HEINEKEN wil in 2030 volledig circulair zijn

HEINEKEN Nederland wil circulair worden en nam al eerder vier windturbines in gebruik

Bierbrouwer - HEINEKEN Nederland is een van de ondertekenaars van het  Plastic Pact. Samen met 68 organisaties heeft de bierbrouwer zich gecommitteerd om in 2025 20 procent minder plastic te gebruiken, meer plastic opnieuw te gebruiken en al het nieuwe plastic voor 100 procent recyclebaar te laten zijn. Maar de ambitie gaat verder, de brouwerij wil in 2030 volledig circulair zijn.

De brouwerij werkt al sinds 2009 aan haar duurzaamheidsprogramma ‘Brewing a Better World’. In oktober 2018 werd door HEINEKEN - vooruitlopend op dit ‘Plastic Pact’ - de ‘Plastic Promise’ ondertekend. Deze belofte is bedoeld om het gebruik van eenmalige plastic bekers op festivals en andere evenementen te verminderen en meer her te gebruiken.

Circulair

HEINEKEN streeft ernaar om binnen 3 jaar minimaal 50% van alle plastic bekers door herbruikbare cups te vervangen of hoogwaardig te recyclen en test op dit moment verschillende alternatieven op festivals. Met de ondertekening van het ‘Plastic Pact’ gaat het bedrijf nog een stap verder. Zita Schellekens, directeur Corporate Affairs HEINEKEN Nederland: ‘Wij willen onderdeel zijn van de oplossing in plaats van het probleem. Daarom zetten we ons in voor dit Plastic Pact waarin we samenwerken aan het verminderen van plastics, het verbeteren van het verpakkingsontwerp en het inzamelen van verpakkingen. Ook zetten we in op meer gerecycled plastic in onze producten. Het is onze ambitie om ons merk Heineken in 2030 volledig circulair te laten zijn.’

Lichtere dop

Ook dochterbedrijf Vrumona, producent van frisdranken als Sourcy, Royal Club, Pepsi, Sisi en Rivella, is medeondertekenaar van het Plastic Pact. Murk Spits, Managing Director van Vrumona: ‘In het kader van onze missie Goed en Gezond Drinken voor Iedereen, streven wij ernaar om voor 2025 100% recyclebare verpakkingen te produceren en 50% gerecyclede content te gebruiken in al onze verpakkingen. Ook willen wij minder plastic gebruiken in onze verpakkingen door innovatie en gewichtsreductie. Zo hebben wij het plastic van onze doppen met 17% weten te reduceren door de toepassing van een lichtere dop op onze flessen. Dat betekent 70.000 kilo minder gebruik van plastic.’

Zuivere stroom

Het bedrijf streeft daarnaast naar het versneld omhoog brengen van het gerecycled PET- gehalte in onze flessen. Op dit moment bestaan de flessen voor gemiddeld 25% uit gerecycled PET. ‘Wij streven ernaar om dat binnen 3 jaar naar 50% rPET te brengen. Voor het realiseren van “Fles naar Fles”-recycling hebben we een zuivere stroom van ingezameld PET-plastic nodig. Op dit moment is de instroom aan zuiver plastic in Nederland nog te klein en eindigen veel flessen nog als restafval. En dat is zonde, want PET-plastic is een waardevolle grondstof. Het vergroten van de instroom van zuiver plastic, en het sluiten van het inzamelingssysteem, kunnen wij echter niet alleen.  Daarom zijn we heel erg blij met het Plastic Pact waarbij we samen met de hele keten kijken hoe we beter kunnen inzamelen, sorteren en recyclen zodat Nederland schoner wordt,’ aldus Murk Spits.

Bron: @FoodClicks

Auteur: Steffen van Beek