Rapport ketentransparantie aangeboden aan staatssecretaris Van Dam

Aalt Dijkhuizen, Sjaak de Korte en staatssecretaris Martijn van Dam kregen donderdag het rapport ‘Een reis door de keten’ overhandigd

Voedselketen - Digitale technologie kan de informatievoorziening door de voedselketen, van boer tot consument, verder verbeteren. Daarnaast is het zaak om te onderzoeken of de consument extra product- en herkomstinformatie waardeert en of dit tot gedragsverandering leidt.

Dit zijn een paar van de aanbevelingen in het rapport ‘Een reis door de keten’ dat staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken en Alliantie Verduurzaming Voedsel-voorzitter Aalt Dijkhuizen donderdag ontvingen. Afgelopen jaar lieten de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken een verkenning uitvoeren rondom het thema ketentransparantie. Hierin stond de vraag centraal hoe bedrijven consumenten nog beter informatie kunnen verschaffen over producteigenschappen, herkomst en certificering van levensmiddelen. Onderzocht werd hoe bestaande informatiestromen in de voedselketen verbeterd kunnen worden en wat er nog meer nodig is.

Informatievoorziening
Veel informatie rondom voedsel blijkt volgens het onderzoeksrapport reeds digitaal beschikbaar in diverse systemen. Technologie kan mogelijk informatievoorziening door de hele keten, van boer tot consument, verder verbeteren. De kosten wegen echter niet zonder meer op tegen de baten. Belangrijke vraag is dan ook volgens de onderzoekers in hoeverre de consument bereid is een hogere prijs te betalen voor extra informatie. Uitgangspunt is dat consumenten zonder meer moeten kunnen vertrouwen op het hoge niveau van voedselveiligheid in ons land. Het rapport beveelt aan een pilot uit te voeren voor een specifiek product om te evalueren in hoeverre consumenten extra product- en herkomstinformatie waarderen en of dit leidt tot gedragsverandering. Daarom is vorige maand een pilot met varkensvlees met Beter Leven keurmerk gestart.

Samenstelling
Daarnaast wordt er een pilot op het gebied van productsamenstelling aangeraden. Hierbij dient de wettelijk verplichte etiketinformatie digitaal vrijgegeven te worden, zodat kennisinstituten deze informatie kunnen duiden voor consumenten om een gezondere keuze te stimuleren. Hierbij is aansluiting op bestaande, internationale standaarden onontbeerlijk om productinformatie in de keten efficiënt uit te wisselen. De GS1-standaarden vormen hier onder meer een goede basis voor.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Paul Peter Blonk