Brancheorganisatie beoordeelt regeerakkoord als ‘niet positief voor de horeca’

KHN-voorzitter Robèr Willemsen beoordeelt het regeerakkoord als ‘niet positief voor de gemiddelde horecaondernemer’

Horeca - Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) beoordeelt het regeerakkoord van Rutte III als ‘niet postief voor de gemiddelde horecaondernemer’. Vooral de btw-verhoging van 6 naar 9 procent zal volgens KHN een negatieve impact op de horeca in Nederland hebben.

De maatregel om het lage btw-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6 naar 9 procent zorgt voor hogere consumentenprijzen. Bij gelijke bestedingen van die consument leidt dit tot minder omzet voor horecaondernemers. Dat tast groeikansen en dus werkgelegenheid aan, zo oordeelt KHN. Volgens het regeerakkoord worden de vennootschaps- en de inkomstenbelasting lager en de zelfstandigenaftrek inkomstenbelasting beperkt. Dit compenseert niet genoeg, aldus KHN. “Al met al is het totaalbeeld voor de gemiddelde horecaondernemer niet positief”, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Positief
Koninklijke Horeca Nederland is wel positief over de aanpassing van het ontslagrecht en over het feit dat werkgevers medewerkers pas na drie jaar in vaste dienst hoeven te nemen. Voor kleine bedrijven wordt de loondoorbetaling en een aantal verplichtingen bij ziekte op één jaar gesteld. Daar staat voor die werkgevers een collectieve premie tegenover voor het tweede jaar ziekte. De transitievergoeding gaat echter vanaf de eerste dag tellen. Gelet op het arbeidsintensieve karakter van de horeca met seizoenen, pieken en dalen, is KHN er nog niet van overtuigd dat deze maatregelen al met al genoeg maatwerk bieden.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Paul Peter Blonk