Loondoorbetaling zieke medewerkers wordt makkelijker in de horeca

Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie wordt makkelijker en duidelijker voor werkgevers in de horeca

Horeca - Veel werkgevers in de horeca hebben moeite met de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de re-integratie, terwijl zij zich dat niet altijd bewust zijn. Een nieuw pakket per 1 januari 2020 om ondernemers daarbij te helpen, maakt onderdeel uit van de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Veel kleine werkgevers hebben geen idee wat zij allemaal hadden moeten regelen als een werknemer langdurig uitvalt. Zo is de werkgever wettelijk verplicht het loon maximaal twee jaar door te betalen en moet hij zich inspannen voor re-integratie. Binnen kleine horecabedrijven is dat een forse opgave. Om werkgevers daarin tegemoet te komen, worden loonbetaling en re-integratie bij ziekte vanaf 2020 makkelijker en duidelijker. De volgende zaken veranderen:

  • In de eerste plaats is er vanaf 1 januari 2020 een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering die helpt bij langdurig ziekteverzuim en een re-integratieplan. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
  • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De medewerker zelf krijgt een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers.

Op de website hoewerktnederland.nl/onderwerpen/loondoorbetaling-bij-ziekte wordt hierover meer informatie gegeven en zijn verhalen te bekijken van collega-werkgevers over welke keuzes zij hebben gemaakt. Ook is er een keuzekaart met een overzicht van de mogelijkheden voor een werkgever om aan zijn verplichtingen te voldoen rond ziekte en re-integratie.

(Informatie afkomstig van Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid)

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek