Duurzaamheid levert Unilever forse groei op

IndustrieTopman Paul Polman, CEO van Unilever, is opgehouden met de driemaandelijkse financiële rapportages voor aandeelhouders en zet volledig in op milieu- en sociale duurzaamheidsprestaties. “We werken voor de consument en als we dat goed doen, krijgt de aandeelhouder zijn beloning”.

Polman deed zijn uitspraak tegen persbureau Reuter. In een vlijmscherp interview legt de topman uit waar het bij Unilever, maar ook andere grote internationale, organisaties om moet gaan; verantwoordelijkheid nemen voor een wereld waarin ruimte voor zakendoen blijft. Dat laatste kan in zijn optiek uitsluitend als er op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met producten en grondstoffen. Niet als vorm van altruïsme, onbaatzuchtigheid, maar simpel door het gezonde verstand te gebruiken.

De explosieve groei die Unilever doormaakt, met name in nieuwe markten, is volgens Polman voor een belangrijk deel het gevolg van 'de dingen steeds beter doen'. Twee voorbeelden noemt hij in het artikel. Lifebuoy, een in 1894 geïntroduceerde desinfecteerde zeep en gelanceerd als de ‘Royal Disinfectant Soap’ was bedoeld om mensen bewust te maken hun handen te wassen tegen allerlei ziektes. Recent (15 oktober jl., red. ) is met het merk een overeenkomst gesloten met United Nations om wereldwijd de Hand-Washing Day te promoten. “Het merk is een van onze snelste stijgers, mede dankzij de 250 miljoen mensen die het initiatief hebben gesteund”.

Ander voorbeeld is Pure It, een waterzuiverssysteem waar geen elektriciteit of gas aan te pas komt, maar schoon drinkwater oplevert. “Het is de mobiele telefoon van het drinkwater. We promoten het drinkwater, maar dan wel met ons systeem”.

Dat grote internationale concern hun verantwoordelijkheid moeten nemen, heeft volgens Polman, ook nog een andere reden. Het politiek framework waarbinnen concerns hun doelen kunnen stellen, wordt steeds ingewikkelder, omdat landen het hierover niet eens kunnen worden. Als bedrijf kun je dan beter zelf de noodzakelijke stappen gaan zetten.

Bron: FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek