Horeca wil ook meestertitel voor ‘boegbeelden’ in de branche

Horeca - Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) zijn een onderzoek gestart naar de haalbaarheid én wenselijkheid van een nieuwe meestertitel voor horecaondernemers zelf: SVH Meester Horecaondernemer.

De nieuwe titel moet komen naast de vijf ambachtelijke meestertitels die de branche al jaren kent, namelijk SVH Meesterkok, SVH Meestergastheer, SVH Wijnmeester, SVH Meesterschenker en SVH Meesterijsbereider. De vraag naar de nieuwe titel is vanuit verschillende hoeken van de branche geuit. In deze nieuwe meestertitel moet de hoogste graad van vakbekwaamheid op het gebied van ondernemersvaardigheden in de horeca geborgd zijn. “Een meestertitel begint bij beroepstrots in een branche”, zegt SVH projectleider Ricardo Eshuis. “Vanuit verschillende kanten uit de branche is gebleken dat veel ondernemers trots zijn op hun vak en behoefte hebben aan boegbeelden. Enerzijds om jongeren te inspireren om voor het vak van ondernemer te kiezen, anderzijds om duidelijk te maken dat ondernemerschap een echt vak is. Duurzaam succes ontstaat niet door toevalligheden, maar door excellent ondernemerschap. De branche is dan ook leidend bij het invullen van de standaarden waaraan een eventuele titel Meester Horecaondernemer moet voldoen.”

Voorbeeldrol

Volgens Fabienne Bont van KHN staat KHN staat voor een professionele bedrijfstak. “Ondernemers met een meestertitel zouden een voorbeeldrol kunnen vervullen naar hun collega’s. Zij stimuleren hun vakgenoten zich eveneens verder te ontwikkelen en dragen hiermee bij aan een professionele, toekomstbestendige bedrijfstak.” De titel moet zich richten op ondernemer-eigenaren van alle soorten horecaondernemingen, volgens beide brancheorganisaties bij uitstek die ondernemers die in hun eigen omgeving het verschil kunnen maken en gezichtsbepalend zijn voor de sociale omgeving waarbinnen zij opereren. De titel is dus niet gericht op franchisenemers in grote(re) ketens. Het onderzoek moet eind november 2015 zijn afgerond. Wanneer de resultaten positief zijn, zal hierna een vervolgtraject onder leiding van SVH in gang worden gezet om daadwerkelijk de nieuwe meestertitel in te vullen.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek