CBL: Europese regulering brengt koopkracht in gevaar

CBL vreest dat consumenten straks meer kwijt zijn voor hun boodschappen als reguleringsplannen Europees Parlement doorgaan

Politiek – Ondanks waarschuwingen van de Europese consumentenbond (BEUC) is het Europees Parlement zodanig bezig met het reguleren van de hele Europese levensmiddelenketen, dat de consument straks meer geld kwijt zal zijn voor dezelfde boodschappen.

Die waarschuwing doet het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, aan de vooravond van een belangrijk besluit in Brussel over regulering van de levensmiddelenketen. De belangenvereniging spreekt zelfs van ‘nefaste gevolgen’, wat synoniem staat voor de rampzalige consequenties van het mogelijk nieuwe reguleringsbeleid.

Eén miljard euro

Het Europees Parlement (EP) zet erop in dat boeren en fabrikanten met méér dan één miljard euro aan omzet op jaarbasis onder nieuwe EU handelspraktijkenwetgeving voor de levensmiddelenketen beschermd zouden moeten worden tegen grote kopers (fabrikanten en retailers). De Nederlandse overheid daarentegen stelt zich op het standpunt dat in principe alleen kleine en middelgrote boeren en producenten (maximale jaaromzet 50 miljoen euro) onder de wetgeving bescherming behoeven. Dit is conform het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie, waar het CBL ook achter staat.

De Europese consumentenkoepel BEUC, waarvan ook de Nederlandse Consumentenbond lid is, maakt zich 'grote zorgen' over het de inzet van het EP en vreest voor duurdere levensmiddelen. 'In plaats van het MKB en boeren te beschermen creëert het parlement een situatie waarin grote producenten druk kunnen uitoefenen op exploitanten in de gehele toeleveringsketen in hun eigen economisch belang', aldus BEUC. Slechts een klein percentage van producenten realiseert meer dan 1,25 miljard euro omzet, waaronder Nestlé, Coca Cola en Unilever. 

In eigen zak

De Europese mededingingsdienst deelt de zorgen van de Europese consumentenkoepel BEUC. Het zou de druk die grote kopers kunnen uitoefenen op grote fabrikanten verminderen waardoor de marges kunnen oplopen. De dienst voorziet bovendien dat als grote fabrikanten hogere prijzen kunnen bedingen, zij dit voordeel niet zullen delen met boeren en tuinders en mkb-leveranciers maar in hun eigen zak zullen steken.

Woensdag komen EP, Commissie en lidstaten in Straatsburg voor de vijfde keer bijeen om tot een compromis te komen.  Het CBL roept de EU-lidstaten, en in het bijzonder vice-premier Carola Schouten, op de poot stijf te houden en de reikwijdte van de wetgeving te beperken tot MKB bedrijven en boeren.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek