Colofon

FoodClicks is een uitgave van Uitgeverij FootPrint

Postbus 1049

3900 BA Veenendaal

telefoon: 0318 - 769097

 

Redactie

Steffen van Beek

Martijn Louws

Judith Kloppenburg

Paul Blonk

Gerard de Graaff (videograaf)

Jacques Jullens (fotograaf)

 

Communicatie-advies

Vakmedianet: Rafke Kraakman, te. 088-5840670, rafkekraakman@vakmedianet.nl en Frank van Tent Beking, tel. 088-5840748, frankvantentbeking@vakmedianet.nl

 

Algemene e-mail adressen;

internet: www.foodclicks.nl