Aantal festivals groeit opnieuw, maar bezoek neemt af

Entreeheffende festvals zoals Dance Valley doen het in de regel betere qua bezoek dan de vrij toegankelijke festivals

Marktcijfers - In 2017 is met een totaal van 954 festivals, het aantal festivals opnieuw toegenomen, maar het totaal aantal bezoekers aan deze festivals is echter licht afgenomen. Dit jaar ontvingen de festivals 26,6 miljoen bezoeken tegenover 26,7 miljoen bezoeken in 2016. Een daling die ook is te wijten aan vrij toegankelijke festivals.

De cijfers zijn afkomstig van de Festivalmonitor die vandaag, donderdag 13 september, zijn gepresenteerd. De festivalcijfers laten een verschil zien tussen vrij toegankelijke en entreeheffende festivals. Bij de vrij toegankelijke festivals is sprake van een daling en bij de entreeheffende festivals van een stijging. Zowel in aantal festivals als in bezoekaantallen. Het verschil tussen het aantal entreeheffende en het aantal vrij toegankelijke festivals was in 2017 ook aanzienlijk groter dan in 2016.

Bestedingsbedrag

De bezoekers gaven in 2017 in totaal ruim €663 miljoen uit op festivals, een bedrag dat los staat van de ticketprijs. Hoeveel er specifiek aan eten en drinken wordt uitgegeven wordt niet berekend. Het bestedingsbedrag is nu inclusief de merchandising. Ongeveer 75% van deze bezoekersuitgaven werden gedaan op muziekfestivals. De totale bruto recette is gestegen ten opzichte van 2016, met name in de muziekfestivals. De gemiddelde ticketprijs van festivals is in 2017 ook licht gestegen.

De Festival Monitor 2018 brengt de branchecijfers kunst- en cultuurfestivals over 2017 in kaart. Onderzoeksbureau Respons doet dit onder auspiciën van Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Respons is een informatie- en onderzoeksbureau op het gebied van evenementen in Nederland.

Bron: Respons/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek