Bewuste Visweek moet consument bewust maken van viskeurmerken

Bewuste Visweek wordt samen met Wereld Natuur Fonds georganiseerd

Actieweek - Van 25 september tot 1 oktober is het weer Bewuste Visweek. De onafhankelijke keurmerken MSC (duurzame wilde visvangst) en ASC (verantwoorde viskweek) organiseren de week samen met steun van het Wereld Natuur Fonds.

In deze week zijn er diverse acties in supermarkten, bij foodketens en een aantal visdetaillisten om de twee keurmerken Marine Stewardship Council (MSC) en Aquaculture Stewardship Council (ASC) te promoten. Doel is de visconsument bewust maken dat hij kan bijdragen aan gezonde oceanen, meren en rivieren. Bekende vismerken als Queens en Ouwehand, en bedrijven als Hema en Sodexo doen mee met de actieweek.

De groei van de verkoop van visproducten met ASC- of MSC-keurmerk is in de eerste helft van 2017 met bijna 30% gestegen. Wereldwijd staat het overgrote deel van de gemonitorde visbestanden echter onder grote druk. Door de grote vraag naar vis is de aquacultuurindustrie de afgelopen decennia sterk gegroeid.  Wanneer viskweek niet goed beheerd wordt, kan het eveneens een reeks van negatieve effecten hebben. Denk hierbij aan watervervuiling, ontsnappingen, vervuiling van de zeebodem, verstoringen voor beschermde diersoorten en aantasting van de natuurlijke omgeving.

Het stimuleren van een duurzame visserij en een verantwoorde viskweek is dus van groot belang voor de gezonde oceanen, meren en rivieren. Door de vraag en verkoop van vis met het ASC- en MSC-keurmerk ontstaat er een prikkel voor vissers en kwekers om rekening te houden met het milieu.

Bron: MSC

Auteur: Steffen van Beek