ABN AMRO kiest niet bewust voor ‘beter leven’ kip, ook milieukip is welkom

Wilbert Hilkens van ABN AMRO

Reactie - Wakker Dier heeft ten onrechte gemeld dat ABN Amro tegen de 'plofkip' zou kiezen. Wilbert Hilkens sectormanager dierlijke sectoren bij ABN Amro, stelt dat de bank vindt dat er toekomst is voor de 'plofkip', een woord dat hij stigmatiserend vindt. In plaats daarvan stelt hij een nieuwe geuzennaam voor: milieukip.

De afgelopen week is in de media gesuggereerd dat ABN AMRO bewust kiest voor welzijnskip (kippenvlees met `beter leven´ -1 ster) boven de milieukip (zonder 'beter leven' ster). Feit is dat de cateraar van ABN AMRO, La Place, deze keuze maakt. Wakker Dier zette deze keuze van La Place in de schijnwerpers door middel van een persbericht. Dit is een begrijpelijke actie: La Place wil graag laten weten dat zij dierenwelzijn hoog op de agenda heeft staan. Daarmee kiest zij, bewust of onbewust voor dierenwelzijn boven het milieu: per slot van rekening neemt per kilogram kip de carbon footprint en het landgebruik toe met circa 20%, zie hiervoor het onderzoek dat ABN AMRO deed samen met Blonk Milieuadvies in 2011.

ABN AMRO betreurt het dat dit wordt opgehangen aan de zogenaamde 'plofkip' van Wakker Dier. Deze kreet werkt stigmatiserend voor het overgrote deel van de vleespluimveehouders in Nederland. Ondernemers die er dagelijks alles aan doen om hun dieren zo goed mogelijk te houden. Tegelijkertijd werkt het stigmatiserend voor 90-95% van de consument: het overgrote deel van de Nederlandse huishoudens consumeert immers deze kip. ABN AMRO respecteert de keuze van haar cateraar, maar wil benadrukken dat zij niet zelf deze keuze maakt.

ABN AMRO meent dat zowel producenten als consumenten belang hebben bij het bestaan van verschillende segmenten, zoals welzijnskip, milieukip en biokip. Aldus Wilbert Hilkens van ABN AMRO.

Bron: Foodlog/ABN AMRO

Auteur: Steffen van Beek