Zorgboodschap werkt met Beweging 3.0 aan innovatieve zorghoreca

Zorgboodschap werkt samen met Beweging 3.0

Zorg – Beweging 3.0, een verpleegzorgaanbieder in de omgeving van Amersfoort, JRM Food & Facilities en bezorgdienst Zorgboodschap hebben gezamenlijk een nieuw horecaconcept opgezet, dat een bijdrage moet leveren aan een beter zorg voor de bewoners, cliënten, bezoekers en personeel. De nieuwe horecavoorzieningen moeten leiden tot horecalocaties waar het aangenaam verblijven is en goed eten en drinken de norm is.

Met de ontwikkeling naar kleinschalige woonvormen worden ook de restauratieve voorzieningen in veel gevallen aangepast. Zo ook bij de locaties van Beweging 3.0. De grote (gaar)keukens en bijbehorende restaurants worden getransformeerd tot passende formules waar bewoners, cliënten, bezoekers en medewerkers graag hun tijd doorbrengen. Beweging 3.0 noemt dat Genieten 3.0 en past daarom de locatie aan met op de behoeften van de klant afgestemde restaurants en grand cafés, waar – (h)eerlijk Eten, Drinken en Vertoeven de norm is. Bovendien worden de locaties passend gemaakt bij de sfeer van de locatie. JRM Food & Facilities, een externe adviespartner uit Ede, ondersteunt Beweging 3.0 bij de planvorming en de implementatie binnen de gestelde termijn.

Zorgboodschap

Als bezorgdienst van eten en drinken in de zorgmarkt werkt Zorgboodschap samen met Beweging 3.0 in de uitrol van dit vernieuwende en toekomstgerichte (zorg)horecaconcept. Beide partijen willen de nieuwe service en horecagelegenheden, die veel geënt is op de individuele behoefte, invullen op een betaalbare manier, maar wel tegen een hogere kwaliteit. Niko Klop, manager Huisvesting en Facilitair van Beweging 3.0: “Zorgboodschap heeft ons de afgelopen jaren meegeholpen om de transitie naar kleinschalig wonen te organiseren. In de afgelopen jaren is veel tijd en aandacht gestoken in het primaire proces - goede zorg voor onze cliënten - met als gevolg dat het huidige restauratieve concept is gedateerd. Ik hoop dat met deze stap de bewoners en familieleden zich meer thuis voelen, dat medewerkers een plek krijgen om te ontspannen en dat Beweging 3.0 een mooie maatschappelijk bijdrage levert aan kwetsbare ouderen in de omgeving.”

De nieuwe horecalocaties moeten daarnaast een plek worden waar het plezierig is om te werken, zodat de teams goed draaien en plezier hebben in hun werk en dat uitstralen. Gastvrijheid, gecombineerd met gezond eten en duurzaamheid zijn daarom belangrijke aspecten bij de nieuwe horeca-aanpak. Bedoeling is dat het horecaconcept de komende anderhalf jaar met de betrokkenen verder wordt ontwikkeld.

Culinair advies

Bij de assortimentssamenstelling wordt innovatie passend bij de doelgroep en menu-engineering toegepast. Verder worden de menu’s, kleine kaart en cateringmogelijkheden herzien. Dit vindt plaats binnen de kaders van budget- en leveranciersafspraken en alle professionele eisen. Hierbij valt te denken aan voedselveiligheid, dieet- en leefstijlvoorkeuren. De culinair adviseurs van Zorgboodschap ondersteunen bij inspiratiesessies en proeverijen. Vincent Bos, Directeur Zorgboodschap: “Samen met alle betrokkenen willen wij ons inspannen om hier een innovatief concept neer te zetten waarbij onze culinaire adviseurs samen met onze leveranciers actief meedenken in het neerzetten van het juiste horeca-assortiment.”

Zorgboodschap is 100% onderdeel van de Boon Food Group welke op haar beurt lid is van Superunie.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek