Bestelplatform Happie zoekt eerlijke balans in kosten

Bestelsite – Bestelplatform Happie is klaar om te starten. Het platform dat de kosten eerlijker wil verdelen tussen de ondernemers en de klanten wil starten met 25 ondernemers in Enschede en dan verder uitrollen.

Happie moet naast de bekende online bestelpatorms een betaalbaar alternatief worden voor het bestellen van eten en is een initiatief van de ondernemers Nick Stemerdink, Patrick Hermans en Singalita Dalhoeven. Happie is volgens hen veilig en eenvoudig in gebruik, maar biedt vooral een transparant verdienmodel. Happy heeft afhankelijk van de online-omzet van een horecabedrijf drie pakketten (Happy, Happier, Happiest), maar tot 1000 euro omzet is het programma gratis.

Het plan is om te starten in Enschede zodra er zich minimaal 25 restauranthouders hebben aangemeld. “De consument moet uiteraard wel wat te kiezen hebben. Zodra Enschede enthousiast is gemaakt breiden we als een olievlek uit richting overige Twentse steden, om uiteindelijk landelijk te gaan.”, aldus Nick Stemerdink, mede-initiatiefnemer van Happie.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek