Intrakoop en Foodstep introduceren Zorgmonitor Duurzaam & Gezond

Samenwerking – Bureau Foodstep en zorginkoper Intrakoop hebben samen het initiatief genomen om zorgorganisatie te helpen bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes bij het inkopen van eten en drinken. Daartoe is de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond gelanceerd. Beide partijen hebben een vijfjarige samenwerking afgesproken

Doel is om het huidige assortiment van eten en drinken in de zorgsector te verduurzamen en gezonder te maken, samen met leveranciers, fabrikanten en zorginstellingen zelf. Foodstep en Intrakoop, waarbij  ruim 550 leden zijn aangesloten, geven met de samenwerking gehoor aan de wens van zorginstellingen om maatschappelijk verantwoord in te kopen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen is een belangrijk thema voor veel organisaties, ook in de zorg. Duurzaam inkopen is daarnaast een van de onderdelen van de Green Deal, die onlangs is ondertekend door minister Bruno Bruins van VWS en diverse organisaties, waaronder Intrakoop. Het doel van de Green Deal is dat alle zorginstellingen in 2050 klimaatneutraal zijn. Met de introductie van de monitor willen beide partijen de zorgsector bewuster maken van gezondere opties en zo hun inkoopgedrag  beïnvloeden.

Zorgmonitor

De Zorgmonitor Duurzaam & Gezond is een interactieve tool die aan de hand van objectieve parameters de gezondheid en duurzaamheid van voedsel en drankproducten meet. Dit doet het op basis van volumes en/of inkoopwaarde en rapporteert op organisatie-, locatie-, productgroep- en productniveau. De gezondheid wordt gemeten aan de hand van eigenschappen bepaald door het Voedingscentrum en de duurzaamheid aan de hand van keurmerken die voldoen aan de criteria zoals opgesteld door PIANOo, het expertisecentrum aanbestedingen van het Ministerie van Economische Zaken.

De metingen worden gedaan op basis van data van Foodstep’s zusterorganisatie PS in Foodservice. Zij beheren een databank waar producenten hun declaraties (nutriënten-info, allergenen-info, keurmerken van toepassing) moeten aanleveren. Zo kan snel informatie verzameld worden over bijvoorbeeld, nutriënten, zoals zout, suiker en verzadigde vetten. Deze informatie wordt gepresenteerd in de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond zodat de leden van Intrakoop met die informatie hun inkoop en beleid kunnen bijsturen waar nodig. In de aankomende 6 maanden zal er begonnen worden om de eerste leden en distributeurs samen te brengen. Beide partijen hebben de ambitie dat binnen 3 jaar de helft van de 550 leden is aangesloten op de zorgmonitor.

Bron: Foodstep/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek