de twee afzonderlijke rapportages”

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek