Bidfood gaat verpakkingen verduurzamen

Groothandel – Bidfood wil binnen de verpakkingen verminderen en verduurzamen. De grossier start daarom op korte termijn met het aanpassen van de verpakkingen van het eigen private label assortiment. Tevens gaat het bedrijf in gesprek met haar leveranciers.

Juist in die combinatie van eigen merken en merken van leveranciers zijn de grootste resultaten te realiseren, is ook de mening van Peter Terwindt, partner manager sustainability bij Bidfood. Maar met het aanpassen van de eigen verpakkingen ziet Terwindt ook een duidelijk signaal naar de markt dat het terugdringen van verpakkingen de grossier serieus is. “De grootste innovaties op het gebied van duurzame verpakkingen zien we in het retailkanaal, niet in foodservice."

Lichter, minder en eenvoudiger

Bidfood verduurzaamt en vermindert de verpakkingen structureel door deze op verschillende niveaus te screenen en beoordelen. Terwindt: “We maken onderscheid tussen drie soorten verpakkingen, die elk een ander doel dienen. Er is de primaire beschermende verpakking tussen product en buitenomgeving, de secundaire verzamel- of omverpakking die de producent aanbrengt en de tertiaire transportverpakking die Bidfood zelf toevoegt in het distributiecentrum. Per onderdeel wordt beoordeeld of de verpakking noodzakelijk, herbruikbaar en recyclebaar is en of de verpakking van lichter, minder of eenvoudiger materiaal vervaardigd kan worden.”

Bidfood zelf heeft per type verpakking eigen doelen opgesteld die begin 2021 gerealiseerd moeten zijn.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Nieuw initiatief om Amsterdamse stadsdistributie horeca te verduurzamen

Verduurzaming – Een groep logistieke bedrijven heeft het initiatief genomen om de stadsdistributie voor horecabedrijven in de hoofdstad te verduurzamen. Onder de noemer ‘Last Mile Fresh’ willen de bedrijven het vervoer van artikelen bundelen en de bezorging gaan verzorgen met elektrische vrachtvoertuigen, zogenaamde  Levv’s.

Horeca is met een aandeel tussen de 25 en 40 procent een van de belangrijkste vormen van stadsdistributie. Het gezamenlijke plan om dit transport meer te verduurzamen is door de initiatiefnemers genomen in het kader van de Agenda Logistiek Amsterdam. Het plan is overhandigd aan Gerard Slegers, bestuurder van de Vervoerregio Amsterdam.

Last Mile Fresh

‘Last Mile Fresh Amsterdam’ is door de logistieke partijen Leen Menken Foodservice Logistics en Easy Dish gepresenteerd. De beide bedrijven doen dat namens een bredere groep bedrijven, de gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. In Amsterdam worden wekelijks 5.000 horecavestigingen meer dan 10 keer beleverd. Het gaat dan om 20.000 tot 30.000 vervoersritten in de stad. Het merendeel van deze transporten vindt plaats tussen 9.00 en 12.00 uur.

Bundelen

Leen Menken en Easy Dish zorgen beide voor het operationele gedeelte van het ‘Last Mile Fresh’. Leen Menken faciliteert de logistiek en een ‘vers’ sorteercentrum. Een sorteercentrum dat in de Houthavens, net even buiten het centrum van Amsterdam, is gevestigd. Alle goederenstromen komen hier bij elkaar, om deze vervolgens met de lichte elektrische vrachtvoertuigen gekoeld of bevroren te bezorgen. Deze vorm van transport zou de uitstoot van ongewenste stoffen fors moeten verminderen. Het bedrijf Easy Dish faciliteert een online bestelplatform waarop horecaondernemers bij hun eigen leveranciers kunnen bestellen, maar alle bestelinformatie en andere data wel volledig zijn afgeschermd.

Komende weken starten Leen Menken en Easy Dish met de eerste pilots. Zij gaan de komende weken leveranciers en horecaondernemingen in Amsterdam benaderen, maar deze kunnen zichzelf ook aanmelden.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Rabobank komt met Food Forward

Voedselprogramma – De Rabobank gaat programma’s opzetten om bedrijven helpen te versnellen met oplossingen voor de voedselproblematiek. De programma’s worden regionaal aangepakt. Gestart wordt er in Friesland.

Het huidige voedselsysteem schiet in de ogen van de bank tekort om in de toekomst wereldwijd iedereen te kunnen voeden. In de keten van boer tot bord zijn daarom meer stappen nodig voor verantwoorde voeding met minder ecologische impact. Food Forward moet bedrijven daarmee helpen: een programma voor elke Nederlandse regio waarbij de bank inzicht biedt in de uitdagingen voor de lokale voedselketen. Per regio doet de Rabobank hiervoor onderzoek, uitmondend in een regioscan. Op woensdag 17 april vindt de eerste Food Forward plaats in Friesland, om in 2020 elke regio geactiveerd te hebben.

De eerste editie van Food Forward vindt plaats in het Friese Jirnsum. Hierna volgen de regio's Midden-Oost Nederland en Noord-Holland Noord; de planning voor andere regio’s wordt later bekend gemaakt. Tijdens het programma doorgronden food & agri-ondernemers, overheden, onderzoekers, consumenten en bankmedewerkers de uitkomsten van de regioscan. Dit leidt tot inzichten en kansen waarmee de deelnemers een weekprogramma in gaan, de ‘Food Forward Track’. Daarbij zorgt de bank voor coaching en begeleiding om ideeën werkbaar te maken.

Groene revolutie

Voor de Nederlandse landbouw staat een missie van een groene revolutie. Food Forward past dan ook bij de missie van de Rabobank, ‘Growing a better world together’. “Vanuit de positie die we hebben, kunnen en willen we niet achterover leunen,” stelt Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank. “Los van het morele besef, er is ook het pragmatisch langetermijnperspectief: in de toekomst willen we alle individuen in de samenleving bedienen met voedselzekerheid. Een simpele optelsom: financiering in deze sector is een ontwikkelmarkt.” In 2050 moeten we 10 miljard mensen voeden. Een simpele rekensom leert dat de wereldwijde voedselproductie met 60 procent moet toenemen om de groeiende wereldbevolking bij te houden, zonder dat er extra landbouwgrond beschikbaar komt en we rekening hebben te houden met tal van milieumaatregelen.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Rotterdamse ondernemers hebben grote plannen met SUGO Pizza-vestigingen

Pizzaformule - Horecaondernemers Herman Hell, eigenaar van Hell’s Kitchen Horeca Groep, en Hugo Kruijssen hebben de drie vestigingen van SUGO Pizza overgenomen. Het ondernemerskoppel wil de zaken verduurzamen, de pizza’s nog gezonder maken en de winkels uitbreiden naar een keten.

SUGO Pizza staat bekend als zaak met de gezonde vierkante pizza, gebaseerd op het streetfood uit Rome: de pizza al taglio. Kenmerkend van de pizza's is het luchtige deeg en dat er zo min mogelijk gebruik gemaakt wordt van gist. Hierdoor is tijd is wel een belangrijke factor bij het productieproces van de pizza’s. Voor een constante kwaliteit moet het deeg tot 72 uur rijzen om zo tot het ideale product te komen. Omdat er geen geur- en smaakstoffen aan het deeg worden toegevoegd, gaat het rijsproces ook in meerdere stappen. Hoe beter de condities rond het proces, hoe beter de kwaliteit. “Op dit moment maken we grote stappen met onze receptuur en productiemethodes waardoor we binnenkort nog betere, maar vooral meer constante kwaliteit garanderen,” aldus Herman Hell.

Duurzaamheid

Het meel, de vleeswaren en kazen die SUGO Pizza gebruikt zijn afkomstig van familiebedrijven in Italië. De koffie, thee, wijnen en sappen zijn biologisch en zo veel mogelijk fair trade, het verpakkingsmateriaal is gemaakt van gerecycled karton.

Juiste project

Herman en Hugo kennen elkaar sinds 2002. De mannen spraken geregeld over een samenwerking, maar het juiste project kwam nog niet voorbij. Tot de overname van SUGO Pizza zich aandiende. Hugo was inmiddels vanuit de Hotelschool de IT ingerold en Herman was eigenaar van diverse horecaondernemingen. In juli van dit jaar werd Herman Hell gekozen tot Meest Markante Horecaondernemer van Zuid-Holland-Zuid.

Uitbreiding

Na de overname van de drie SUGO-vestigingen in Rotterdam (2) en de vestiging in Amsterdam hebben de ondernemers het plan opgevat om twintig SUGO-vestigingen te openen de komende vijf jaar. In de toekomst worden ook mogelijkheden gezien locaties te openen in het buitenland.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Westergasfabriek kiest voor The Food Line-up

Catering - De Westergasfabriek heeft The Food Line-up gekozen als preferred cateringpartner. Na een intensieve selectieprocedure, ziet de Westergasfabriek in The Food Line-up de partner die lekker en goed eten verbindt met duurzaamheid, iets wat aansluit bij de ambities van de Westergasfabriek.

The Food Line-up daagt met eigen cateringconcepten organisatoren uit het eten en drinken op evenementen te verduurzamen. De Westergasfabriek onderstreept met deze keuze de rol die zij voor zichzelf ziet in het gangbaar maken van duurzaam georganiseerde evenementen.

Uniek

Sinds 2012 verbetert The Food Line-up met ‘groene’ foodtrucks het aanbod van eten op festivals. Inmiddels is het bedrijf doorgegroeid naar een fullservice-cateringbureau dat samenwerkt met meer dan 200 foodspecialisten om de catering voor onder andere congressen, walking en sit down dinners te verzorgen. De cateringconcepten van The Food Line-up worden gemaakt door specialisten. Elk evenement krijgt daardoor een unieke line-up. die bestaat uit verschillende chefs, foodspecialisten en aankleding.

Groene partners

De Westergasfabriek en The Food Line-up zullen intensief samenwerken in het verduurzamen van de evenementensector. Samen maken zij het bereik nog groter door een deel van hun gezamenlijke inkomsten te reserveren voor groene lokale initiatieven.

Bron: The Food Line-up/ @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Coca-Cola wil CO2-uitstoot in 2020 met 50% terugbrengen

Verduurzaming – De bekendmaking van de pilotresultaten met de vernieuwde diesel en de mededeling dat de proef wordt uitgebreid naar negen vrachtwagens, is slechts een tussenstop op de ambitieuze weg die Coca-Cola aflegt om de CO2-uitstoot in 2020 uiteindelijk met 50 procent te verminderen.

De opkomst bij Coca-Cola European Partners in Dongen was groot. Alle partners in het proces naar verdere verduurzaming van het bedrijf waren aanwezig. De pilot met vernieuwde diesel (de zogenaamde B30 diesel, red) die in 2016 werd ingezet met de logistieke partners is zo succesvol dat deze in 2017 verder wordt opgeschaald. De hernieuwbare diesel, dat een combinatie is tussen gewone diesel en biodiesel afkomstig van restafvalvermindert de CO2-uitstoot met 24% per vrachtwagentank, blijkt uit de proef. Dit jaar wordt de pilot daarom uitgebreid naar 9 vrachtwagens. Coca-Cola voert de pilot met de hernieuwbare diesel B30 uit in samenwerking met DAF Trucks, Nijol oliemaatschappij en vervoerders Boonzaaijer, Van Rijen en Zandbergen.

Rein de Jong, Director Supply Chain Nederland toonde zich content met de resultaten, maar wist niet te vertellen of het bedrijf nu aan het begin staat van een nieuwe weg of juist halverwege: “Iedere keer doen zich nieuwe technologische kansen voor om weer opnieuw naar het gehele proces te kijken om milieuwinst te boeken.” Om de hele keten te verduurzamen wordt steeds gekeken naar alle stappen in het proces. “Naast allerlei water- en energiebesparingsmaatregelen in onze fabriek in Dongen werken we ook aan het zuiniger maken van het transport en het koelen van onze dranken.”

Karen Maas, wetenschappelijk directeur aan de Erasmus Universiteit en als een van de sprekers aanwezig bij de presentatie van de pilotresultaten, gaf aan wat de maatschappelijke impact is van initiatieven zoals die van Coca-Cola European Partners: “De waarde van een bedrijf wordt steeds meer gevormd door andere zaken. Waar het vroeger om fysieke zaken en bezittingen ging, wordt de waarde nu vooral gevormd door niet-tastbare zaken als reputatie, vertrouwen,  toekomstbestendigheid en duurzaamheid.” Zij pleitte daarom voor een geïntegreerd jaarverslag waarin de jaarcijfers in relatie worden gebracht met verduurzaamingsresultaten. “We moeten af van de twee afzonderlijke rapportages”

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

PepsiCo maakt serieus werk van ‘duurzaamheid’

Industrie – PepsiCo gaat de komende tien jaar serieus werk maken van het verduurzamen van de productportfolio door onder meer het suikergehalte in een aantal producten fors te verminderen. Ten minste twee derde van de dranken zullen voor 2025 per 0,35 liter minder dan 100 calorieën bevatten uit toegevoegde suikers.

PepsiCo Nederland voertdeels via partners - de bekende merken als 7UP, Cheetos, Doritos, Duyvis, Gatorade, Lay's, Mountain Dew, Naked, Pepsi, Quaker, Smiths en Snack a Jacks. Naast het verminderen van het zoet- en suikergehalte in bepaalde producten wil het bedrijf ook de aandacht richten op producten zonder of met weinig calorieën.

De stappen maken onderdeel uit van een veel breder omvattend duurzaamheidsoffensief dat het bedrijf de komende jaren wil doorvoeren. Op basis van de meest recente voedingsrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere autoriteiten zal PepsiCo doorgaan met het gezonder en verantwoorder maken van de producten, ook om op die manier meer tegemoet te komen aan de wensen van de consument. Dit betekent verminderd gebruik van toegevoegde suikers, verzadigde vetten en natrium.

Dagelijks nuttigen consumenten overal ter wereld, in ruim 200 landen en gebieden, meer dan een miljard keer PepsiCo-producten. Het bedrijf had in 2015 een netto-omzet van meer dan 63 miljard dollar. Het productportfolio biedt een breed scala aan voedingsmiddelen en dranken, waaronder 22 merken die elk een geschatte retailjaaromzet hebben van meer dan 1 miljard dollar.

Bron: PepsiCo

Auteur: Steffen van Beek