Een derde ondernemers in de horeca doet zelf belastingaangifte

Iets minder dan de helft van de zelfstandigen heeft wel eens uitsrel van belastingaangifte gedaan

Onderzoek – Een derde van de ondernemers werkzaam in de horeca doet de belastingaangifte zelf. Het merendeel (92,2%) doet dit met het vertrouwen dat zij de aangifte correct hebben ingevuld. Dit blijkt uit een recente peiling in opdracht van de Belastingdienst onder zelfaangevers.

Iets minder dan helft van de zelfstandigen in de horeca zegt wel eens uitstel van belastingaangifte te hebben aangevraagd. Volgens de peiling van de belastingdienst geeft 72,2 procent echter aan voor dit de belastingaangifte voor 1 april in te dienen.

Het doen van aangifte is tegenwoordig een stuk eenvoudiger, omdat de Belastingdienst al veel privégegevens zelf invult. Ondernemers hoeven in principe dus alleen het zakelijke deel in te vullen. Het gaat dan met name om omzetgegevens en de ondernemersaftrek en de aftrek van zakelijke kosten. Over dit laatste geeft 86% aan weleens aftrekposten of aftrekbare kosten te hebben opgevoerd. Het vaakst worden daarbij genoemd:

Top 5 aftrekposten en aftrekbare kosten

1.   Zelfstandigenaftrek (64,5%)

2.   Kantoorkosten of werkplaatskosten zoals huur, onderhoud en inrichting (50,6%)

3.   Startersaftrek (46%)

4.   Autokosten (44,4%)

5.   Reiskosten zoals openbaar vervoer en fiets (38,3%)

Voor veel van deze aftrekposten geldt dat je ondernemer moet zijn voor de inkomstenbelasting. Bijna de helft van de ondernemers (45,2%) geeft aan de OndernemersCheck weleens te hebben gebruikt om dit te checken. Opvallend is dat 12% van de ZZP’ers zegt nog nooit aftrekposten of aftrekbare kosten te hebben opgevoerd. Onder ondernemers met personeel is dit slechts 3%.

Vanaf vrijdag 1 maart kunnen ongeveer 1,3 miljoen ondernemers. De meeste ondernemers die hun aangifte zelf doen, weten exact welke gegevens zij nodig hebben (71,7%). Bijna 8 op de 10 ondernemers (78,8%) zoeken deze bij elkaar voor zij aan de aangifte beginnen. Ondernemers vinden belastingaangifte doen overigens niet vervelend. Slechts 15,3% geeft aan het echt niet leuk te vinden. Bijna de helft van de ondernemers heeft nog nooit overwogen om de belastingaangifte uit te besteden (48,2%). Bij ondernemers die hier weleens over nadachten zijn de belangrijkste redenen hiervoor: onzekerheid over de aftrekposten waarop zij recht hebben (21,5%) en onzekerheid over welke zakelijke kosten zij mogen aftrekken (20,8%).

Bron: Belastingdienst/@FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek