Restaurants in pannenkoeken groeien gestaag door

Steeds meer pannenkoekenrestaurants in Nederland

Marktanalyse – Het aantal pannenkoekenrestaurants blijft groeien in Nederland. De afgelopen 10 jaar steeg het aantal van 321 naar 390 bedrijven. Een stijging van 21%. De laatste jaren vlak de groei echter enigszins af. Tot nu toe steeg het aantal in 2019 met 0,8% ten opzichte van 2018.

De markt voor pannenkoeken restaurants is in kaart gebracht door Van Spronsen & Partners horeca-advies. Naar aanleiding van Nationale Pannenkoekendag vandaag keek het bureau naar de ontwikkeling van pannenkoekenrestaurants in Nederland. Geconstateerd werd dat de groei in restaurants de laatste tijd wat stagneert. Groei in aantallen was er met name in de periode 2010 tot en met 2013, met groeicijfers van soms 5% à 6% per jaar.

Regionale verschillen

De ontwikkeling van het aantal pannenkoekenrestaurants verschilt sterk per provincie. Met name Overijssel en Utrecht noteren forse groeicijfers. In absolute aantallen was de stijging het grootst in Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel, met een toename van respectievelijk 15, 12 en 12 pannenkoekenrestaurants. In Zeeland, Flevoland en Groningen daalde het aantal pannenkoekenrestaurants de afgelopen tien jaar.

Dichtheid

Ook de dichtheid (aantal pannenkoekenrestaurants per 100.000 inwoners) vertoont regionaal sterke verschillen, aldus het adviesbureau. Landelijk ligt de dichtheid op 2,3 pannenkoekenrestaurants per 100.000 inwoners. De provincie Zeeland heeft met 4,2 de hoogste dichtheid, de provincie Groningen met 0,5 de laagste. Theoretisch gezien biedt Groningen hiermee de meeste ruimte voor uitbreiding van het aanbod.

Groei

Van Spronsen & Partners is in haar analyse niet negatief over de ontwikkelingen binnen de pannenkoekenrestaurants. Hoewel de groei de afgelopen jaren enigszins is afgevlakt ziet het adviesbureau toch wel een verdere toename. Dit wordt met name veroorzaakt door de vergrijzing die de komende jaren verder door zal zetten, waardoor de belangrijke doelgroep van senioren voorlopig zal blijven groeien.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek