Informatie over allergenen meer afhankelijk van type horecabedrijf

HorecaHorecaondernemers kunnen na 13 december, wanneer de nieuwe allergenenwetgeving van kracht is, de allergeneninformatie op verschillende manieren beschikbaar stellen aan hun gasten. De wijze waarop wordt meer afhankelijk van het type bedrijf. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft dat in overleg met de NVWA afgesproken.

Vanaf 13 december zijn horecaondernemers verplicht om allergeneninformatie beschikbaar te hebben voor gasten die hierom vragen. Om ervoor te zorgen dat deze wet ook gemakkelijk toepasbaar en praktijkgericht is, ging KHN de afgelopen maanden met de NVWA op bezoek bij horecaondernemers. Uitgangspunt: de eisen aan de informatievoorziening over allergenen aan gasten moesten passen bij het type horecabedrijf.

De nieuwe wet betekent dat horecaondernemers verplicht zijn hun gasten te kunnen informeren over allergenen die zijn gebruikt in hun gerechten. Met deze wet worden allergische consumenten beschermd. Afhankelijk van het type bedrijf hebben horecaondernemers verschillende mogelijkheden om hun gasten te informeren:

1) Ondernemers geven continue (schriftelijk of elektronisch) informatie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van allergenenlijsten bij de menukaart

2) Ondernemers geven mondeling informatie, als gasten hierom vragen. In dat laatste geval zijn er drie mogelijkheden om de allergeneninformatie te kunnen geven: (a) ondernemers bewaren de etiketten van de voedingsmiddelen die in hun gerechten zijn gebruikt; (b) zij stellen een lijst op per menu-item of ingrediënt; (c) zij halen met een e-learning een certificaat als bewijs van kennis over allergenen en omgang met allergenen in de keuken. De e-learning met bijbehorend certificaat wordt in samenwerking met NVWA ontwikkeld en is in het najaar beschikbaar.  

Het is de verwachting dat een groep ondernemers niet kan voldoen aan de verplichting tot allergeneninformatie. Deze groep wordt geadviseerd duidelijk aan te geven dat er geen garanties gegeven kunnen worden over de aan- of afwezigheid van allergenen.

Om de NVWA mee te nemen in de praktijk van deze wet organiseerde KHN meerdere bezoeken bij horecaondernemers met de NVWA. Door de werkbezoeken zijn er nu verschillende manieren waarop ondernemers kunnen voldoen aan hun mondelinge informatieverplichting. Deze manieren zijn met de NVWA en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgestemd.

Bron: KHN/FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek