Van Dam (EZ): ‘Consument wil eerlijk geïnformeerd worden over eten’

Van Dam krijgt uit handen Aalt Dijkhuizen een mand vol stamppotproducten overhandigd Foto:Bart van Vliet

Foodservice/Retail - Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, overhandigde vandaag een ‘stamppot vol duurzaamheid’, aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. De stamppot stond synoniem voor alle activiteiten die het bedrijfsleven onderneemt om de voedselketen te verduurzamen. Voor Van Dam is het verduurzamen en transparant maken van de agri-sector een voorwaarde om aan een blijvend sterke sector te werken.

Diverse CEO’s uit de land- en tuinbouwsector, levensmiddelenindustrie, retail, horeca en catering, verenigd in de alliantie, waren bijeen in voetbalstadion de Galgenwaard in Utrecht om, tijdens een stamppotdiner, in gesprek te gaan met staatssecretaris van Dam over hun acties en ambities.

Van Dam had één duidelijke boodschap voor de aanwezigen en dat was dat consument en burger eerlijk geïnformeerd willen worden over eten. “De ketens moeten zorgen voor goede, natuurlijke en duurzame producten voor de consumenten. Als burger (waar de overheid zorg voor draagt, red.) mag je er van uitgaan dat er dingen geregeld zijn. Voor de rest zijn de verschillen tussen consument en burger niet zo groot. Consumenten zijn steeds kritischer op hun product; ze willen weten waar het vandaan komt en hoe het verwerkt wordt. Keurmerken kunnen daarvoor een garantie zijn, maar dat aantal is inmiddels zodanig groot dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Als overheid gaan wij dat niet regelen, dat is een taak van de keten.”

Volgens Van Dam willen mensen steeds vaker weten wat er achter het schap van de supermarkt en achter de keuken van de restaurants gebeurt. Eerlijke informatie geven over eten wordt daarom steeds belangrijker. ‘Als iedereen zich inzet om transparant te maken waar het eigen eten vandaan komt, wordt de hele voedselketen zichtbaar voor de consument en dat heeft dat zal een helende werking hebben op de totale sector.”

Volgende level

Dijkhuizen lichtte tijdens het evenement de ambitie “Over de gehele linie naar het volgende level” van de Alliantie toe. Dat betekent dat in 2020 al het voedsel dat op de Nederlandse markt verkrijgbaar is duurzamer geproduceerd, verwerkt en gedistribueerd wordt. Daarbij wordt rekening gehouden met de 9 verduurzamingsthema’s van de Alliantie en wordt gewerkt aan zogenaamde “duurzaamheidshotspots” in de keten van elk product. Daarmee brengt de Alliantie voor belangrijke grondstof- en productketens in kaart waar de grootste verduurzamingsimpact te behalen is en welke stappen bedrijven kunnen zetten. De Alliantie werkt hierbij samen met de internationale organisatie The Sustainability Consortium en met nationale kennispartners.

MeatNL

Voor de productgroep vlees start de Alliantie samen met de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij een platform voor de marktontwikkeling van duurzamere dierlijke producten, onder de werktitel MeatNL. MeatNL is een meerjarig programma waarin vraag naar en aanbod van duurzamer vlees en vleeswaren nog beter aan elkaar worden verbonden. Thema’s als vierkantsverwaarding, internationale handelsstromen en de balans tussen verschillende duurzaamheidsthema’s, zoals dierenwelzijn en milieu, staan daarbij centraal.

Actieplan

Aalt Dijkhuizen: “Met de ‘hotspotbenadering’ willen we verduurzaming in de agrifoodketen overzichtelijker en beter grijpbaar maken. Maar verduurzaming blijft een complex proces dat veel tijd en inspanning vraagt. Daarom zetten we extra in op transparantie in de keten en richting consument.” De Alliantie stelt dit jaar met het ministerie van Economische Zaken een actieplan op voor verbetering en uitbreiding van productinformatie en “traceability” in de agrifoodketen. Hierbij wordt aangesloten op de systemen die er al zijn. Onderdeel van het actieplan is een pilotproject om in onder andere de varkensvleesketen de uitwisseling van informatie over herkomst en productiewijze in de keten en richting consument te verbeteren.

De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de voedselketen te verduurzamen.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek