Foodvalley Summit The Protein Plan(et)

Datum: 
17 oktober
Datum van: 
17-10-2019
Datum tot: 
donderdag, oktober 17, 2019
Locatie: 
De Wageningsche Berg Congress Center & Hotel
Plaats: 
Wageningen
Land: 
Nederland

Nieuwe voedingsconcepten voor ouderen met dementie

Zorg - Vandaag start een onderzoek naar de effecten van lekker eten en drinken op het welzijn van ouderen met dementie. Zes organisaties voeren het onderzoek uit in verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord in Wageningen onder de naam ‘De vergeten maaltijd’.

Esmée Doets (onderzoeker consumentengedrag en gezondheid bij de Wageningen University & Research, één van de zes organisaties): “Eerder onderzoek ging vooral over de effecten van voeding op de fysieke toestand van deze doelgroep. Wij richten ons in dit onderzoek op het welzijn. Lekker eten en drinken dragen daar in belangrijke mate aan bij, maar zijn ook lastig door lichamelijke en geestelijke problemen. Daarom onderzoeken wij nieuwe voedingsconcepten en innovatieve interventies die daar aan bijdragen én willen we er voor zorgen dat eten en drinken een centrale rol krijgen in de dagelijkse zorg voor deze doelgroep.”

Bij het zoeken naar oplossingen zoomt het multidisciplinaire team vooral in op de mens zelf. Doets: “We onderzoeken bijvoorbeeld of we de eetomgeving kunnen aanpassen aan de individuele behoefte van een oudere, waardoor zijn eetlust verbetert. Denk aan virtueel samen aan tafel eten met familie en vrienden.”

Nieuw productaanbod

Daarnaast richt het onderzoek zich op het oplossen van de factoren die eten en drinken moeilijk maken voor deze doelgroep, zoals verminderde motorische vaardigheden, eetlust, herkenning van eten, drinken en maaltijdmomenten en kauw-, slik- en gebitsproblemen. Dat gebeurt door te zoeken naar een vernieuwend productaanbod dat past bij de voorkeuren en fysieke mogelijkheden in verschillende fases van dementie. Een voorbeeld is bekende producten maken met een makkelijke textuur met behulp van 3D food printing.

Meetmethode voor kwaliteit van leven

Naast een vernieuwend productaanbod en persoonlijke eetomgevingen wil het team een methode ontwikkelen voor het meten van de kwaliteit van leven bij ouderen met dementie. Doets: “Normaal gesproken wordt dat met een standaard vragenlijst bepaald, maar dat kan niet bij deze doelgroep. Op basis van gedragskenmerken kunnen we wellicht afleiden hoe ‘tevreden’ de ouderen zijn. Ook de observaties van de zorgverleners en de tevredenheid van de mantelzorgers zijn hier een belangrijk meetpunt.”

Opschaling

Het onderzoek start in Wageningen met het doel om later op te schalen. Doets: “Met de bevindingen uit dit onderzoek zullen we beleid ontwikkelen over de rol van voeding in de zorg. De nieuwe meetmethode levert daar belangrijke input voor. Ook doen we een voorstel voor aanpassingen in zorginstellingen die personeel de ruimte geven om voldoende tijd en persoonlijke aandacht te besteden aan eten en drinken.”

Zes organisaties

Het drie jaar durende onderzoek vindt plaats bij Oranje Nassau’s Oord, één van de zorglocaties van Zinzia Zorggroep in Wageningen. Zij richten zich op kwetsbare ouderen in de Veluwezoom, De Vallei en Over-Betuwe. Adviseur Wim Huizing en Zinzia Zorggroep namen het initiatief voor dit onderzoek en stelden een multidisciplinair team samen van zes organisaties. De overige betrokken partijen zijn: totaalleverancier in eten en drinken voor de zorg Huuskes, Wageningen University & Research, innovatieadviesbureau Innovation Playground en facilitair adviesbureau CareFacilitair.

Bron: WUR

Auteur: Steffen van Beek

Nederland krijgt nieuw instituut voor voedselveiligheid

Voedselveiligheid - Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut voor voedselveiligheid. De nieuwe organisatie draagt de naam Wageningen Food Safety Research (WFSR). Vandaag was de ondertekening van de documenten voor het nieuwe instituut.

Door het samenvoegen van beide organisaties ontstaat een unieke kennisinstelling voor de voedsel- en voederveiligheid in Nederland. Het nieuwe instituut kan de laboratoriumondersteuning voor de NVWA en de rijksoverheid effectiever en kennisintensiever uitvoeren. Door deze samenvoeging wordt de kennis op het terrein van voedsel- en voederveiligheid en voedselfraude vergroot. Het nieuwe instituut maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research.

Wageningen Food Safety Research moet de steunpilaar zijn bij incidenten en crises voor de NVWA, de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en speelt een rol bij milieu-incidenten en (voedsel)vergiftigingen. Daarnaast functioneert WFSR tevens als nationaal en Europees referentielaboratorium.

Samenwerking

Het RIKILT (230 medewerkers) en het Laboratorium voor Voeder- Voedselveiligheid (130 medewerkers) werken al geruime tijd samen en zitten ook in hetzelfde gebouw op de Wageningen Campus.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Jumbo Verberne heeft eerste verspillingsschap van Nederland

Duurzaamheid - Het eerste verspillingsschap van Nederland is geopend bij de Jumbo-supermarkt van George Verberne in Wageningen. In dit winkelschap staan producten gemaakt van ingrediënten die anders verspild zouden worden.

In het schap liggen allerlei producten die gemaakt zijn van producten die anders weggegooid, vergist of verwerkt zouden worden tot diervoeding. In het schap liggen u producten zoals soep van kromme groente, bier van oud brood of zeep gemaakt van sinaasappelschillen. Via deze langlopende campagne willen Jumbo Verberne en de ondernemers van het platform Verspilling is Verrukkelijk de consumenten prikkelen om minder voedsel te verspillen. Wageningen University & Research gaat via het verspillingschap onderzoek doen naar de consumentenacceptatie van deze geredde producten.

Het schap werd in gebruik genomen door Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research, Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen en een aantal meewerkende partners. Een daarvan is GRO Mushrooms dat vooralsnog als enig bedrijf met een vers product in het schap staat. GRO kweekt mushrooms op koffiedik dat wordt verzameld bij bedrijven. Op die manier ontstaat een circulair systeem. De andere producten in het verspillingsschap zijn lang houdbare producten.

Bron WUR/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

World Food Center moet mix van wonen en werken worden

Ontwikkeling - Het World Food Center in Ede wordt steeds concreter. Afgelopen week hebben de gemeente en WFCD hebben het ontwikkelkader aan het gemeentebestuur van Ede gepresenteerd. Het kenniscentrum  wordt een ‘hybride plek’ waar leren, werken, wonen, beleven, ontspanning en ontmoetingen centraal staan.

Het World Food Center is een ambitieus initiatief van de gemeente Ede, de provincie Gelderland, WFC Development (Van Wijnen Groep en Green Real Estate) en de WUR (Wageningen University & Research). Ook een aantal levensmiddelenbedrijven zijn bij het project aangesloten. Het moet een plek worden waar mensen kunnen zien waar ons voedsel vandaan komt en hoe ons eten wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en geconsumeerd.

Het WFC moet een soort internationale ontmoetingsplaats worden voor consumenten, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Vaste onderdelen zijn het WFC Experience Center, businessgebouwen, een hotel- en congresfunctie, short stay-faciliteiten en woningen.

Het WFC wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige kazernes Friso en Maurits in Ede, pal naast station Ede-Wageningen.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Online Ontbijtmeter leert kinderen gezonder ontbijten

Onderwijs - Om kinderen te leren wat een gezonde start van de dag is, heeft Wageningen University & Research in samenwerking met het Nationaal Schoolontbijt en Kenmerk Educatief een online Ontbijtmeter ontwikkeld. Een lesmethode waarbij kinderen individueel feedback krijgen op hun ontbijtgedrag.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat ontbijteducatie het kennisniveau van kinderen verhoogt en de kwaliteit van het ontbijt verbetert. In dit onderzoek, uitgevoerd in 2016 binnen de Publiek Private Samenwerking ‘Hoe ontbijt jij?’, is onder 267 basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 in Rotterdam, Tilburg en Arnhem ook onderzocht welke lesmethode het beste werkt om het ontbijtgedrag van leerlingen te verbeteren. In totaal zijn drie verschillende lesmethoden getoetst. Ten eerste een traditionele, klassikale les met een centrale presentatie en opdrachten. Daarnaast een lesmethode met filmpjes van bekende rolmodellen die uitleg geven over gezond ontbijten. En tenslotte een aanpak waarbij kinderen hun eigen ontbijt invullen en daar individuele feedback op krijgen.

Individuele feedback

De kinderen boekten bij de individuele feedbackmethode de grootste vooruitgang in hun kennis over een gezond ontbijt en in hun ontbijtgedrag. Deze lesmethode is vertaald naar een ontbijtmeter, die nu online beschikbaar is (www.ontbijtmeter.nl). Kinderen ontdekken met de Ontbijtmeter hoe gezond hun ontbijt is en hoe ze de kwaliteit van hun ontbijt kunnen verbeteren.

Bron: WUR

Auteur: Steffen van Beek

Rijnstate treedt toe tot Alliantie Voeding in de Zorg

Zorg - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem treedt toe tot de Alliantie Voeding in de Zorg. Deze alliantie is in 2007 opgericht door Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen University en doet onderzoek naar het effect van voeding in de zorg om zo gezondheidswinst te behalen.

De toetreding van Rijnstate, als groot topklinisch ziekenhuis, vergroot de onderzoekspotentie van de Alliantie Voeding. Enerzijds door specifieke expertise op het gebied van overgewicht en anderzijds door een groter aantal patiënten met chronische ziekten dat in onderzoeken kan worden geïncludeerd. Vandaag tekenden de partijen een overeenkomst.

Door samen te werken in de regio en met het netwerk beogen de partners (inter)nationaal bij te dragen aan effectieve aandacht voor voeding in de zorg. Hiermee versterken zij het profiel van de Provincie Gelderland en Oost Nederland op het snijvlak ‘Food’ en ‘Health’.

Alliantie

De Stichting Alliantie Voeding in de Zorg gaat voor gezondheidswinst door aandacht voor voeding en leefstijl. Ziekenhuis Gelderse Vallei, Wageningen Universiteit en Rijnstate zijn de kernpartners om wetenschappelijke inzichten toepasbaar te maken in de medische zorg zowel voor, tijdens als na behandeling. Met de partners Opella en Gemeente Ede worden in de zorgketen en op wijkniveau inzichten ingebed.

Bron: Rijnstate

Auteur: Steffen van Beek

Louise Fresco treedt terug uit Raad van Bestuur Unilever

Persoonlijk - Unilever heeft vandaag aangekondigd dat prof. Louise Fresco bij de eerst volgende aandeelhoudersvergadering zal terugtreden uit de Raad van Bestuur van Unilever.

Fresco stelt zich na acht jaar niet meer verkiesbaar voor een volgende termijn. De bestuursleden Nils Andersen, Laura Cha, Vittorio Colao, Marijn Dekkers, Ann Fudge, Judith Hartmann, Mary Ma, Streef Masiyiwa, Youngme Moon, Graeme Pitkethly, Paul Polman, John Rishton en Feike Sijbesma hebben zich wel beschikbaar gesteld voor herverkiezing

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco is sinds 1 juli 2014 ook voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek

Subway opent op Campus Wageningen lunchlocatie voor studenten en personeel

Convenience - Broodjesketen Subway heeft op Campus Plaza van de universiteit in Wageningen een lunchlocatie geopend voor studenten en universiteitspersoneel.

Campus Plaza is een nieuw wooncomplex voor studenten met winkelvoorzieningen en horeca, waaronder de nieuwe Subway-vestiging. Het is het eerste bedrijf dat op Campus Plaza haar deuren opent. “We zijn met de opening precies op tijd voor de Algemene IntroductieDagen voor nieuwe studenten”, zegt Subway-ondernemer Arno van Dam. “De studenten zijn klaar voor de start en wij ook. Tijdens de drukke introductieweek kunnen ze hier even bijkomen onder het genot van een versbereide Sub. Binnen of op het terras.”

Lunch
Doordeweeks lopen er op de campus bijna 12.000 studenten en 5.000 medewerkers rond. Velen daarvan zijn dagelijks op zoek naar een lekkere lunch. “En met name bij studenten zijn Subway sandwiches favoriet. In ons ruime, nieuwe pand hebben ze alle ruimte om hiervan te genieten”, aldus Van Dam die samen met zijn vriendin ook een Subway in de Wageningse Hoogstraat runt. Toen Campus Plaza ontwikkeld werd, besloot Van Dam ook op et universiteitsterrein een vestiging te openen.
Subway telt wereldwijd ruim 44.800 vestigingen in 112 landen met in Nederland 178 restaurants.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Paul Peter Blonk