Consument drinkt steeds meer mineraalwater; water met een smaakje populair

Producenten melden over het afgelopen jaar groeipercentages van de categorie water met een smaakje tot meer dan 100 procent

Waters - De consumptie van mineraalwater is het afgelopen jaar met 7 procent gestegen. Daarnaast steeg de consumptie van mineraalwater met een smaakje explosief. Consumenten zijn zich dan ook steeds bewuster van het belang van voldoende hydratatie.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het Nationaal Wateronderzoek 2016. Maar liefst vier op de vijf waterdrinkers geeft aan bewust bezig te zijn met het drinken van voldoende water. Door het groeiende aanbod van water met een smaakje, vindt twee vijfde van de waterdrinkers het makkelijker om genoeg water te drinken. Twee vijfde van de waterdrinkers is afgelopen jaar meer water gaan drinken, voornamelijk omdat het gezond is voor het lichaam (71%) en omdat men zich bewuster is geworden dat water gezond is om te drinken (61%). Nog eens ruim een derde van de waterdrinkers geeft aan komend jaar (veel) meer water te willen gaan drinken. Opvallend is dat dit met name door jonge waterdrinkers tot 34 jaar wordt aangekondigd.

Smaakje
“Twee vijfde van de waterdrinkers vindt het makkelijker om genoeg water te drinken door het huidige aanbod aan mineraalwater met een smaakje”, zegt Raymond Gianotten van Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). “De populariteit van deze relatief nieuwe categorie gebotteld water zien wij ook terug in de cijfers. Producenten melden over het afgelopen jaar groeipercentages van de categorie water met een smaakje van 50 tot zelfs meer dan 100 procent. De consument is steeds bewuster bezig met gezonde voeding, maar wil wel graag kunnen kiezen en variëren. Water met een smaakje past perfect binnen dit plaatje en ik verwacht dat deze categorie ook de komende jaren nog verder zal groeien.”

Flesje
Negen op de tien waterdrinkers (86%) treft maatregelen om te zorgen dat er per dag voldoende water gedronken wordt. Vrouwen hebben om die reden, vaker dan mannen, een flesje water bij de hand en ze drinken water vaker uit een groot glas. Mannen stellen vaker vaste tijden in om water te drinken dan vrouwen. 40% van de waterdrinkers maakt het niet uit op welk moment van de dag ze water drinken.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Paul Peter Blonk