23 organisaties tekenen intentieverklaring om agri en zorg aan elkaar te verbinden

Met de intentieverklaring geven de organisaties aan significante winst voor milieu, mens en dier te willen realiseren

Zorg - 23 organisaties in Nederland ondertekenen donderdag in Groningen een intentieverklaring om in de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe agri en zorg nauwer met elkaar te verbinden. De intensieve samenwerking moet volgens de organisaties leiden tot belangrijke winst voor milieu, mens en dier.

In Groningen, Friesland en Drenthe willen we écht werk maken van de voedseltransitie. Er moet actie worden ondernomen en hard worden gewerkt aan concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050, aldus de ondertekenaars in een gezamenlijke verklaring. Onder de 23 organisaties die donderdag de samenwerking en intentieverklaring tekenen zijn Antonius Zorggroep, Circulair Friesland, De Friesland Zorgverzekeraar, De Streekboer.nl, Distrivers, Intrakoop, LTO Noord, Rabobank Noord-Nederland, Stichting Diverzio, Van Hall Larenstein, Ziekenhuis Nij Smellinghe en ZuidOost Zorg.

Winst
De intentieverklaring is bedoeld als overkoepelend document. Partijen onderschrijven dat zij positief kunnen en willen bijdragen aan de in de intentieverklaring beschreven doelstellingen. Voor sommige partijen betekent dit een eerste stap op weg naar samenwerking en voor anderen een intensivering van de samenwerking. Door het ondertekenen van de intentieverklaring geven de organisaties aan significante winst voor milieu, mens en dier te willen realiseren, concreet actie gaan ondernemen en waar mogelijk gaan versnellen. Korte transparante voedselketen(s) in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe zijn hiervoor een voorwaarde. Gezamenlijk willen zij een kopgroep vormen om dit daadwerkelijk te realiseren.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Paul Peter Blonk