Personeelsverloop kost horeca 1,4 miljard euro per jaar

Het vervangen van een fulltime werkende kok kost bijvoorbeeld 30.000 euro Foto: Hotels van Oranje

Analyse – De horeca betaalt een hoge prijs voor het personeelsverloop in de sector. Volgens berekeningen van ABN AMRO is het verloop van personeel jaarlijks 40 procent en kost het de sector 1,4 miljard euro per jaar, of te wel 6 procent van de totale horecaomzet.

De horeca heeft traditioneel een grote arbeidsdynamiek, vanwege het grote aandeel jongeren dat actief is. Het werven en aantrekken van nieuw personeel wordt door de grote vraag naar arbeidskrachten uit ander sectoren steeds moeilijker en duurder. De horeca wordt hierdoor geconfronteerd met hoge kosten. Zo kost het vervangen van een fulltime werkende kok bijna 30.000 euro en het vervangen van een fulltime medewerker in de bediening ruim 15.000 duizend euro. Aan het jaarlijkse verloop van personeel hangt volgens ABN AMRO een prijskaartje van ruim 1,4 miljard euro per jaar.

42.000 euro

Volgens de bank gaat jaarlijks 6 procent van de horecaomzet op aan het op peil houden van de personele bezetting. Per bedrijf betekent dat zo’n 42.000 euro op jaarbasis. Die kosten bestaan niet alleen uit de werving, maar ook uit kosten die gemaakt moeten worden voor de opleiding. Daarnaast worden bedrijven nog eens geconfronteerd met een lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van het nieuwe personeel. Dit zorgt er voor dat bedrijven minder makkelijk kunnen inspelen op de groeiende vraag.

Zorgelijk

Volgens de analyse van de bank is het personeelsverloop binnen de horeca heel zorgelijk. Het is zelfs groter dan binnen de gezondheidszorg, waar het verloop op 15,7 procent per jaar zit. Lage beloning, de hoge werkdruk, de gebrekkige mogelijkheid om carrière te maken en tekortschietende begeleiding zijn de belangrijkste redenen voor personeel om de horecasector te verlaten. Meer aandacht voor behoud van mensen is absoluut lonend. Van de groep die al is opgeleid verlaat nu 47 procent het vak al na zes maanden.

Waardering

Wil de horeca de komende jaren blijven groeien dan zijn nieuwe instromers noodzakelijk. Volgens ABN AMRO heeft de horecasector tussen nu en 2025 jaarlijks zo’n 140.000 tot 158.000 medewerkers nodig om aan die stijgende vraag in de horeca te voldoen. Iets dat onder de huidige omstandigheden niet gaat lukken. Inzet van slimmere technologie moet veranderingen aanbrengen. Technologie gericht op slimmere inzet personeel, waardoor overwerk kan worden voorkomen en slimmere techniek in de keuken. Daarnaast moet volgens Stef Driessen, Sector Banker Leisure van ABN AMRO. Personeel beter worden gewaardeerd. “Het is niet verstandig personeel te zien als kostenpost, maar vooral te beseffen dat het veel meerwaarde heeft als je medewerkers weet te behouden.”

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek