Horeca Academie biedt studiebeurs koksopleiding voor vluchtelingen

Horeca Academie biest vluchtelingen kans op opleiding tot basiskok

Opleiding - De Horeca Academie wil een blijvende bijdrage leveren aan de integratie van nieuwkomers in Nederland. Daarom  biedt zij  per september 2017 opnieuw een statushouder de kans om een studiebeurs te krijgen voor een opleiding aan de particuliere Horeca Academie in Den Haag. 

Volgens VluchtelingenWerk Nederland is het voor vluchtelingen moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen en om zich thuis te voelen in Nederland. Het risico is groot dat de talenten van vluchtelingen onbenut blijven, terwijl zij juist wel gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving.

Eerder heeft de Horeca Academie ervaring op gedaan met het opleiden van statushouders. Tarik Karim uit Syrië heeft inmiddels zijn koksdiploma op zak en kan in Nederland aan het werk als kok. Met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen én opleidingen als middel voor succesvolle integratie, heeft de Horeca Academie nog twee Syriërs een opleiding aangeboden. Zij heeft hiervoor sponsoring aangevraagd bij ZONMW, NWO en AT&T. Daarnaast kon de Horeca Academie organiseren dat de twee Syrische broers aan de slag konden in restaurant Rebelz aan de Rotte in Rotterdam. Ook zij gaan binnenkort examen doen en beheersen inmiddels de Nederlandse taal erg goed.

Wegens het succes van dit initiatief, wil de Horeca Academie aankomend jaar weer een studiebeurs aanbieden aan een gemotiveerde  statushouder. Het is de bedoeling dat de statushouder op een creatieve manier het enthousiasme voor koken duidelijk maakt. Bijvoorbeeld door middel van  een filmpje, fotoserie of op een andere wijze. Door deze te sturen naar info@horecaacademie vóór 20 augustus 2017, maakt hij of zij kans op de studiebeurs voor de éénjarige koksopleiding ter waarde van € 3.350.

Bron: Horeca Academie

Auteur: Steffen van Beek