Betere ordening in keurmerken duurzaamheid

Foodservice - De Alliantie Verduurzaming Voedsel wil met de overheid en maatschappelijke organisaties kijken over er een betere ordening is aan te brengen in de veelheid aan duurzaamheidskeurmerken op voedsel. Een duidelijkere ordening moet consument en fabrikant helpen in het maken van een gefundeerde keuze.

Het gaat om de vraag of er een objectieve ordening kan worden aangebracht in de veelheid aan keurmerken zoals die nu op verpakkingen worden gezet. Partijen willen daarom vaststellen hoe een goed, robuust en betrouwbaar keurmerk eruit ziet. Hiermee zou de consument een gefundeerde keuze kunnen maken. Ook helpt het bedrijven die hun producten willen voorzien van een keurmerk of op basis van keurmerken willen inkopen.

Aalt Dijkhuizen, voorzitter Alliantie Verduurzaming Voedsel: “Met dit initiatief wil de Alliantie een bijdrage leveren aan de betekenis van keurmerken en tot een overzicht komen van robuuste keurmerken die een duidelijke duurzaamheidsmeerwaarde hebben. Belangrijk om zowel consumenten als bedrijven te helpen in het maken van beter onderbouwde keuzes”.

De Alliantie vindt het belangrijk dat keurmerken extern getoetst worden zodat ze waarmaken wat ze beloven. Natuurlijk is het aan bedrijven en consumenten zelf of en hoe ze met keurmerken rekening willen houden en welke ze willen gebruiken. Keurmerken zijn privaat en vaak ook internationaal, waarin niet zomaar ‘door derden’ gesnoeid kan worden.

Met een zekere regelmaat laait de discussie over de betekenis, het gebruik en de toekomst van duurzaamheidskeurmerken op. Keurmerken gaan vaak over één verduurzamingsthema. De betekenis van veel keurmerken en hun bijdrage aan verduurzaming is lang niet altijd duidelijk en soms ook onderling tegenstrijdig. De Alliantie vindt het belangrijk dat bedrijven en consumenten hierin beter inzicht (kunnen) krijgen. De Alliantie werkt aan verduurzaming van voedsel langs negen thema’s. Dat is per definitie niet in één keurmerk te vatten.

Bron: Alliantie Verduurzaming Voedsel

Auteur: Steffen van Beek