Maatschappelijke imago FrieslandCampina gewaardeerd

De grazende koeien die FrieslandCampina in diverse campagnes gebruikt, versterken het maatschappelijke imago van de fabrikant.

IndustrieHet maatschappelijke imago van FrieslandCampina wordt door Nederlanders als beste gewaardeerd. Toch zetten veel mensen nog vraagtekens bij de oprechtheid van maatschappelijke initiatieven door bedrijven, zo blijkt uit de Maatschappelijk Imago Monitor. Het wantrouwen groeide in een jaar tijd van 34 procent naar 41 procent.

Onderzoeksbureau Motivaction, die de Maatschappelijk Imago Monitor (MIM) uitvoerde, vroeg ruim 3.100 Nederlanders tussen 18 en 70 jaar naar het belang dat zij hechten aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nederlanders vinden dat organisaties onvoldoende aandacht besteden aan een eerlijke verdeling van de welvaart. Met name het vertrouwen in grote bedrijven neemt af. Als gevolg hiervan geven Nederlanders het maatschappelijke imago van de top 30 grootste concerns een rapportcijfer van 5,3. Slechts 15 procent van de Nederlanders is wel overtuigd van de goede intenties van bedrijven. Bas Van Haastrecht, strategy director bij Hope & Glory, spreekt van een zichtbare verschuiving: “We zien dat Nederlanders steeds kritischer kijken naar de goede bedoelingen van organisaties. Volgens 72 procent van de Nederlanders houden bedrijven zich vooral met maatschappelijke kwesties bezig om het imago op te poetsen. Bijna de helft denkt zelfs ook dat bedrijven maatschappelijke initiatieven als marketingstunt inzetten om meer producten te verkopen.”

FrieslandCampina scoort
Het maatschappelijk imago van FrieslandCampina wordt als beste gewaardeerd door Nederlanders. De fabrikant hamert ook sterk op de ‘eerlijkheid’ van het product zuivel. “Dichtbij, authentiek, lokaal; allemaal zaken waarvoor wij en onze producten staan. Mvo zit in onze genen en is niet zomaar een paragraaf in het jaarverslag. Van gras tot glas; de hele keten wordt door ons beheerd. Deze is transparant. Wij kunnen ook zaken veranderen. Een voorbeeld? Weidegang melk. Grazende koeien in weilanden dragen bij aan het waardevolle contact tussen de mens, die melk en zuivel consumeert, en de koe, die melk produceert”, zei Director Out of Home, Raymond Noordermeer, van FrieslandCampina Branded Netherlands in een eerder interview met FoodClicks. De zuivelproducent wordt op de voet gevolgd door Menzis, Rabobank, Philips en Eneco.

Minder positief
De campagnes van FrieslandCampina slaan dus aan. Maar andere maatschappelijke initiatieven hebben een mindere positieve invloed op de corporate reputatie. Uit het onderzoek blijkt dat het initiatief van Heineken rondom verantwoord drinkgedrag een negatief effect heeft op het imago. “Enerzijds wordt er gestimuleerd om bier te kopen en anderzijds wordt het afgeraden. Deze dubbelzinnigheid leidt tot een negatieve waardering.”

Voorwaarden voor succesvol maatschappelijk initiatief

  • Blijf bij de kernwaarden van je merk en kies een onderwerp dat logischerwijs bij het merk past;
  • Draag bij aan het oplossen van een herkenbaar maatschappelijk probleem;
  • Laat zien wat het doel is van een maatschappelijk initiatief.

Bron: FoodClicks

Auteur: Martijn Louws