‘Meer belangstelling voor wijnen met lager alcoholpercentage’

Wijnpresentatie bij Verbunt

Onderzoek – ‘Onder invloed van het groeiende bewustzijn van een verantwoorde en gematigde alcoholconsumptie staan consumenten meer open voor varianten met minder alcohol.’ Die conclusie was te horen tijdens het jaarfeest van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW).

Ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van de KVNW was een bijeenkomst georganiseerd waar verschillende sprekers hun toekomstverwachtingen uitspraken over de wijnhandel en –consumptie in Nederland. Tevens werden de resultaten gedeeld van het internationale onderzoeksbureau Wine Intelligence. Het onderzoek liet zien dat men in Nederland bewuster met wijn omgaat. Niet alleen neemt het aantal momenten waarop wijn wordt gedronken af, ook geeft ruim een derde van de consumenten aan, dat het belangstelling heeft voor wijnen met een lager alcoholpercentage.

In landen met een relatief hoge wijnconsumptie, vlak de afname in hoeveelheid iets af. Zo lieten de uitkomsten zien. Verder is het groeiende aantal ouderen en daarmee het welvaartsniveau sterk van invloed op de wijnconsumptie. In Nederland is duidelijk sprake van een toenemende belangstelling voor alcoholvrije dranken. Mede door het succes van alcoholvrij bier is er ook sprake van een toenemende vraag naar alcoholvrije wijn, zij het mondjesmaat.

Voorlichting

De KVNW zet als brancheorganisatie in op de verkoop en ontwikkeling van wijn die 'op een verantwoorde wijze deel uitmaakt van een plezierige en gezonde lifestyle'. De branche gaat in dat licht ook actief op zoek naar wijnvarianten met een lager alcoholpercentage. Daarnaast is de voorlichting aan de consument over verantwoorde wijnconsumptie één van de belangrijke activiteiten waar de KVNW de komende jaren op inzet.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek